מרכזים למשפחות להן ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים: מחקר הערכה

נוצר ע"י לף, יואב; ריבקין, דורי
מסמך/מצגת61 עמ'עברית2013

מטרת המרכזים לסייע למשפחות המתמודדות עם טיפול בילד עם מוגבלות. מחקר הערכה זה הוא דו״ח ביניים ראשון והוא מתייחס למרכז למשפחה בעכו

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מנדל ברמן

פריטי ידע קשורים

אפיקים משלבת: ממצאי ביניים מחקר מלווה

מצגת זו מציגה את ממצאי מחקר הערכת הביניים של התוכנית לצורך הפקת לקחים ושיפור התוכנית

מסמך/מצגת 2016

Common Fate: Therapists’ Benefits and Perils in Conducting Child Therapy Following the Shared Traumatic Reality of War

פורסם בכתב העת Clinical Social Work Journal. במחקר זה נבחן הניסיון של מטפלים בטיפול ילדים שאובחנו כסובלים מפוסט טראומה, בעקבות אירועי מלחמת לבנון השנייה שותפים: משרד החינוך  

מסמך/מצגת 2014

מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: דו”ח מעקב (שני) אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת התכנית

מסמך זה מהווה דו”ח שני במסגרת מחקר הערכה של תכנית “מפתח”. מטרת המחקר היא לבחון את אפקטיביות התכנית בהשגת המטרות ברמת הפרט (השתלבות בשוק העבודה של אוכלוסיית המשתתפים בתכנית) שישה עד תשעה חודשים לאחר תחילת ההשתתפות בתכנית שותפים: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מסמך/מצגת 2008

בתי המשפט הקהילתיים: דוח פעילות לשנת המשפט תשע”ט

הדוח נועד לתאר ולסכם את התקדמות התוכנית בשנה החולפת ולציין את המגמות, ההישגים והאירועים העיקריים שהתרחשו במשך השנה שותפים: משרד המשפטים, מערכת בתי המשפט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל

מסמך/מצגת 2019
Send this to a friend