שילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער: פנקס למדריך בתנועה

נוצר ע"י הימן-זהבי, רקפת
מסמך/מצגת49 עמ'עברית2015

פנקס כיס זה הוא תקציר נגיש ונוח של המדריך המלא להשתלבות ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים בתנועות הנוער

שותפים: משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי, מרכז השלטון המקומי בישראל, מועצת תנועות הנוער, קרן שלם

פריטי ידע קשורים

איך פותחים תיק בלשכת התעסוקה ומגישים תביעה לדמי אבטלה

הנחיות לפתיחת תיק בלשכת התעסוקה (דמי אבטלה)

וידאו 2020

המדריך לפיתוח מנהיגות בכירה במינהל הציבורי

מסמך זה מציג את הרעיון המארגן של התכנית למדיניות חברתית ולמינהל לסגל בכיר, את התפיסה שבבסיסה ואת הדרך למימוש הרעיון שותפים: מכון צפנת

מסמך/מצגת 2009

פעולות חירום למימוש משימות לטווח ארוך: משבר קורונה אפריל 2020

דוגמאות לפעולות נבחרות במענה לצרכי השעה: שותפויות רב-מגזריות, מעבר לעבודה מרחוק במגזר הציבורי והרשויות המקומיות, חיזוק החברה האזרחית, הגברת מיצוי משאבי ממשלה בהקשר לאוכלוסיות פגיעות שותפים: פדרציית ניו יורק, קרן ראסל ברי, קרן ויומאר, פני וסטיב ווינברג

מסמך/מצגת 2020

רמפה – תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: מאגר כלים לרכז

החוברת מאגדת מגוון כלים אשר נועדו לסייע לרכזי רמפה ביישום מיטבי של התכנית בקרב משתתפים ושותפים שותפים: קרן משפחת רודרמן, משרד הכלכלה, שירות התעסוקה, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, מרכזי הצעירים בישראל, רשות מקדמת תעסוקה

מסמך/מצגת 2017
Send this to a friend