fbpx

תכנית קהילות המחנכים: דו”ח מחקר הערכה

נוצר ע"י טליאס, מוטי; פיורקו, יובל
מסמך/מצגת31 עמ'עברית2012

תקציר

מטרתה העיקרית של התכנית היא לפתח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון באמצעות קהילות צעירים משימתיות. מחקר ההערכה התמקד בבחינת הישגי הקהילות בפיתוח פרויקטים עבור אוכלוסיית היעד והרחבת העיסוק בנושא ילדים בסיכון בקהילה וביישוב

שותפים: קרן שח״ף

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend