התכנון האסטרטגי של ג׳וינט ישראל – אשלים

מסמך/מצגת99 עמ'עברית2015

תכנית אשלים לשנים 2016-2020. מסמך זה חותם תהליך תכנון שנמשך שנה והוא מבוסס על גישת הקולקטיב אימפקט כגישה לשינוי חברתי ולהשפעה מערכתית רחבה

Send this to a friend