fbpx

מחקר טאליס הבין לאומי להוראה וללמידה במסגרות הגיל הרך – כרך 1 דו”ח מחקר

נוצר ע"י מיכל כרמל, נועה בן-דוד, יואב גוטמן
מסמך/מצגת61 עמ'עברית2020

מסגרות חינוך-טיפול לגיל הרך מעניקות את הבסיס להתפתחות מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות בקרב ילדים בגילאים המוקדמים, מיומנויות שהינן קריטיות למוביליות שלהם; לעתידם ולהצלחתם בבית-הספר, במקום העבודה וברווחתם הכוללת. אולם, תועלות אלה לפרט ולחברה תלויות באיכותן של המסגרות ובקידום קבלת החלטות מבוססות נתונים על ידי קובעי המדיניות. דו”ח ממצאי סקר טאליס 2018 להוראה וללמידה במסגרות לגיל הרך מציג סדרי עדיפויות לקובעי מדיניות לקידום איכות מסגרות עבור ילדים מתחת גיל 3 , וכולל היבטים של משילות ואת ההקשרים לאיכות הפעלת המסגרות. הבטים אלה.
הממצאים נועדו להעשיר את הניתוח של קובעי מדיניות, מפעילי מסגרות וחוקרים, הנוגע למרכיבים שונים
של איכות המסגרות והקורלציה ביניהם ולדון בהשפעתם על למידה והתפתחות מיטבית של ילדים.

שותפים: אגף מעונות יום ומשפחתונים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, טלדור.

להורדת המצגת: טאליס 2018 מצגת ינואר 2020

פריטי ידע קשורים

מרכז למשפחה- השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

תורת הפעלה. שותפים: ענבר זייתון, אוסנת אביבי, נעמה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, השירות המשלים,משפחות לילדים עם מוגבלויות.

מסמך/מצגת 2022

מפת הידע – מוביליות חברתית כלכלית

אתר מפת הידע מציג לראשונה את גורמי המפתח שמשפיעים על סיכויי ההצלחה בחיים של ילד או ילדה בישראל, מגיל לידה ועד החיים הבוגרים. האתר משמש מדריך מעשי עבור ארגונים הפועלים לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בישראל בקרב אוכלוסיות מגיל לידה עד 35. המפה היא תוצר של מחקר פורץ דרך במגזר החברתי של ג’וינט ישראל-אשלים, קרן רש”י, ג’ינדאס […]

אתר 2022

דו”ח סיכום מחקר פדגוגית מסעות כשיטה לעידוד דפוס חשיבה מתפתח ותחושת שייכות עבור נוער בסיכון

המחקר בוחן את מידת השינוי בדפוס חשיבה ובתחושת שייכות של בני נוער בסיכון, לפני ואחרי השתתפות בתוכנית התערבות המבוססת על פדגוגית מסעות: מחקר זה משלב לראשונה בין מדדים סובייקטיביים בין מדדים סובייקטיביים של הערכת תפיסה עצמית כפי שבאה לידי ביטוי בכמה ממדים, ברמת דפוסי החשיבה, ברמת הערכת ביצוע בפועל ומודעות לביצוע ולאסטרטגיות, ובהקשר הרחב יותר […]

מסמך/מצגת 2022

בסיס הידע אינטגרטיבי לקשר הורה-ילד עבור פיתוח תוכניות, הכשרות ויוזמות לגיל הרך- לידה עד 3

הידע האינטגרטיבי נועד ליצור שותפות בין אנשי מקצוע והורים לגיל הרך, במטרה לתמוך בתהליכי התפתחות מיטבית של ילדים, כבסיס חיוני לקידום המוביליות שלהם בעתיד. מוצגים עקרונות ומרכיבי הגישה הרב-תחומית להתפתחות ילדים בגיל הרך, שלבי התפתחות ילדים, התפתחות ההורות וקשר הורה-ילד, לפיתוח הכשרות, יוזמות ומערכי עבודה. שותפים: מרכז סיד – המכללה האקדמית תל אביב יפו, החוג […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend