שירותי האומנה בישראל: תהליכי שינוי ותמונת מצב

נוצר ע"י שורק, יואה; סבו-לאל, רחל; בן סימון, ברכי
מסמך/מצגת18 עמ'עברית2014

בשנת 2001 החל תהליך הפרטה חלקית של ענף האומנה. מטרת המחקר המרכזית היתה לספק מידע על אופן הפעלת שירותי האומנה על ידי הארגונים המפעילים, כבסיס לשיפור השירות והמענים הניתנים במסגרתו. מטרה נוספת של המחקר הייתה לבחון את דפוסי השימוש בשירותי האומנה בשנים 2000-2012

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, סנדלר אנני

פריטי ידע קשורים

פוקוס: מיקוד בקריירה לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה

מצגת ובה עיקרי התכנית שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת

השירות לשיקום נוער: מאפיינים וצרכים של אוכלוסיית המפתנים והמית״רים

מחקר זה נועד לספק מידע עדכני על מאפיינים וצרכים של בני נוער המשתתפים במסגרות של השירות לשיקום נוער, ולהוות בסיס לפיתוח מדיניות ולבניית תכניות מבוססות מידע. המחקר הוא חלק מסדרת מחקרים על אוכלוסיות המטופלות באגף לשירותי תיקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, קרן הארי ויינריב

מסמך/מצגת 2013

אנשים עם מוגבלות בישראל 2018: עובדות ומספרים

לצד אשרור האמנה הבין-לאומית של האו”ם לזכויות אנשים עם מוגבלות, חלים בישראל שינויים משמעותיים במגוון נושאים (פיתוח שירותים, חקיקה, ושינוי עמדות) הקשורים לאיכות חייהם של אנשים אלו. מסמך זה נועד לסייע לקדם את מעמדם וזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות וליצור חברה טובה ומגוונת יותר שותפים: ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2018

דף מידע – בתי משפט קהילתיים

התכנית נועדה לצמצם את תופעת הפשיעה החוזרת על ידי שיקום עוברי חוק בקהילה המקומית כתחליף לעונשי מאסר בפועל שותפים: משרד המשפטים, מערכת בתי המשפט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל

מסמך/מצגת 2019
Send this to a friend