fbpx

מחקר טאליס הבין לאומי להוראה וללמידה במסגרות הגיל הרך – כרך 1 דו”ח מחקר

נוצר ע"י מיכל כרמל, נועה בן-דוד, יואב גוטמן
מסמך/מצגת61 עמ'עברית2020

תקציר

מסגרות חינוך-טיפול לגיל הרך מעניקות את הבסיס להתפתחות מיומנויות קוגניטיביות, רגשיות וחברתיות בקרב ילדים בגילאים המוקדמים, מיומנויות שהינן קריטיות למוביליות שלהם; לעתידם ולהצלחתם בבית-הספר, במקום העבודה וברווחתם הכוללת. אולם, תועלות אלה לפרט ולחברה תלויות באיכותן של המסגרות ובקידום קבלת החלטות מבוססות נתונים על ידי קובעי המדיניות. דו”ח ממצאי סקר טאליס 2018 להוראה וללמידה במסגרות לגיל הרך מציג סדרי עדיפויות לקובעי מדיניות לקידום איכות מסגרות עבור ילדים מתחת גיל 3 , וכולל היבטים של משילות ואת ההקשרים לאיכות הפעלת המסגרות. הבטים אלה.
הממצאים נועדו להעשיר את הניתוח של קובעי מדיניות, מפעילי מסגרות וחוקרים, הנוגע למרכיבים שונים
של איכות המסגרות והקורלציה ביניהם ולדון בהשפעתם על למידה והתפתחות מיטבית של ילדים.

שותפים: אגף מעונות יום ומשפחתונים משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, טלדור.

תגיות: ג’וינט- אשלים, אשלים, מוביליות, הגיל הרך, איכות מסגרות חינוך-טיפול, טאליס, TALISOECD

להורדת המצגת: טאליס 2018 מצגת ינואר 2020

דילוג לתוכן
Send this to a friend