מוטב יחדיו: מודל בית הספר כעוגן קהילתי

נוצר ע"י פנסו, ענת; ילמה, שמואל; סנדרוביץ', מירי; בן-נון, יעל
מסמך/מצגת18 עמ'עברית2015

מסמך זה מתאר את מודל ‘בית הספר כעוגן קהילתי’ ומאגד בתוכו את התובנות מתהליך היישום הראשוני

שותפים: ממשלת ישראל

פריטי ידע קשורים

סודות המטבח הבדווי הבריא

מטרתו של ספר זה לעודד ולהדריך לתרבות אכילה בריאה. הספר משלב אמונות ומידע על תזונה עם היבטים תרבותיים. המתכונים בו מבוססים רובם על מאכלים מהתרבות הערבית הבדווית שעברו מאם לביתה ונשתמרו מדור לדור. שותפים: משרד הבריאות, הפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו, קרן פיטר ומימי האס

מסמך/מצגת 2016

מעברים: תדריך יזמות ועסקים קטנים

תדריך הפעלה המתאר את עקרונות התוכנית, המבנה הארגוני, תהליכי העבודה, השירותים המסופקים וכלים לעבודת המרכז שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2017

שילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער: פנקס למדריך בתנועה

פנקס כיס זה הוא תקציר נגיש ונוח של המדריך המלא להשתלבות ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בתנועות הנוער שותפים: משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, מרכז השלטון המקומי בישראל, מועצת תנועות הנוער, קרן שלם

מסמך/מצגת 2015

זיהוי התעללות והזנחה של זקנים: מדריך למטפל

מהדורה שניה. זקנים רבים בישראל חשופים להתעללות או להזנחה. למרות היקפה המדאיג של התופעה עדיין קיימים קשיים בחשיפתה, ועל כן קיים צורך בכלים להתמודדות עמה. בחוברת זו המלצות למנגנוני איתור וטיפול במערכת הבריאות, על מנת לאפשר מענה סדור ומערכתי למאבק בתופעה שותפים: ממשלת ישראל

מסמך/מצגת 2011
Send this to a friend