ניהול מתנדבים בשירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

נוצר ע"י ברגר-יעקב, תמר; לוי, מירב; ארנון, ליאורה; בר, רונית
מסמך/מצגת86 עמ'עברית2017

חוברת זו מהווה נספח לתדריך שנת 2017 למרכז למשפחה. מטרתה לספק כלים לייעל ולמקצע את תהליך הקליטה וההפעלה של מתנדבים בשירות המשלים למשפחות

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

Recommendations for Family Caregivers in light of the Corona Epidemic

Providing support for older adults is often challenging. However, in these anxious and uncertain times, providing support for older adults who are at risk of developing diseases with more severe symptoms may be even more challenging. For this reason we would like to give you some tools for coping with the situation, tailored to the […]

מסמך/מצגת 2020

אירוע קהילתי

הצגת עקרונות ודרכי יישום והוצאה לפעול של אירועים קהילתיים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת

Досуг дома: Комплект для активного домашнего отдыха

קובץ דיגיטלי של ערכת הפעילות האישית “עד הבית” שפותחה במטרה לספק מענים מגוונים לפעילויות שונות במרחב הביתי, בהם: פעילות פיזית, קוגניטיבית ורגשית, פעילויות המגרות את החושים ופעילויות למשחק ופנאי שותפים: עמותת ותיקי הגליל, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מוריס וויויאן וואהל

מסמך/מצגת 2020

המדריך לשותפויות בין מגזרים

במדריך זה לשותפויות בין מגזרים (הציבורי, השלישי והעסקי) אנו מציעים שאין לראות בהן אמצעי בלבד אלא גם תכלית. המדריך דן בשותפויות בזירה המקומית: מי השותפים הפועלים בזירה המקומית? אילו שותפויות הם יוצרים? מה הן הנחות היסוד בבסיסן ומהם התנאים להצלחתן? שותפים: ציונות 2000, שיתופים, מכון צפנת  

מסמך/מצגת 2007
Send this to a friend