מרכזים למשפחות בכל מקום על המפה: סיכום תהליך הלמידה

נוצר ע"י גולן, מיכל (עורכת)
מסמך/מצגת22 עמ'עברית2017

מסמך זה פורסם בעקבות יום עיון והוא מהווה נדבך נוסף לתדריך ההפעלה הקיים של השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

רמאדאן בימי קורונה: איגרת מידע

המלצות לחג בצל הקורונה שותפים: קרן מוריס וויואן וואהל, נט"ל

מסמך/מצגת 2020

מנהיגים כסנסורים ווסתים קהילתיים: מרגישים, יוזמים ומשפיעים בשותפות רב תרבותית ברמלה

לקראת עשור לפעילותו של פורום המנהיגים הרב-תרבותי ברמלה מתואר תהליך התארגנותו דרך עקרונות הפעולה שמבססים את פעילותו, השפעותיו, האתגרים שעלו לאורך השנים והסוגיות שנותרות לא-פתורות שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מוזאיקה – המרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה

מסמך/מצגת 2018

מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: ייזום והקמה

מדריך זה הוא השני בסדרת מדריכים בערכת ההפעלה למרכזי גישור ודיאלוג בקהילה. המדריך מיועד לאנשי המקצוע המובילים את התהליך וחברי צוות ההקמה והוא ילווה אתכם צעד צעד במהלך הייזום וההקמה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2019

סביבת חינוך חדשה: אסטרטגיות פעולה של תהליך ההתערבות בבית הספר

המסמך משקף את המטרות, הערכים ודרכי הפעולה של התכנית כפי שהיא מתבצעת בשטח. כלולים בו פיתוחים והבנות לגבי אסטרטגיות ההתערבות ולגבי המרחב שבו התכנית פועלת שותפים: משרד החינוך

מסמך/מצגת 2004
Send this to a friend