fbpx

תכניות תגבור לימודי לאחר שעות הלימודים: מטרות, דרכי פעולה וממדים לבחינת איכות התכניות

נוצר ע"י בן רבי, דליה; עמיאל, שרון
מסמך/מצגת30 עמ'עברית2010

תקציר

מסמך זה ממפה את התכניות הלימודיות העיקריות בישראל תוך בחינת מידת יישומן של דרכי הפעולה הנתפסות כתורמות לאיכותן. הדו״ח נועד לתמוך בקבלת ההחלטות באשר לכיוונים חדשים ולסדרי עדיפויות בפיתוח תחום התכניות הלימודיות אחרי שעות הלימודים

שותפים: הפדרציה היהודית של ניו יורק

תגיות: ג’וינט אשלים, אשלים, מוביליות

דילוג לתוכן
Send this to a friend