fbpx

מחקר הערכת מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות: דו״ח מסכם

נוצר ע"י לף, יואב; ריבקין, דורי
מסמך/מצגת76 עמ'עברית2017

תקציר

בדו״ח זה מוצגים בקצרה ממצאי המחקר על המרכז הראשון שהוקם במסגרת התכנית בעכו, וביתר פירוט ממצאים על ארבעת המרכזים המשקפים את תמונת המצב של תכנית המרכזים היום

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מנדל ברמן

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend