fbpx
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1111;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:1101;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1101;}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;s:4:"6867";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:2;s:4:"6867";i:3;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 348 תוצאות.
סקירת רפורמה

סקירת רפורמות ותוכניות למניעה ולצמצום של השמנה בארץ ובעולם

הסקירה בוחנת את היעילות בהפעלתן של רפורמות ותוכניות למניעת השמנה ולצמצומה, בחינת תועלתן הכלכלית והשפעתן על מוביליות חברתית-כלכלית שותפים: משרד הבריאות -מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי ואגף תזונה תגיות: מוביליות חברתית כלכלית, השמנה, רפורמות לצמצום ומניעת השמנה ותועלת כלכלית.

מסמך/מצגת 2024
מוחזקים

מוחזקים

משילות מבוזרת מבוססת קהילה בפינוי תושבי שדרות במלחמת חרבות ברזל שותפים: קרן שחף, קרן יד הנדיב, קרנות הביטוח לאומי, הקרן החדשה לישראל, פדרציית ניו יורק, בי”הס לעבודה סוציאלית של האוניברסיטה העברית, עיריית שדרות

מסמך/מצגת 2024
תזונה והזנת תינוקות

תזונה והזנת פעוטות

סקירת ספרות בנושא תזונה והזנת פעוטות עבור התוכנית “תזונה והתפתחות מבראשית”. תזונה בריאה מהווה בסיס להתפתחות מיטבית בגיל הרך. מטרתנו לאפשר לילדים בגיל הרך לממש בצורה מיטבית את הפוטנציאל ההתפתחותי, הבריאותי והרגשי שלהם, התלוי בהיבטים תזונתיים מגוונים; להפחית מצבי סיכון הנובעים מתזונה לקויה ומיחסי האכלה לא תקינים ולהפוך את התזונה הבריאה בגיל הרך לנורמה חברתית […]

מסמך/מצגת 2023
אשלים

תכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך- הקוריקולום “برنامج تطوُّري للتربية والرِّعاية للطّفولة المبكِّرة”

كتاب “برنامج تطوُّري للتربية والرِّعاية للطّفولة المبكِّرة” , “תכנית התפתחותית לחינוך ולטיפול בגיל הרך” باللغة العربية. البرنامج الذي يستعرضه هذا الكتاب غني بالمحتوى، ويدعم روتين العمل مع الرضع والأطفال، ويمكن طواقم الإطار التربوي ّ من إدارة برنامج يومي َ ملائم لاحتياجات الأطفال، ومتابعة تطورهم. كل هذا بلغة تربوية تشجع الطاقم على مواصلة التعلم والنمو. كما […]

מסמך/מצגת 2023
מוביליות סקר

סקר ג’וינט-אשלים למוביליות חברתית כלכלית בתחומי הבריאות והדיגיטל

הסקר נערך באוגוסט 2022 ובוצע ע”י מכון שריד, במטרה לייצר תשתית למדידת מוביליות חברתית-כלכלית ולהוסיף מידע עדכני על הקיים ממקורות ממשלתיים. הסקר בחן השפעת משתני רקע שונים בקרב כאלף נסקרים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בחברה הישראלית, נשים וגברים – בגילי 18-40, ובפילוח מגזרי. שאלון בעברית ובערבית הופץ באמצעות פאנל אינטרנטי (תוך עיבוי טלפוני במגזר […]

מסמך/מצגת 2023

בריאות, עירוניות ושנות חיים ראשונות: עקרונות מנחים לפיתוח מודל עירוני בתחום הבריאות בגיל הרך

השקעה בשנות החיים הראשונות, כחלון הזדמנויות להתפתחות מיטבית של ילדים ולקידום המוביליות החברתית שלהם לאורך חייהם – היא יעד אסטרטגי של המשרד ושל ג’ו’ינט-אשלים, והיא שהובילה לפיתוח המודל הרשותי לבריאות בגיל הרך ולהנגשת שירותים ייחודיים ביישובי הפיילוט לוד ורמלה. התוכנית הכירה בתפקידה וביכולתה של הרשות המקומית להשפיע על ההתפתחות והבריאות של פעוטות מבראשית, ובחנה פתרונות […]

מסמך/מצגת 2023
לומדה אשלים

קידום מוביליות חברתית-כלכלית

לומדת הדרכה על תפיסת אשלים לקידום מוביליות חברתית- כלכלית של 5 תחומי החיים לכניסה ללומדה לחצו כאן

לומדה 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות - אוגדן שפה משותפת

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – אוגדן שפה משותפת

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות ג’וינט אשלים פועלים לצמצום אי שוויון בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין היישובים ושכונות המאופיינים במדדים […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות - ליווי תינוקות ופעוטות עם חשד לעיכוב בהתפתחות

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – ליווי תינוקות ופעוטות עם חשד לעיכוב בהתפתחות

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות ג’וינט אשלים פועלים לצמצום אי שוויון בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין היישובים ושכונות המאופיינים במדדים […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות שותפים: מחלקת רווחה מועצה מקומית חורה, משרד הרווחה, ארגון “רודיינה”, אג’יק, פדרציית סן פרנסיסקו תגיות: מוביליות […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות - חיזוק היבטים רגשיים אצל אימהות לאחר לידה

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – חיזוק היבטים רגשיים אצל אימהות לאחר לידה

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות שותפים: מחלקת רווחה מועצה מקומית חורה, משרד הרווחה, ארגון “רודיינה”, אג’יק, פדרציית סן פרנסיסקו תגיות: מוביליות […]

מסמך/מצגת 2022
מהרגע הראשון

מחקר זכויות ילדים וילדות בגיל הרך בישראל- תמונת מצב משפטית

הגשמת זכויות ילדים בגיל הרך ועיגונם בחקיקה מבטאת את אחריותה של המדינה כאקו-סיסטם הוגן לתמיכה במימוש הפוטנציאל של ילדים בשנות החיים הראשונות, וקשורה צמצום אי-שיוויון ופערים ולקידום מוביליות חברתית. המחקר מציג סוגיות לפיתוח תחום זכויות הילד בגיל הרך בראי האמנה הבינ”ל, על ידי בחינת אופן יישום זכויות אלו בחקיקה בישראל בארבעה תחומי חיים: חינוך, הגנה, […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend