fbpx

הערכת תכנית אבות ובנים על המגרש: דו״ח ביניים

נוצר ע"י יבלברג, ירון; קוממי, יניב
מסמך/מצגת12 עמ'עברית2014

תקציר

דו״ח זה מהווה סיכום השנה הראשונה של מחקר ההערכה לתכנית ‘אבות ובנים על המגרש’. התכנית מציגה מודל לחיזוק הקשר בין אבות ובנים באמצעות פעילות ספורטיבית

שותפים: משרד החינוך, משרד התרבות והספורט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend