fbpx

לדבר את השתיקה: איתור ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה בשירותי הבריאות בקהילה

נוצר ע"י גולדשטיין, שמואל
מסמך/מצגת300 עמ'עברית

תקציר

חוברת זו מיועדת לעובדים במערכות הבריאות בקהילה, הנמצאים בקשר יום-יומי עם ילדים. מטרתה להגביר את המודעות לתופעת ההתעללות בילדים ולספק כלי עזר לאיתור ילדים בסיכון

שותפים: משרד הבריאות

דילוג לתוכן
Send this to a friend