מהם אתגרי מערכת?

כאשר אנו מדברים על ‘מערכת’ אנו מתכוונים למספר ארגונים הפועלים בזירת תוכן אחת. לדוגמה, מערכת הבריאות המורכבת ממשרד הבריאות, מקופות החולים, מעמותות בריאות, מהיחידות לטיפול באם ובילד, מסטארט-אפים ומחברות עסקיות בתחום הבריאות.
אתגר מערכת הוא כשל וחסם מערכתי ושיטתי החוזר על עצמו פעם אחר פעם, מקשה על אספקת שירותים, מתסכל את נותני ומקבלי השירותים ופוגע באלו הזקוקים להם. אתגרים אלו אינם ייחודיים לבעיה חברתית מסוימת, אלא מאפיינים מגוון בעיות ומשפיעים על מערכת השירות הציבורי כולה.

“When good people come up against bad systems, bad systems always win”

אתגרי המערכת בהם אנו מתמקדים:

שיתופיות בין מגזרית

קידום תיאום ושיתופי פעולה בין משרדי ממשלה, שלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית והעולם העסקי לטובת שיפור השירותים החברתיים....

מיצוי משאבים

מיצוי מיטבי של משאבים ממשלתיים ברשויות המקומיות לטובת סיוע במימוש פוטנציאל איכות החיים של התושבים ולצמצום פערים....

אזוריות

חיזוק ויישום תפיסת האזוריות בישראל לטובת צמיחה כלכלית וצמצום פערים לצד קידום לכידות חברתית וחוסן אזורי....

אשכולות אזוריים - ראשי ערים מהנגב המזרחי

דיגיטציה

סיוע למגזר הציבורי במינוף הפוטנציאל הדיגיטלי שלו לטובת מימוש שירותים חברתיים יעילים ואפקטיביים....

איכות השירותים

קידום שקיפות והכללה באספקת שירותים חברתיים, תוך התמקדות באדם הזקוק וזכאי לשירותים אלו, ומתן מענים הוליסטיים לצרכיו....

דילוג לתוכן