קהילה מיטיבה: מהלך אסטרטגי לקידום מוביליות ואיכות חיים

אתרעברית2021
באמצעות תהליך משותף ורב מגזרי, אנו פועלים לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גאוגרפית בחברה הישראלית, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן, מלידה ועד זקנה.

למעבר לאתר קהילה מיטיבה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש"י

Send this to a friend