fbpx
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1111;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:1101;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1101;}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;s:4:"6867";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:2;s:4:"6867";i:3;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 108 תוצאות.
HRU

שאלון דיגיטלי לאבחון עצמי של מצבי טראומה

משרד הרווחה, חברת הילמ״ה – ‘הייטק למען החברה’ בשיתוף עם הג’וינט פיתחו שאלון דיגיטלי המסייע באבחון עצמי של מצבי לחץ, מצוקות וחרדה. השאלון נוסח על ידי אנשי מקצוע ממשרדי הרווחה והבריאות ומבוסס על ידע מקצועי ומחקרי ועל שאלונים קודמים. את הפיתוח הטכנולוגי ביצעה חברת הילמ״ה ואנשי המקצוע ממשרד הרווחה ומהג’וינט ביצעו התאמה שלו לאירועי ה-7 […]

אתר 2024
אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה האשכולות האזוריים

במהלך הרבעון השני של שנת 2023, החלו לפעול תזונאיות אזוריות בששת האשכולות האזוריים על בסיס התקצוב שניתן בקו”ק שפרסם אגף תזונה בראשית השנה. מטרת המיזם, כפי שהוגדר במסמך התמיכה הינה; פיתוח ושיפור תזונת תושבי האשכול, דרך קידום אסטרטגיה ומדיניות תזונה בריאה ומקיימת באשכול וברשויות החברות בו, לשם מינוף פעילות קידום הבריאות האזורית המתקיימת בו ובחיבור […]

מסמך/מצגת 2023
ממשלה פילתרופיה

קרן המענקים ממשלה-פילנתרופיה – מסמך מסכם

מגפת הקורונה שפרצה בחודש מרץ 2020, פגעה בעבודתם של חלק גדול מהארגונים החברתיים. פעילותם צומצמה משמעותית עקב ההגבלות, עובדים ומתנדבים רבים שהו בבידוד, ההכנסות העצמיות וההקצאות הממשלתיות נפגעו, כנסים ואירועים בוטלו ועוד. מתוך ארגונים אלו, רבים התמודדו עם קשיים תקציבים עוד לפני פרוץ המגפה, עקב היעדר תקציב מדינה וצמצום תמיכות ממשלתיות. בעקבות משבר הקורונה הוחלט […]

מסמך/מצגת 2022
יישום צמיחה כלכלית ברובע החדשנות של באר שבע

יישום צמיחה מכלילה ברובע החדשנות של באר שבע

אל הקמתו של רובע החדשנות בבאר שבע מתלווה הרצון של מייסדיו למצות ככל ניתן את השפעותיו החיוביות לטובת העיר וסביבתה. כבר מראשית תכנונו הבינו השותפים המייסדים כי לשם מינוף יתרונות רובע החדשנות נדרש להטמיע בו עקרונות של צמיחה מכלילה. דוח זה מבסס תובנה זו, מעגן אותה אמפירית ומציע מתווה אסטרטגי ליישום מדיניות סדורה של צמיחה […]

2022
פיתוח שירותים במאבק באלימות הזוגית

מחקר: רצף טיפולי בין-משרדי בתחום האלימות במשפחה

התוכנית הבין-משרדית להתמודדות עם תופעת האלימות במשפחה, בשותפות קרן רש”י וג’וינט אלכא, מקדמת מהלכים לטובת פיתוח כלים חדשניים לטיפול בתופעה האלימות במשפחה, שיפור רצף טיפולי בין משרדי ופיתוח כלים לקבלת החלטות מבוססת נתונים. כחלק מפעילות הועדה הבין משרדית העוסקת בסוגיות מיגור תופעת האלימות במשפחה, נערך מחקר חדשני ורחב היקף במהלך 2022 . מטרותיו היו זיהוי […]

