fbpx

תדריך למחלקה ולמלווה עוצמה בכלכלת המשפחה במרכז עוצמה

נוצר ע"י אזולאי, טלי; הראל, מיכל; ויסברג-נקש, נורית; כהנא-בקלר, אפרת; קדרוני, טל; שגיב, זיוה; שלם, יהודה; שרון, נעמי
מסמך/מצגת34 עמ'עברית2017

תקציר

תוכנית נושמים לרווחה הינה תוכנית הוליסטית הנותנת מערך מענים למשפחות שחיות בעוני. תדריך זה מספק כלים למלווה לעבודה עם המשפחות וסביבתן

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש”י, פעמונים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend