מהם אתגרי מערכת?

מערכת היא אוסף ארגונים ממגזרים שונים הפועלים במשותף בתחום מסוים. לדוגמא, מערכת הבריאות או החינוך, המורכבת מגורמים שונים הפועלים יחדיו.
אתגר מערכת הוא כשל וחסם מערכתי ושיטתי שחוזר על עצמו פעם אחר פעם, מקשה על אספקת שירותים, מתסכל את נותני ומקבלי השירותים ופוגע באלה שזקוקים להם.

"When good people come up against bad systems, bad systems always win"

אתגרי המערכת בהם אנו מתמקדים:

שיתופיות בין מגזרית

קידום תיאום ושיתופי פעולה בין משרדי ממשלה, שלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית והעולם העסקי לטובת שיפור השירותים החברתיים....

מיצוי משאבים

מיצוי מיטבי של משאבים ממשלתיים ברשויות המקומיות לטובת סיוע במימוש פוטנציאל איכות החיים של התושבים וצמצום פערים....

אזוריות

חיזוק ויישום תפיסת האזוריות בישראל לטובת צמיחה כלכלית וצמצום פערים לצד קידום לכידות חברתית וחוסן אזורי....

דיגיטציה

סיוע למגזר הציבורי במינוף הפוטנציאל הדיגיטלי שלו לטובת מימוש שירותים חברתיים יעילים ואפקטיביים....

איכות השירותים

קידום שקיפות והכללה באספקת שירותים חברתיים תוך התמקדות באדם הזקוק וזכאי לשירותים ומתן מענים הוליסטיים לצרכיו....

MAP - מפת הדרכים הייחודית שלנו לשינוי מערכתי

  • מתמקדים ביצירת הלך-רוח נכון בקרב מקבלי החלטות לקידום מענים לאתגרי המערכת, מתוך הבנה עמוקה של חשיבותם ונחיצותם של מענים כאלו.

  • מתמקדים בהקניית יכולות ומיומנויות הנדרשות להקמה, ביסוס וניהול של מענים ופתרונות בני קיימא לאתגרי המערכת.

  • המיקוד בציר זה הוא במערכת וביכולתה לאפשר ולקדם שיתופי פעולה בין מגזריים לפתרון אתגרי מערכת; הבניית הסדרים, מנגנונים ושיטות עבודה שמאפשרים ומשפרים אותה.