מסמך/מצגת 2022
מרכז הידע לדירקטורים חברתיים

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים

אתר המכנס את כל הידע בנושא דירקטוריונים חברתיים שפותח והצטבר באלכא במהלך שנות הפעילות של תחום מנהיגות מתנדבת, ומהווה יצירת תשתית אמיתית שתוכל לסייע ליו”ר, דירקטורים ומנכ”לים של ארגונים וחברתיים בלמידה והתמקצעות בתפקיד באופן משמעותי. לאתר מרכז הידע: לחצו כאן תגיות: מרכז ידע, דירקטור, חברתי, ועד מנהל, אפקטיבי, נבחרת הדירקטורים החברתית, ארגונים חברתיים, דירקטוריון  

אתר 2022
תכנית עבודה אלכא 2021

תכנית עבודה אלכא שנת 2022

בסיומה של שנת 2021, אנו חוזים בדעיכתה של הטלטלה שיצרה מגפת הקורונה ומאידך בשינויים שיצרה, ונדרש להערך ולהתמודד עם מגוון אתגרים משילותיים וחברתיים המחייבים מכולנו יכולות גבוהות הן בהבנת האופן בו פועלות מערכות מרוכבות והן ביכולות לקדם תהליכי פיתוח ושיפור משותפים של אותן מערכות. היום, יותר מאי פעם ברור כי הדרך קדימה תחייב את כולנו […]

מסמך/מצגת 2022
המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל

המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל

המדריך להובלת דירקטוריונים של ארגונים חברתיים בישראל (ועדים מנהלים של עמותות ודירקטוריונים של חל”צים). מדריך זה עוסק בתפקיד הראשון של מנהיגות מתנדבת והוא בניית ארגונים חברתיים מצוינים ואפקטיביים. כמו במגזר הציבורי והעסקי, כך גם במגזר החברתי, המנהיגים המתנדבים נדרשים ללמידה, לניסיון ולרכישת מיומנויות מקצועיות ומנהיגותיות שיאפשרו להם להוביל שינויים ארגוניים, מערכתיים וחברתיים.המדריך מציג את תפיסת […]

מסמך/מצגת 2022
מיזם ממשלה חברה אזרחית

מיזם ממשלה חברה אזרחית – מסמך מסכם

מיזם ממשלה-חברה אזרחית יצא לדרך בשלהי 2012. שמונה שנים לאחר מכן הוא מתקרב לסיומו. זו העת להביט לאחור, לתעד את מה שנעשה ולחלוק ממצאים, לקחים ותובנות. המסמך שלפניכם עושה זאת. הוא מציג את תהליך צמיחת המיזם והבשלתו, את המהלכים המרכזיים שנוהלו במסגרתו ואת ההתלבטויות, הקשיים וההישגים שבדרך. מיזם ממשלה-חברה אזרחית הוא שותפות של שבעה משרדי […]

מסמך/מצגת 2021
תואסל

תואסול

תואסול: מודל תשתית לצוותי משימה רב-מגזריים לאוכלוסייה מודרת וממשלה, מקרה בוחן בחברה הבדואית. שותפים: האגף לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב, ארגוני חברה אזרחית בדואית. תגיות: צוותי משימה,מודל,בדואים בנגב,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

מסמך/מצגת 2021
מודל פורום פילנתרופיה מזרח ירושלים

מודל פורום פילנתרופיה מזרח ירושלים

פורום פילנתרופיה: מודל ייחודי להתמודדות עם אתגרים חברתיים כלכליים מורכבים ברמה הלאומית, מקרה בוחן מזרח ירושלים. תגיות: פילנתרופיה,מודל,מזרח ירושלים,יישום מדיניות,טיוב שירותים חברתיים.

מסמך/מצגת 2021
התמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים - המלצות צוות המשימה הבין מגזרי

התמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים – המלצות צוות המשימה הבין מגזרי

המלצות צוות המשימה להתמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים. תגיות: הטיות , שירותים חברתיים, יוצאי אתיופיה, צוות משימה משותף.

מסמך/מצגת 2021
דילוג לתוכן
Send this to a friend