fbpx

התכנית הכוללנית לילדים יוצאי קווקז בגיל הרך ולהוריהם: תמצית מחקר

נוצר ע"י שורק, יואה; ריבקין, דורי
מסמך/מצגת12 עמ'עברית2010

תקציר

תכנית כוללנית זו פעלה על בסיס יישובי, ובמסגרתה הופעלו תכניות שונות, בהכוונת ועדת ההיגוי המקומית. מטרות התכנית: תמיכה בהורים ומתן העשרה, פיתוחן והפעלתן של תכניות בתחום אוריינות ושפה, הטמעת גישה רב תרבותית בקרב אנשי המקצוע העובדים עם אוכלוסיית העולים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend