fbpx

בתי משפט קהילתיים

מסמך/מצגת7 עמ'עברית2018

תקציר

מידע אודות בתי המשפט הקהילתיים

שותפים: מערכת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משטרת ישראל

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend