הרגשי, החברתי והלימודי הם עולם אחד שאי אפשר לפצל

נוצר ע"י דקל, נאוה
מסמך/מצגת2 עמ'עברית2014

פורסם בכתב העת “הד החינוך”. הסבר קצר על תכנית “אלייך”

שותפים: משרד החינוך, קרן מוריס וויויאן וואהל

פריטי ידע קשורים

איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה: מבוא בין תרבותי לחברה האתיופית

חוברת זו מהווה נדבך נוסף לחוברת הדרכה לאיתור ילדים בסיכון. מטרתה להציג היבטים תרבותיים של הקהילה האתיופית, שעשויות להיות להם השלכות על איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה בישראל. החוברת מיועדת לאנשי מקצוע הנמצאים בקשר יום יומי עם הילדים ומשפחותיהם

מסמך/מצגת 2006

בתי משפט קהילתיים: סיכום פעילות שנת המשפט התשע״ז

בדו”ח זה מוצגים עיקרי פעילויות בתי המשפט הקהילתיים במהלך שנת המשפט תשע״ז (2016-2017) כמו גם נתונים, מגמות ותובנות שותפים: מערכת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל

מסמך/מצגת 2017

Better Together: Evaluation Highlights

במסמך זה מוצגים הממצאים משלב ההערכה הראשון של התכנית ב-2012

מסמך/מצגת 2013

תכנית חן: הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי

תכנית חן מבססת מהלך משמעותי שמרחיב את אחריות הסמינרים של בית יעקב, ממוסד העוסק בלעדית בהכשרה לחינוך והכשרות מקצועיות, למוסד שמכין את התלמידות לעולם העבודה באופן מיטבי תוך שימור האופי החינוכי והקהילתי של בתי יעקב. במהלך השנים גדל מאד היקף התוכנית המקיפה כיום כ-800 משתתפות ב-9 סמינרים שונים. מחקר ההערכה הנוכחי נערך כ-5 שנים לאחר פתיחת […]

מסמך/מצגת 2011
Send this to a friend