fbpx

בתי המשפט הקהילתיים: דוח פעילות לשנת המשפט תשע”ט

נוצר ע"י פינקלשטיין, איריס; ביניש, דניאלה
מסמך/מצגת35 עמ'עברית2019

תקציר

הדוח נועד לתאר ולסכם את התקדמות התוכנית בשנה החולפת ולציין את המגמות, ההישגים והאירועים העיקריים שהתרחשו במשך השנה

שותפים: משרד המשפטים, מערכת בתי המשפט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend