יותר ממחצית הערים, העיירות והמועצות האזוריות בישראל נמצאות בפריפריה של ישראל. רובן של הרשויות המוחלשות בפריפריה יכולות להפיק תועלת מהנהגה חזקה כדי לשפר את מצבן. עם זאת, כאשר כל רשות מקומית מתנהלת כשלטון מקומי בפני עצמה, היכולות שלהן מוגבלות והן חסרות את האמצעים החסכוניים של יתרון הגודל ומשאבים מספיקים כדי להשפיע על הצורך באספקת שירותים, כגון אבטלה שהינה צורך שעולה ביותר מרשות אחת בלבד.
כמענה לכך, בג’וינט אלכא פיתחנו אשכולות אזוריים על מנת לאפשר לראשי רשויות קטנות לאגד נכסים ולעבוד יחד על מנת להתמודד עם אתגרים ברחבי האזור, להשיג שיפור באספקת השירותים ולחזק את יכולותיהן האסטרטגיות. מאז שנוצרו 11 האשכולות הראשונים והוכיחו את ערכם, אומצה התכנית על ידי משרד הפנים והיא מיושמת באופן לאומי. בהמשך לתפיסה האזורית של האשכולות, גיבש פורום מומחים נייר מדיניות – “המלצות לרפורמות אזוריות וביזור בישראל” – שהתקבל על ידי שר הפנים בנובמבר 2020.
חיזוק השינוי המערכתי ע”י ג’וינט אלכא מתבטא בכך, שהאשכולות האזוריים מהווים פריצת דרך בהתמודדות עם האתגר המערכתי של אזוריות וניצול משאבים. האשכול הציג את הרעיון של רובד ממשל אזורי, המשותף לרוב מדינות ה OECD אך עדיין לא מיושם בישראל, שמניח את קבלת ההחלטות בידי שמבין את הצרכים המקומיים, מה שמוביל לשיפור השירותים בחינוך, תחבורה, בריאות, שיפור התעסוקה, המסחר והפיתוח הכלכלי.

במונחים של מודל MAP של ג’וינט אלכא לשינוי מערכתי, פיילוט האשכולות שינה את דפוסי החשיבה, טיפח את היכולות והוביל לתפיסה חדשה המציגה את התשתיות והמנגנונים הדרושים לצורך שינוי מערכתי.