נושמים לרווחה במרכז עוצמה: תדריך הפעלה ארגוני ומקצועי

נוצר ע"י בן שלום, אביטל
מסמך/מצגת219 עמ'עברית2018

מסמך זה הוא תדריך כולל למערך ‘נושמים לרווחה במרכז עוצמה’. מטרתו לאפשר לכלל העוסקים בהפעלת התוכנית – ברמה הארצית, ברמה המחוזית וברמת הרשות – לפעול על פי הנחיות מקצועיות וארגוניות עדכניות וליצור בסיס משותף לשיח בין כלל צוותי התכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

פריטי ידע קשורים

מערך תיאום ותמיכה במשאבי קהילה: מדריך להפעלת מתו”ב

מדריך זה מציג את המודל של מתו”ב (מערך תיאום ותמיכה במשאבי קהילה) ומביא כלים להטמעה ולהפעלה מלאה ברשויות המקומיות. המדריך ממשיג את הידע שהצטבר במהלך חמש שנות ההפעלה הראשונות בעשרה יישובים שונים, בצפון ובדרום שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לענייני גימלאים, אגודת אכסניות הנוער בישראל

מסמך/מצגת 2009

עמיתי קידום בריאות: מודל הפעלה לקידום אורח חיים בריא ופעיל בקרב אנשים זקנים

תוכנית עמיתי קידום בריאות הכשירה זקנים מתנדבים אשר הפעילו קבוצות בענפים שונים של ספורט עממי, הנחו סדנאות בנושאים שונים ועוד. החוברת שלפניכם מיועדת לגופים ציבוריים המעוניינים להפעיל תכניות ברוח זו במסגרות עירוניות וקהילתיות שונות שותפים: משרד הבריאות, עמותות למען הזקן ברחבי הארץ, החברה למתנ״סים, שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת, עמותות בריאות

מסמך/מצגת 2017

תדריך למחלקה ולמלווה: כלי עזר להטמעה ארגונית ומקצועית של כלכלת המשפחה במרכז עוצמה

תוכנית “נושמים לרווחה במרכז עוצמה” הינה תוכנית הוליסטית הנותנת מערך מענים למשפחות שחיות בעוני. תדריך זה מנגיש ידע וכלים לצוותים המקצועיים במחלקות לשירותים חברתיים ולמלווי משפחות בתפקידם בתחום כלכלת המשפחה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש”י, פעמונים

מסמך/מצגת 2017

רמפה: גיוס משתתפים

אתרי הסושל מדיה של רמפה – קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות שותפים: קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת
Send this to a friend