fbpx

הישגים ואתגרים בתחום פיתוח שירותים בגיל הרך במדינת ישראל

נוצר ע"י נועה בן-דוד מנהלת מחקר וידע לקידום מוביליות חברתית כלכלית ג'וינט אשלים. לשעבר ראש תחום הגיל הרך
מסמך/מצגת9 עמ'עברית2018

תקציר

המאמר משרטט את ההישגים ואת האתגרים העיקריים בתחום פיתוח השירותים לגיל הרך
במדינת ישראל בשנתה ה 70 ומזהה את זירות ההשפעה לקידום מוביליות חברתית עבור ילדים בגיל הרך.

תגיות: נתיבים מרכזיים, מוביליות חברתית, הגיל הרך, שירותים אוניברסליים והתפתחותיים, אשלים, מוביליות, ג’וינט.

דילוג לתוכן
Send this to a friend