fbpx

מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת מעיין החינוך התורני: דו”ח מחקר

נוצר ע"י בן רבי, דליה; רותם, רונלי; קונסטנטינוב, וצ'יסלב; נבות, מרים
מסמך/מצגת149 עמ'עברית2014

תקציר

מיפוי זה הוא ראשון מסוגו בבתי הספר של מעיין החינוך התורני ובמערכת החינוך החרדית בכלל. הוא מאפשר מבט מעמיק אל התמודדותה היום-יומית של כלל החברה החרדית עם קשייהם של תלמידים ואל צרכיה בתחום זה

שותפים: משרד החינוך, קרן הארי ויינרייב

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend