fbpx

ממצאים עיקריים ותובנות מתוך מחקר הערכה של שלושה מודלים של מרכזים לנוער בסיכון: מית״ר, עירנוער ומונתדא אל שבאב

נוצר ע"י כאהן סטרבצ׳ינסקי, פאולה; ואזן סיקרון, ליאת
מסמך/מצגת65 עמ'עברית2008

תקציר

המרכזים לנוער בסיכון מיועדים לספק מענים כוללניים לבני נוער לטווח ארוך. למחקר ארבע מטרות: לבחון את אוכלוסיית בני הנוער שמגיעה בפועל למרכזים ואת התאמתה, להפיק לקחים, לבחון שינויים אצל בני הנוער במרכזים ולבחון את מקומם של המרכזים במסגרת מערך השירותים המקומי

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend