תדריך הפעלה מוטב יחדיו

נוצר ע"י עמית ירון, אודליה כרמי, שמואל ילמה, אסנת אביבי
מסמך/מצגת35 עמ'עברית2020

תדריך הפעלה למנהלי תכנית “מוטב יחדיו” אשר הוטמעה במשרד הרווחה והבטחון החברתי, בשירות לעבודה קהילתית. התדריך מתאר את תיאוריית השינוי של התכנית, תפיסת ההתערבות ועקרונות העבודה, וכן נותן כלים פרקטיים והכוונה למנהלים הנוכחיים והעתידיים של  “מוטב יחדיו” כיצד לפעול ולנהל את התכנית ברשות המקומית ובשכונה.

שותפים: משרד הרווחה והביטחון החברתי, השירות לעבודה קהילתית, ארגון בינ”ה, רשויות מקומיות בהן פעלה התכנית לאורך השנים.

תגיות: אשלים, מוביליות, שכונה, קהילה, קהילתיות, ילדים, נוער, וועדה, סיכון.

פריטי ידע קשורים

מרכז למשפחה- השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

תורת הפעלה. שותפים: ענבר זייתון, אוסנת אביבי, נעמה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, השירות המשלים,משפחות לילדים עם מוגבלויות.

מסמך/מצגת 2022

מפת מוביליות חברתית: צעירים 18-35

צמצום הקשר בין מאפייני הרקע של הפרט לבין יכולתו לממש בצורה מיטבית את כישוריו ויכולותיו: כיצד מקדמים את מאפייני הפרט בגילאי 18-35 המאפשרים מימוש מיטבי של פוטנציאל? שותפים: קרן רש”י, ג’ינדאס, יתד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכון ERI תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

מסמך/מצגת 2021

מוביליות חברתית-כלכלית | תמונת מצב וסקירה בינלאומית

מוביליות חברתית-כלכלית היא תזוזה או תנועה על סולמות תחומי החיים החברתיים-כלכליים בעולם משתנה. לתפיסתנו בג’וינט-אשלים, תחומי חיים אלה כוללים חינוך והשכלה, כלכלה ורווחה, בריאות, השתתפות במרחב דיגיטלי ומעורבות חברתית ושייכות. מטרת המסמך היא להציג תמונת מצב של המוביליות החברתית-כלכלית בישראל באופן משווה ולסקור מספר תכניות אסטרטגיות של מדינות בעולם לקידום מוביליות חברתית-כלכלית. החלק הראשון עוסק […]

מסמך/מצגת 2021

ג’וינט-אשלים בימי הקורונה: דו”ח סיכום פעילות שנתי

הדו”ח שלפניכם מסכם את עיקרי הפעילות של ג’וינט-אשלים בין החודשים מרץ 2020 – פברואר 2021: התגובה שלנו לקורונה; ניתוח השפעות, טרנדים ומשמעויות בראי מוביליות; ועוגנים ארגוניים, עקרונות מנחים והשלכות על העשייה. תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

מסמך/מצגת 2021
דילוג לתוכן
Send this to a friend