בשכונות ירושלים המזרחית חיים כ-350 אלף תושבים, ריכוז האוכלוסין הגדול בין הירדן לים (למעט עזה). תושבי מזרח ירושלים מהווים כ- 40% מכלל תושבי ירושלים וכ- 20% מהחברה הערבית בישראל. רובם המכריע של תושבי מזרח ירושלים הם בעלי מעמד “תושב קבע” ללא אזרחות ישראלית. לאחר מעל ל-50 שנות ריבונות ישראלית, המציאות במזרח ירושלים מתאפיינת בשיעורי עוני מאמירים, מחסור חמור בתשתיות ושירותים והיעדר אופק התקדמות אישי לתושבים.
בשנים האחרונות ניכרת התחזקות של שתי מגמות מנוגדות: הקצנה דתית, אלימות ולאומנות פלסטינית מחד, וניסיון גובר לחיבור למערב העיר והשתלבות בחברה הישראלית מאידך. תוצאות ההכרעה בין המגמות הן בעלות השלכות הומניטריות, ביטחוניות, כלכליות וגיאופוליטיות מרחיקות לכת, ולאור זאת פיתוח כלכלי חברתי של מזרח ירושלים תוך חיזוק השתלבות תושביה במרחב הישראלי הוא אתגר לאומי ראשון במעלה. ההכרה בצורך לצמצם פערים ולספק שירותים בסיסיים למזרח ירושלים הייתה מבטיחה, אך כיצד ניתן לבצע את המשימה האדירה הזו – דבר זה לא היה ברור כלל.
תכנית “מובילים שינוי מזרח ירושלים”, בהובלה משותפת של ממשלת ישראל, עיריית ירושלים וג’וינט אלכא, יצרה תשתית להתערבות משמעותית על ידי פיתוח מודלים חדשניים ומולטי דיסציפלינאריים המותאמים למציאות הייחודית במזרח העיר, במהלך עירוני ממשלתי משותף. בתוכנית השתתפו 35 בכירי ממשלה ועירייה שהקימו 3 צוותי משימה, הוקמו מנועי שינוי עיקריים בחינוך, תשתיות פיזיות, ותעסוקה. צוותי משימה משותפים אלו נפגשו – עבור רבים מהם בפעם הראשונה – על מנת להבין את ירושלים המזרחית, לשמוע את נקודות מבט התושבים ולהירתם למאמץ משותף להובלת שינוי. התוצאה הייתה 9 פיילוטים לפרויקטים בגישה הוליסטית במזרח ירושלים. זמן קצר לאחר התוכנית התקבלה החלטת ממשלה פורצת דרך של 2.1 מיליארד ₪ מבוססת מנגנון יישום מולטי דיספלינארי לצמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים.

צוותי המשימה להובלת השינוי הם דוגמה לאופן שבו ג’וינט-אלכא מקדמת שינויים מערכתיים באמצעות מתודולוגיית צוותי המשימה שפיתחה, המפגישה בין גורמים מגוונים לניתוח בעיה, זיהוי הגורמים המרכזיים שלה וסיעור מוחות לפעולה מתאימה בתגובה. צוותי המשימה בוחנים סוגיות מורכבות באמצעות עדשה רב תחומית, באופן שהמבנה של הממשלה המחולק לגזרות ותחומים אינו מאפשר. במקרה של מזרח ירושלים, תהליך זה הצליח לשנות מחשבות וסלל את הדרך להשקעה ממשלתית גדולה ולמנגנון יישום חדשני.