התכנון האסטרטגי של ג׳וינט ישראל – אשלים

מסמך/מצגת99 עמ'עברית2015

תכנית אשלים לשנים 2016-2020. מסמך זה חותם תהליך תכנון שנמשך שנה והוא מבוסס על גישת הקולקטיב אימפקט כגישה לשינוי חברתי ולהשפעה מערכתית רחבה

 

פריטי ידע קשורים

מסד קליטה: תכנון ופיתוח שירותים לשילוב עולים בחברה

במסמך זה מפורטים הרקע, תהליך ההקמה, עקרונות הפעולה והמבנה של השותפות, תחומי העיסוק והתכניות העיקריות הפועלות במסגרת מסד קליטה שותפים: המשרד לקליטת עלייה, משרד הבינוי והשיכון, משרד הרווחה, משרד החינוך

מסמך/מצגת 2006

ישראל מעבר למגבלות: דו״ח שנתי 2017

דו״ח סיכום פעילות ישראל מעבר למגבלות בשנת 2017 והצגת מטרות, יעדים ותכנית עבודה לשנת 2018 שותפים: קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2018

ישראל מעבר למגבלות: תכנית עבודה 2021

שנת 2020 ,עם פרוץ מגפת הקורונה, זימנה לנו אתגרים רבים. עם זאת המשכנו אף ביתר שאת להתאים את התכניות, ליזום ולפתח מגוון מענים שנועדו להגביר את השתתפותם והשתלבותם של אנשים עם מגבלות בכל תחומי החיים בישראל. עם תחילת המשבר צוות ישראל מעבר למגבלות נערך לאדפטציה מהירה של עבודה, ליווי וטיפול מרחוק שותפים: ממשלת ישראל, משרד […]

מסמך/מצגת 2021

Strategies for Overcoming Systemic Social Failures

מאמר בנושא אסטרטגיות להתמודדות עם אתגרי מערכת, אשר פורסם ב-Stanford Social Innovation Review בסתיו 2019 ונכתב על ידי רני דודאי וגיא אברוצקי.

מסמך/מצגת 2019
Send this to a friend