fbpx

בשביל הרוח: דו״ח סיכום ממצאי הערכה

נוצר ע"י רוסו-נצר, פנינית; אלחי, נחום
מסמך/מצגת52 עמ'עברית2016

תקציר

דו״ח זה מסכם את מחקר ההערכה שליווה תכנית זו. מחקר ההערכה התמקד בניסיון להבין את תפיסותיהם הסובייקטיביות של המשתתפים, ובהתאם לכך נבחרה המתודה האיכותנית המאפשרת התבוננות על נקודות הראות האישיות

שותפים: ממשלת ישראל, הפדרציה היהודית של ניו יורק

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend