דיגיטציה

להוביל יחד עם המגזר הציבורי את המהפכה הדיגיטלית לטובת השירותים החברתיים הטובים ביותר.

האתגר

המדינה עוברת מהפכה דיגיטלית המשפיעה על כל תחומי החיים. גם המגזר הציבורי עושה בשנים האחרונות צעדים מרחיקי לכת להתאים את שירותיו ברמה הממשלתית, המוניציפלית והחברתית לעידן החדש. התפקיד של תחום דיגיטציה בג'וינט אלכא הוא להוות פלטפורמה להובלה והטמעת השינוי הדיגיטלי והאצתו, תוך דאגה לאוכלוסיות הפגיעות בחברה הישראלית הן בהתאמת השירותים הדיגיטליים עבורן והן בחיזוק יכולותיהן הדיגיטליות.

המענה

המענים הניתנים על ידי תחום דיגיטציה, יחד עם שותפינו במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות ובמגזר השלישי, מתמקדים הן בתפקוד יעיל יותר של המערכות, הן בהשקעה בהון האנושי במערכות והן בעידוד תרבות ארגונית תומכת חדשנות. אנו רואים בקפיצה הטכנולוגית הזדמנות לעצב מחדש את השירותים החברתיים באופן מותאם, יעיל ומועיל לאוכולוסיות המוחלשות בישראל.

הידעת?

במיפוי שנערך ובדק את יכולת העבודה הדיגטלית של רשויות מקומיות בתחילת מגיפת הקורונה, נמצא כי רק ל 25% מהרשויות בישראל יש מוכנות לעבודה מרחוק! כל יתר הרשויות נמצאו בעלות יכולת בינונית או שכמעט ואינה קיימת כלל.

המענה

מודל ההתערבות הייחודי של דיגיטציה ל MAP

  • קידום דיגיטציה בשירותים הציבוריים באמצעות הכשרת ההון האנושי ובניית הבנה עמוקה של התהליכים והתפיסות בבסיסה, ביניהם: שקיפות, לקוח במרכז, עבודה מבוססת נתונים, התאמה תרבותית ועוד.

  • בניית יכולות ומיומנויות נדרשות לקידום טרנספורמציה דיגיטלית וניהול פרויקטים דיגיטליים בשדה הציבורי-חברתי באמצעות תכניות הכשרה וליווי ארגונים. תכנית “מובילים דיגיטליים” מיועדת למנהלים בכירים בשירות הציבורי ומטרתה להכשיר סוכני שינוי שיובילו את הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים בהם הם פועלים.

  • עיצוב מנגנונים, הסדרים ושיטות עבודה המקדמים דיגיטציה, ביניהם: מיזם רווחה דיגיטלית ותכנית ההטמעה. מיזם רווחה דיגיטלית מסייע למשרד הרווחה להטמיע את האסטרטגיה הדיגיטלית שבנה לטובת קידום השירותים החברתיים שבאחריותו, זאת באמצעות חיבור מיטבי בין אתגרים הנוגעים למדיניות וטיפול סוציאלי לבין תהליכים דיגיטליים וטכנולוגיות מסוגים שונים. תכנית ההטמעה לעבודה מרחוק ברשויות מקומיות מסייעת לרשויות להבנות תשתית טכנולוגית וארגונית לעבודה מרחוק, הן לעובדי הרשות והן לקהל התושבים, בביצוע פעולות באמצעות שירותים מקוונים.

אתגרי מערכת נוספים

שיתופיות בין מגזרית

למידע נוסף

מיצוי משאבים

למידע נוסף
אשכולות אזוריים - ראשי ערים מהנגב המזרחי

אזוריות

למידע נוסף

איכות השירותים

למידע נוסף
דילוג לתוכן