fbpx

נושמים לרווחה במרכז עוצמה: תדריך הפעלה ארגוני ומקצועי

נוצר ע"י בן שלום, אביטל
מסמך/מצגת219 עמ'עברית2018

תקציר

מסמך זה הוא תדריך כולל למערך ‘נושמים לרווחה במרכז עוצמה’. מטרתו לאפשר לכלל העוסקים בהפעלת התוכנית – ברמה הארצית, ברמה המחוזית וברמת הרשות – לפעול על פי הנחיות מקצועיות וארגוניות עדכניות וליצור בסיס משותף לשיח בין כלל צוותי התכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש״י

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend