fbpx

שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה: סקירת ספרות

נוצר ע"י מרום, מירב; בר סימן טוב, קרן; קרון, אסף; קורן, פזית
מסמך/מצגת35 עמ'עברית2006

תקציר

מטרת עבודה זו היא לסכם את הספרות המדעית העוסקת בשילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה. הסקירה מתמקדת בהצגת מודלים של שילוב על היבטיו השונים, ומחקרים מרכזיים העוסקים בסוגיית השילוב והשלכותיו

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend