צוותי משימה

מתודולוגיה ייחודית המאפשרת יצירת פתרונות יישומיים ופורצי דרך לבעיות רוחב מורכבות ודחופות. הצמ”מים (צוותי המשימה) מורכבים ממקבלי החלטות וממומחים ממגזרים שונים שפועלים יחדיו לספק מענים מהירים והתערבויות גמישות על ידי לימוד וניתוח סוגיות חברתיות נבחרות, הצעת המלצות לפעילות ו/או מדיניות, וביצוע תכניות פיילוט.

האתגר

המערכות הציבוריות עומדות פעמים רבות בפני בעיות מורכבות ודחופות, הדורשות נקודות מבט מגוונות, איגום כוחות ויצירת שיתופי פעולה, על מנת להבין את הבעיה לעומקה וליייצר פתרונות מוסכמים ומשותפים. עם זאת, לא קיימת תורת עבודה מוסדרת המאפשרת לממשלה ולארגונים החברתיים לייצר תוצאות פורצות דרך וישימות באופן עקבי.

המענה

על מנת לאפשר לגופים ממשלתיים ולארגוני חברה אזרחית לשתף פעולה ולקדם חדשנות באיתור אתגרים חברתיים וגיבוש מענים, אנו מקימים "צוותי משימה" של מומחים; אלה נפגשים במשך חצי שנה עד שנה לבחון סוגיות, להגדיר נקודות להתערבות, לגבש המלצות לפעולה ו/או מדיניות ולבצע תכניות פיילוט. צוותי המשימה פועלים במסגרת "מרחבים מוגנים" המאפשרים להם לזהות תמריצים לעידוד תוצאות רצויות ולהתגבר על חוסר אמון ואינטרסים מנוגדים בקרב משרדי ממשלה ובין משרדי ממשלה לגופים חיצוניים.

הידעת?

בעבר, בכדי לפתור בעיות מורכבות נהגה הממשלה להקים רשויות. כך קיבלנו את הרשות למלחמה בתאונות דרכים והרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול. כיום, מבקשת הממשלה גם ליצור כלי יותר גמיש וקצר מועד לפתרון בעיות לאומיות.

המענה

מודל העבודה של צוות המשימה

מודל העבודה של צוות המשימה

רשימת הצמ"מים

משפחות עובדות בעוני שבראשן הורה עצמאי.ת
מבקשי מקלט | קרן סיוע בעת משבר הקורונה
גיבוש מודל התמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים
הארת נקודות עיוורון מבוססת נתונים בתחום הזקנה
דילוג לתוכן