מדיניות עם הפנים לקהילה: מחקר הערכה

נוצר ע"י דולב, טלל; סבו לאל, רחל; שמיד הלל; בר ניר, דורית
110 עמ'עברית2008

המחקר בוחן את תהליכי יישום מדיניות “עם הפנים לקהילה” ואת תוצאותיה. ההערכה מיועדת לשמש בסיס הן לעיצוב המדיניות, תוך כדי ביצועה, והן לקבלת החלטות על המשך התוכנית והפצתה לתחומים ולשירותים אחרים

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

אימפקט קולקטיבי

אימפקט קולקטיבי הינה גישה שיטתית לפתרון, או צמצום, בעיות חברתיות גדולות ומורכבות באמצעות שיתוף פעולה חוצה מגזרים בין ארגונים שונים. גישה זו צמחה מתוך הכרה כי ישנן בעיות חברתיות המורכבות מכדי שארגון אחד יוכל לתת עליהן מענה

מסמך/מצגת 2012

המקפצה להייטק

מאמר זה ממפה את החסמים והמלצות לסיוע בגיבוש מדיניות לפיתוח וצמיחה בת קיימא של תעשיית ההייטק

מסמך/מצגת

תכנית נעורים: דו״ח הערכה

דו״ח הערכה זה כולל שני מרכיבים: הערכת מודל הפעולה של מרכז נעורים והשפעותיו על היישוב, והערכת השפעת התכנית על בני הנוער המשתתפים בה שותפים: ממשלת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו, קרן לאוטמן, קרן דניאל, קרן רש״י, מפעלות חינוך וחברה

מסמך/מצגת 2015

סוגיות בליווי ובאימון אישיים בתכניות תעסוקה

אימון אישי למסוגלות תעסוקתית ולהסרת חסמים יחד עם ליווי אישי לפני ההשמה ואחריה התגלו בשנים האחרונות כשיטות עבודה אפקטיביות בתכניות המכוונות לשיפור מצבם של משתתפי תוכניות השמה תעסוקתית. פרסום זה מסביר את תפקיד האימון הפרטני והקבוצתי (personal & group coaching) בתכניות השבה לתעסוקה, ומתאר את היסודות התיאורטיים של תחום האימון והליווי האישיים דרך סיפורי מקרה

מסמך/מצגת 2010
Send this to a friend