איך הכל התחיל?

ג’וינט-אלכ”א הוקם על ידי ג’וינט ישראל באמצע שנות השמונים (של המאה הקודמת) כ”אגף לקידום כוח אדם בשירות הציבורי” (מכאן ראשי התיבות אלכ”א).

תוכנית הדגל של אלכ”א באותה תקופה הייתה התוכנית לסגל הבכיר בשירות המדינה (סגל ב’), שבוצעה בשיתוף עם נציבות שירות המדינה עד לשנת 2016 [למחקר מסכם 28 שנות פעילות לחצו כאן].

עם השנים, ועם הניסיון שאלכ”א רכש בתחום המנהיגות, עת היה כמעט השחקן היחידי בהכשרות של סגל בכיר, התרחבה הפעילות בשני צירים:

1. ציר הדרג בתוך שירות המדינה (אשר כלל תוכניות לדרגי ביניים בשירות המדינה ותוכניות ייחודיות למשרדי הממשלה)

2. הציר המגזרי (אשר כלל תוכניות ממוקדות ברשויות מקומיות ובחברה אזרחית)

בנוסף לתוכניות אלו, אלכ”א שימש כחממה למיזמי תשתית במגזר השלישי, ביניהם מנהיגות אזרחית, מידות, גיידסטאר ,Nptech ואחרים. עם תחילת שנות ה-2000, התווספו לאלכ”א גם נושאי ההתנדבות ופותחו תוכניות רבות בתחום (כולל פיתוח מיזם ההתנדבות הלאומי) וכן נושא הפילנתרופיה.

השלב השני בהתפתחות ג’וינט-אלכ”א הגיע בתחילת העשור השני של שנות ה-2000, אשר כלל פרידה מתוכניות רבות ומיקוד בנושא פיתוח המנהיגות על בסיס קהלי יעד. השינוי בא לידי ביטוי בשינוי השם ל”מכון אלכ”א למנהיגות וממשל – ג’וינט ישראל” ובשינוי המבנה הארגוני בהתאם לשלושה קהלי היעד: תחום ממשל, תחום שלטון מקומי ותחום חברה אזרחית. תחום ממשל התמקד בעבודה עם נציבות שירות המדינה, פרויקט הדגל של התחום היה האשכולות האזוריים בשלטון המקומי; תחום חברה אזרחית התמקד בעבודה עם שבעה משרדי ממשלה במסגרת מיזם ממשלה-חברה אזרחית.

בשנת 2015 החל השלב השלישי בהתפתחות ג’וינט-אלכ”א, אשר נמשך גם היום.
הצורך בפיתוח מנהיגות בשדה הציבורי לא היה עוד רעיון חדש בשדה, כפי שהיה בשנות השמונים, והארגון היה בשל לעבור לשלב הבא. בהובלת הוועדה המייעצת של ג’וינט-אלכ”א המיקוד שנבחר היה באתגרי מערכת. המכון למנהיגות וממשל חזר להיות ג’וינט-אלכא (אך הפעם ללא ראשי התיבות), והתחומים עברו שינוי: תחום ממשל הפך לתחום דיגיטציה, תחום שלטון מקומי הפך לתחום אזוריות ומיצוי משאבים, ותחום חברה אזרחית הפך לתחום שיתופיות בין-מגזרית.
גם תמהיל התוכניות עבר שינוי משמעותי – שולבו תוכניות ממוקדות עשייה של פיתוח מנהיגות וכן תוכניות הממוקדות בשינוי תשתיות מערכתיות ובליווי תהליכים.

הייעוד של ג’וינט-אלכא נע במהלך השנים מפיתוח מנהיגות כמטרה, לפיתוח מנהיגות כאמצעי ליצירת שינוי מערכתי ולשיפור היעילות והמועילות של השירותים החברתיים בישראל.

הוועדה המייעצת של ג'וינט אלכא מורכבת מנציגי השותפים האסטרטגיים שלנו. הוועדה מכוונת את התקדמות הארגון, את השפעתו ואת התפתחותו האסטרטגית.

הוועדה המייעצת

ועדת ההיגוי של ג'וינט אלכא מנהלת את שותפות אלכא – שותפות של הג'וינט וממשלת ישראל. הוועדה מתווה את האסטרטגיה ומפקחת על הביצוע בשותפות.

ועדת ההיגוי

אורי גיל, מנכ״ל

במציאות דינמית המשתנה תדיר, המערכות הציבוריות נדרשות 'לשמור על קצב' ולייצר פתרונות ותהליכים מותאמים לרווחת האזרחים. משבר הקורונה והשלכותיו הכלכליות-חברתיות חידדו יותר מתמיד את ההבנה שנדרש לעשות יותר (שירותים חברתיים) עם פחות (משאבים), מה שמחייב דיוק, חדשנות והתייעלות של המערכות. ג'וינט-אלכא מכוון לאתגר זה בדיוק: אנו פועלים לקידום מענים לאתגרים רוחביים שונים במערכות הציבוריות. באמצעות שיפור יעילות ומועילות המערכות, אנו מאפשרים שירותים טובים יותר לתושבי ישראל.

צוות ג'וינט אלכא

צוות ג'וינט-אלכא מורכב מנשות ומאנשי מקצוע מיומנים. הצוות מתמחה בעבודה מערכתית, רב-מגזרית, בבניית שותפויות, בפיתוח, במידול ובהובלת תהליכים. אנו, כצוות, מחויבים לצמצום אתגרי המערכת הציבורית ולהעצמת השירותים החברתיים.

השותפים שלנו

uja federation of new york
משרד הבריאות
דילוג לתוכן