שיתופיות בין מגזרית

קידום התיאום והשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה, השלטון המקומי, ארגוני חברה אזרחית והעולם העסקי לטובת שיפור השירותים החברתיים.

האתגר

היעדר שיתופיות מונעת אספקת שירותים חברתיים יעילים, מועילים וחדשניים. השונות בין המגזרים ובין הארגונים המעורבים באספקת השירותים מחייבת יצירת תשתיות איתנות, מנגנוני עבודה משותפים, כלים ותפיסות לעבודה בשיתופיות.

המענה

מתוך אמונה בפתגם "אם אתה רוצה לרוץ מהר - רוץ לבד, אם אתה רוצה לרוץ רחוק - רוץ יחד..." - אנו פועלים לבניית תשתיות ארוכות טווח לקידום עבודה משותפת, הכשרה ורישות של בעלי תפקידים מכלל המגזרים, תוך יצירת מרחבים ומנגנונים משותפים לפעולה. 

הידעת?

כ-75% מהשירותים החברתיים בישראל ניתנים על ידי גורמים שאינם ממשלתיים כגון: עמותות, קרנות וגופים עסקיים.

המענה

מודל ההתערבות הייחודי של שיתופיות בין מגזרית ל MAP

  • הפעלת מגוון תכניות – “מרחב משותף” / “חלון לממשל” / “4 על 4” – המכשירות ומלוות סוכני שינוי מכלל המגזרים (ממשל מרכזי, מקומי, חברה אזרחית, עסקי) לעבודה משותפת. התכניות פועלות לקידום תפיסה המכירה בערכם הייחודי של המגזרים השונים ובערך הנובע מעבודה שיתופית אפקטיבית לשיפור המענים לאזרח.

  • פיתוח והטמעה של כלים לעבודה שיתופית, יזמות בין מגזרית והכשרת סוכני השינוי בתכניות לעיל. קידום מהלכים משותפים עם החברה האזרחית להנגשת ידע בנושא עבודה עם הממשל.

  • ביצוע מגוון רחב של פעולות לחיזוק מנגנוני העבודה המשותפת בין הממשל לחברה האזרחית: עיצוב וקידום תפקידי “מובילי שותפויות” במשרדים וברשויות בשותפות עם הממשל, לטובת עיגון מנגנוני עבודה שיתופית בת קיימא בממשל. קידום מהלכים לחיזוק תשתיות ייצוג בחברה האזרחית, יחד עם ארגון הגג לטובת קידום שיח משותף רציף. פיתוח וקידום נבחרת הדירקטורים החברתית – מנגנון לחיזוק משילות ארגוני חברה אזרחית באמצעות טיוב הוועדים המנהלים. הובלת מנגנוני התקשרות וייזום המאפשרים קידום יוזמות פורצות דרך לעבודה משותפת – הן בשדה הטכנולוגי, והן בשדות אחרים.

מיצוי משאבים

למידע נוסף
אשכולות אזוריים - ראשי ערים מהנגב המזרחי

אזוריות

למידע נוסף

דיגיטציה

למידע נוסף

איכות השירותים

למידע נוסף
דילוג לתוכן