איך הכל התחיל?

ג'וינט אלכא הוקם באמצע שנות השמונים כ"אגף לקידום כוח אדם בשירות הציבורי" (מכאן ראשי התיבות אלכ"א) על ידי ג'וינט ישראל.

תכנית הדגל של אלכ"א באותה תקופה הייתה התכנית לסגל הבכיר בשירות המדינה (סגל ב'), אותה הפעילה בשיתוף עם נציבות שירות המדינה עד לשנת 2016 [למחקר מסכם 28 שנות פעילות לחצו כאן].

עם השנים, ועם הניסיון שרכשה אלכ"א בתחום המנהיגות, עת הייתה כמעט השחקן היחידי בהכשרות סגל בכיר, התרחבה הפעילות בשני צירים:

1. ציר הדרג בתוך שירות המדינה (אשר כלל תכניות לדרגי ביניים בשירות המדינה ותכניות ספציפיות למשרדים ממשלה)

2. הציר המגזרי (אשר כלל תכניות ממוקדות ברשויות מקומיות ובחברה אזרחית)

בנוסף לתכניות אלו, שימשה אלכ"א כחממה למיזמי תשתית במגזר השלישי, ביניהם מנהיגות אזרחית, מידות, גיידסטאר, Nptech ואחרים. עם תחילת שנות ה 2000, התווספו לאלכ"א גם נושאי ההתנדבות ופותחו תכניות רבות בתחום (כולל פיתוח מיזם ההתנדבות הלאומי), וכן נושא הפילנתרופיה.

השלב השני באבולוציה של ג'וינט אלכ"א הגיע בתחילת העשור השני למילניום, אשר כלל פרידה מתכניות רבות ומיקוד בנושא פיתוח המנהיגות על בסיס קהלי יעד. השינוי בא לידי ביטוי בשינוי השם ל"מכון אלכ"א למנהיגות וממשל – ג'וינט ישראל", ובשינוי המבנה הארגוני בהתאם לשלושה קהלי היעד: תחום ממשל, תחום שלטון מקומי, ותחום חברה אזרחית. תחום ממשל התמקד בעבודה עם נציבות שירות המדינה, פרויקט הדגל של תחום שלטון מקומי היה האשכולות האזורייים, ותחום חברה אזרחית התמקד בעבודה עם שבעה משרדי ממשלה והחברה האזרחית במסגרת מיזם ממשלה-חברה אזרחית.

בשנת 2015 החל השלב השלישי של האבולוציה של ג'וינט אלכא, אשר נמשך גם היום.
הצורך בפיתוח מנהיגות בשדה הציבורי לא היה עוד רעיון חדש בשדה כפי שהיה בשנות ה 80 והארגון היה בשל לעבור לשלב הבא. בהובלת הוועדה המייעצת של ג'וינט אלכ"א, המיקוד שנבחר היה מיקוד באתגרי מערכת. המכון למנהיגות וממשל חזר להיות ג'וינט אלכא (אך הפעם ללא ראשי התיבות), והתחומים עברו שינוי – תחום ממשל הפך לתחום דיגיטציה, תחום שלטון מקומי הפך לתחום אזוריות ומיצוי משאבים, ותחום חברה אזרחית הפך לתחום שיתופיות בין מגזרית.
תמהיל התכניות עבר שינוי משמעותי – שולבו תכניות פיתוח מנהיגות ממוקדות עשיה ושינוי בתכניות הממוקדות בשינוי תשתיות מערכתיות וליווי תהליכים.

פונקציית הייעוד של ג'וינט אלכא נעה במהלך שנותיה מפיתוח מנהיגות כמטרה, לפיתוח מנהיגות כאמצעי ליצירת שינוי מערכתי, לשיפור היעילות והמועילות של השירותים החברתיים בישראל.

הוועדה המייעצת של ג'וינט אלכא מורכבת מנציגי השותפים האסטרטגיים שלנו. הוועדה מכוונת את התקדמות הארגון, את השפעתו ואת התפתחותו האסטרטגית.

הוועדה המייעצת

הוועד המנהל של ג'וינט אלכא מנהל את שותפות אלכא – שותפות של הג'וינט וממשלת ישראל. הוועד המנהל מתווה את האסטרטגיה ומפקח על הביצוע בשותפות.

הוועד המנהל

אורי גיל, מנכ״ל

במציאות דינמית המשתנה תדיר, המערכות הציבוריות נדרשות 'לשמור על קצב' ולייצר פתרונות ותהליכים מותאמים לרווחת האזרחים. משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות חברתיות חידדו יותר מתמיד את ההבנה שנדרש לעשות יותר (שירותים חברתיים) עם פחות (משאבים) - מה שמחייב דיוק, חדשנות והתייעלות של המערכות. ג'וינט אלכא מכוון לאתגר זה בדיוק: אנו פועלים לקידום מענים לאתגרים רוחביים שונים במערכות הציבוריות. באמצעות שיפור יעילות ומועילות המערכות, אנו מאפשרים שרותים טובים יותר לתושבי ישראל.

צוות ג'וינט אלכא

צוות אלכא מורכב מאנשי ונשות מקצוע מיומנים מעולמות מגוונים בעלי ארגז כלים רחב לעשייה בסביבת מערכות מורכבות, רב מגזריות, שותפויות, פיתוח מידול והובלת תהליכים. זהו צוות לומד, מפתח ומיישם בעל יכולות גבוהות לחבור או ליזום מהלכים משמעותיים, בדגש על יעילות ומועילות ותוך מחוייבות עמוקה לצמצום אתגרי המערכת והעצמת השירותים החברתיים.

השותפים שלנו

uja federation of new york
משרד הבריאות