fbpx

הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות

נוצר ע"י סבו-לאל, רחל; בן סימון, ברכי; קונסטנטינוב, וצ׳סלב
מסמך/מצגת9 עמ'עברית2014

תקציר

השירות החוץ ביתי העיקרי לילדים בגיל הרך בקצה רצף הסיכון הוא משפחת האומנה. מטרת המחקר הינה המשך למידה על מאפייני הילדים בגיל הרך באומנה ובני משפחותיהם ועל תהליכי ההתערבות הנעשית עמם

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend