ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות

נוצר ע"י פאס, הסתר; רותם, רונלי; בן-רבי, דליה
מסמך/מצגת15 עמ'עברית2011

מסמך זה דן בתחומי הרווחה והבריאות תוך התמקדות בצרכים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. כמו כן, נסקרים סוגיות מרכזיות במערכת השירותים לילדים ולמשפחותיהם, מענים מיוחדים שפותחו בשנים האחרונות ומגמות השינוי. החלק האחרון עוסק באתגר שבפיתוח ובהפעלת תכניות מותאמות בעבור קהילה זו

פריטי ידע קשורים

מרכזים למשפחות להן ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים: מחקר הערכה

מטרת המרכזים לסייע למשפחות המתמודדות עם טיפול בילד עם מוגבלות. מחקר הערכה זה הוא דו״ח ביניים ראשון והוא מתייחס למרכז למשפחה בעכו שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מנדל ברמן

מסמך/מצגת 2013

מרכיבי שכר תלוי ביצוע

המאמר מסביר את עקרונות מערכת השכר תלוי ביצוע (Performance related pay – PRP) שהחל להיות מיושם בשנים האחרונות במגזר הציבורי. מעבר למערכת תגמול כספי עבור ביצועים יוצר שינוי בתרבות הארגונית של השירות הציבורי. המסמך בוחן את הנושא, יתרונותיו ואתגריו, דרך המלצות מחקרי OECD ושני מקרי מבחן

מסמך/מצגת 2012

המינהל הציבורי בעידן של שינויים חברתיים וכלכליים: ניירות עמדה

בצל ביקורות על גורמים בהתנהלות השירות הציבורי הוחלט לקיים כנס להתגברות על חסמים ושיפור רמת השירות הציבורי ואיכותו. במסמך זה ניירות עמדה במגוון נושאים בתחום, כבסיס ללמידה ובניית תוכניות עבודה לשיפורים המבוקשים שותפים: נציבות שירות המדינה, עמותת הסגל הבכיר בשירות הציבורי בוגרי אלכא

מסמך/מצגת 2005

מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: דו”ח מעקב (שני) אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת התכנית

מסמך זה מהווה דו”ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית “מפתח”. מטרת המחקר היא לבחון את אפקטיביות התכנית בהשגת המטרות ברמת הפרט (השתלבות בשוק העבודה של אוכלוסיית המשתתפים בתכנית) שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית שותפים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מסמך/מצגת 2008
Send this to a friend