סביבת חינוך חדשה: אסטרטגיות פעולה של תהליך ההתערבות בבית הספר

נוצר ע"י ראזר, מיכל; פרידמן, ויקטור; סולימני, רמי
מסמך/מצגת66 עמ'עברית2004

המסמך משקף את המטרות, הערכים ודרכי הפעולה של התכנית כפי שהיא מתבצעת בשטח. כלולים בו פיתוחים והבנות לגבי אסטרטגיות ההתערבות ולגבי המרחב שבו התכנית פועלת

שותפים: משרד החינוך

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend