fbpx

שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות: תדריך הפעלה

נוצר ע"י קריסי-קדוש, לילך; גולן, מיכל; כהן-הטב, מיכל; זהבי, הדס; שמש, אריה; אביבי, אסנת; קרדי, קרן; ברגר-יעקב, תמר
מסמך/מצגת75 עמ'עברית2018

תקציר

תדריך זה נכתב על סמך תובנות שעלו בתקופת הפיילוט לתכנית. מטרתו להנחות את מנהלי המרכזים החדשים והוותיקים בתכנון, הקמה והפעלה של השירות המשלים. תחילה יפורטו התנאים לתשתית היישובית הנדרשת להכנסת השירות ולאחר מכן בהרחבה תחומי הפעילות השונים בשירות המשלים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend