שיר לצבע האדום: חוברת הדרכה

נוצר ע"י בר, שחר; חן גל, שי; מור, פלורה; סימן טוב, יוכי
מסמך/מצגת24 עמ'עברית2007

בשל המצב הביטחוני הקשה באזור שדרות ועוטף עזה, חשופים תושבי האזור כמעט באופן יום יומי לאזעקות "צבע אדום" ולנפילת הקסאמים. רבים מהם נתונים בפחדים ובחרדות מוגברים עקב כך. בנוסף לסכנה הקיומית שבעצם נפילת הקסאם, נמצאים התושבים בסיטואציה של מתח תמידי עקב החשש מעצם חזרתו של המצב המסוכן, כאשר רגע נפילת הקסאם הוא רגע קשה במיוחד.

"שיר לצבע האדום" הוא הצעה להתמודדות רגשית אלטרנטיבית ברגע נפילת הקסאם, שמטרתה להקל, ולו במעט, על המצוקה הרגשית שבה נמצאים הילדים והמבוגרים באותו זמן

שותפים: משרד החינוך, הקהילות היהודיות של צפון אמריקה

פריטי ידע קשורים

מפת מוביליות חברתית: צעירים 18-35

צמצום הקשר בין מאפייני הרקע של הפרט לבין יכולתו לממש בצורה מיטבית את כישוריו ויכולותיו: כיצד מקדמים את מאפייני הפרט בגילאי 18-35 המאפשרים מימוש מיטבי של פוטנציאל? שותפים: קרן רש"י, ג'ינדאס, יתד, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מכון ERI

מסמך/מצגת 2021

מוביליות חברתית-כלכלית

מוביליות חברתית-כלכלית היא תזוזה או תנועה על סולמות תחומי החיים החברתיים-כלכליים בעולם משתנה. לתפיסתנו בג'וינט-אשלים, תחומי חיים אלה כוללים חינוך והשכלה, כלכלה ורווחה, בריאות, השתתפות במרחב דיגיטלי ומעורבות חברתית ושייכות. מטרת המסמך היא להציג תמונת מצב של המוביליות החברתית-כלכלית בישראל באופן משווה ולסקור מספר תכניות אסטרטגיות של מדינות בעולם לקידום מוביליות חברתית-כלכלית. החלק הראשון עוסק […]

מסמך/מצגת 2021

ג'וינט-אשלים בימי הקורונה: דו"ח סיכום פעילות שנתי

הדו"ח שלפניכם מסכם את עיקרי הפעילות של ג'וינט-אשלים בין החודשים מרץ 2020 – פברואר 2021: התגובה שלנו לקורונה; ניתוח השפעות, טרנדים ומשמעויות בראי מוביליות; ועוגנים ארגוניים, עקרונות מנחים והשלכות על העשייה.

מסמך/מצגת 2021

נושמים לרווחה במרכז עוצמה מסכמים חצי שנה

הפעולות המרכזיות שנעשו במערך 'נושמים ועוצמה' בחצי השנה החולפת, לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בקרב המשפחות הפגיעות ביותר בחברה. משבר הקורונה חייב שינוי והתאמה של דרכי העבודה בג'וינט-אשלים למציאות החדשה. צוותי התכנית התמקדו בסיוע למשפחות בסיפוק צרכים בסיסיים, תהליכי מיצוי זכויות, חיזוק החוסן המשפחתי וליווי ותמיכה בהתמודדות עם האתגרים שנוצרו בשל ההחמרה במצב המשפחות בכל תחומי החיים. […]

מסמך/מצגת 2021
Send this to a friend