fbpx

תכנית ‘מגן’ לשיפור ולשדרוג מערך הגנת הילד: מחקר הערכה

נוצר ע"י סבו-לאל, רחל; שבט, מאיה
מסמך/מצגת52 עמ'עברית2012

תקציר

מטרת תכנית “מגן” היא קידום יצירתו של מרחב מוגן לילדים בסיכון. רוב המידע המובא בדו”ח מתייחס למחלקות שהיו בתכנית זו מראשיתה בשנת 2008 ועד סיום הפיילוט ומתאר את מצב המחלקות בשלבים שונים בתכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend