fbpx

360 מעלות – התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים

נוצר ע"י סבו-לאל, רחל; צדקה, הילה
מסמך/מצגת7 עמ'עברית2015

תקציר

תמצית המחקר. מטרת התכנית היא לשנות את הדרך שבה החברה הישראלית מתמודדת עם ילדים ובני נוער בסיכון, באמצעות חיזוק והרחבה של השירותים בקהילה המיועדים להם. בדו״ח הנוכחי מוצג ניתוח של המידע שנאסף במערכת תשתית מידע יישובית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה, המשרד לביטחון הפנים

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

 

 

פריטי ידע קשורים

דילוג לתוכן
Send this to a friend