fbpx

סביבת החינוך החדשה: הטמעה ומיסוד של תכנית התערבות חינוכית

נוצר ע"י כהן נבות, מרים; לבנדה, אסנת
מסמך/מצגת49 עמ'עברית2003

תקציר

דו”ח זה בחן את מיסוד תכנית סביבת חינוך חדשה בחמישה בתי ספר תיכוניים מקיפים בבאר שבע, כשש שנים לאחר תחילת יישום התכנית בבתי ספר אלה, וכשנתיים לאחר שג’וינט ישראל, הגורם החיצוני האחראי ליישום התכנית בשלב ההקמה, סיים את תפקידו זה

שותפים: משרד החינוך התרבות והספורט

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend