fbpx

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית: הערכת הפיילוט

נוצר ע"י רותם, רונלי; בן רבי, דליה
מסמך/מצגת39 עמ'עברית2014

תקציר

בשנת 2011 החלה תכנית פיילוט לשיפור יכולתם של מורים בכיתות הגן של הבנים החרדים לקדם את כישורי השפה של תלמידיהם. דו״ח זה מסכם את מחקר ההערכה אשר בחן את השפעת התכנית על עבודת המלמדים ועל הסביבה השפתית בכיתות הגן

שותפים: משרד החינוך

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend