מיצוי משאבים

מיצוי מיטבי של משאבים ממשלתיים ברשויות המקומיות יסייע למימוש פוטנציאל איכות החיים של התושבים ולצמצום פערים.

האתגר

כתוצאה מחסמים שונים, לא כל המשאבים הממשלתיים מצליחים להגיע ליעדם ברשויות המקומיות. קיים פער ביכולות מיצוי המשאבים הממשלתיים בין הרשויות החזקות לרשויות החלשות.

המענה

המענים הניתנים ע"י תחום מיצוי משאבים מתמקדים בהתרת החסמים במספר אסטרטגיות מגוונות המותאמות לשלבי התהליך השונים; החל ממדיניות, דרך תכנון ויישום ועד בקרה. התחום פועל במישורים של מנגנונים, כלים ושיטות, חיזוק יכולות של הרשויות והממשלה, ועבודה על הממשקים בין הממשלה והרשויות המקומיות.

הידעת?

כ 10% מהתקציבים הממשלתיים אינם ממוצים ע"י הרשויות המקומיות בישראל. לעומת 33% מהתקציבים הממשלתיים שאינם ממוצים ברשויות המקומיות הערביות.

המענה

מודל ההתערבות הייחודי של מיצוי משאבים ל MAP

  • קידום תפיסה של משילות משותפת לשלטון המרכזי והמקומי, שותפות בקבלת החלטות מתכנון ועד יישום של שירותים, ויצירת גמישות פעולה לרשויות המקומיות – כדרך להבטיח מיצוי משאבים מיטבי.

  • בניית יכולות ברשויות המקומיות במסגרת תכנית “מווארד“, הפועלת לליווי והכשרה של ממצי משאבים הפועלים ב 44 רשויות הערביות כדי לחזק תשתיות עבודה ברשויות המקומיות, להבטיח יישום של התקציבים המוקצים בהחלטות 922 ו-1480 ולפיתוח כלכלי ברשות. במסגרת מעטפת הליווי נוצרו כלים שונים לבניית יכולות הממצים – לרבות כלי מקצועי למדידת התקדמות העבודה ברשות.

  • בתכנית “מווארד” נוצר תפקיד חדש ברשויות המקומיות – ממצה משאבים ומפתח כלכלי – כמנגנון למיצוי משאבים משופר. תכנית “עד הקצה” פועלת לטיוב ממשקים בין השלטון המרכזי והמקומי באמצעות איתור חסמים ויצירת פתרונות מנגנוניים וכלים תומכים שיסייעו לבניית שותפות בין הממשלה והרשויות מקומיות במתן שירותים חברתיים, דוגמת טיוב מנגנון כלי הביצוע התקציביים בשימוש בין הממשלה והרשויות כך שיתאימו יותר לצרכים ויובילו להתייעלות במתן השירות, ויצירת מחוון לאפיון יכולות מקצועיות ברשויות ככלי ניהולי שיאפשר התנהלות מותאמת של הממשלה מול רשויות ומתן גמישות גדולה יותר לרשויות בתכנון מענים.

תכניות

ינאביע - החברה הבדואית בנגב
תואסול - החברה הבדואית בנגב
עד הקצה

שיתופיות בין מגזרית

למידע נוסף
אשכולות אזוריים - ראשי ערים מהנגב המזרחי

אזוריות

למידע נוסף

דיגיטציה

למידע נוסף

איכות השירותים

למידע נוסף
דילוג לתוכן