fbpx

משפחות במעבר: עבודה קבוצתית עם משפחות בגירושין

נוצר ע"י גרינבאום, מיקי (עורכת)
מסמך/מצגת374 עמ'עברית2008

תקציר

סל שירותים למשפחות במעבר מוגדרת כתכנית לסיוע מקצועי ולליווי ילדים והוריהם במשפחות במעבר. המקראה שלהלן מקבצת תיעוד של חלק מהקבוצות שפעלו במסגרת התכנית

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend