fbpx

אגד נגב מערבי – סוגיות בעבודה משותפת בגיל הרך: סיכום תהליך חשיבה

נוצר ע"י שחר, איתן; קרפלוס, יובל; פסח גלבוע, שלומית; קרני דניאל
מסמך/מצגת48 עמ'עברית

תקציר

המסמך מפרט את תוצריו של תהליך חשיבה מקדים על נושא יישום התוכנית הלאומית במרחב הכפרי בנגב בפרט, ומתן שירותים חברתיים במרחב הכפרי בישראל בכלל

שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, המשרד לביטחון פנים

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend