מפת אתר

Array
(
  [challenges] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 752
          [post_title] => תקצוב אישי
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=752
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 1590
          [post_title] => יעילות ומועילות המערכת הציבורית
          [post_type] => challenges
          [post_name] => system
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1590
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 55
          [post_title] => חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => disabilities
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=55
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 1061
          [post_title] => מיזם הדירות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1061
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 1063
          [post_title] => דיור נתמך
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%aa%d7%9e%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1063
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 1065
          [post_title] => הזדקנות מיטבית
          [post_type] => challenges
          [post_name] => aging
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1065
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 1071
          [post_title] => הפלוס בשישים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a1-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1071
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 1073
          [post_title] => מרכזי אפ 60+
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%90%d7%a4-60
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1073
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 1075
          [post_title] => אוריינות דיגיטלית
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1075
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 1080
          [post_title] => תכנית תיאום-טיפול במודל משולב
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9d-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1080
        )

      [10] => Array
        (
          [ID] => 1082
          [post_title] => בני משפחה מטפלים בעולם העבודה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1082
        )

      [11] => Array
        (
          [ID] => 1084
          [post_title] => משגב: מרכזי שיקום גריאטרי בקהילה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%92%d7%91-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1084
        )

      [12] => Array
        (
          [ID] => 1090
          [post_title] => קידום מוביליות חברתית
          [post_type] => challenges
          [post_name] => social_mobility
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1090
        )

      [13] => Array
        (
          [ID] => 1092
          [post_title] => סנאד
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%a1%d7%a0%d7%90%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1092
        )

      [14] => Array
        (
          [ID] => 1094
          [post_title] => יישובים במיקוד
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1094
        )

      [15] => Array
        (
          [ID] => 1096
          [post_title] => 1000 הימים הראשונים בחברה הבדואית בנגב
          [post_type] => challenges
          [post_name] => 1000-%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%95%d7%90%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%92%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1096
        )

      [16] => Array
        (
          [ID] => 1101
          [post_title] => שותפות ומעורבות בחברה החרדית
          [post_type] => challenges
          [post_name] => orthodox-society
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1101
        )

      [17] => Array
        (
          [ID] => 1104
          [post_title] => מוטב יחדיו
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%99%d7%97%d7%93%d7%99%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1104
        )

      [18] => Array
        (
          [ID] => 1107
          [post_title] => יתד
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%99%d7%aa%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1107
        )

      [19] => Array
        (
          [ID] => 1109
          [post_title] => הוגנות בחינוך - לקידום מוכנות והשתתפות בעולם משתנה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%94%d7%95%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1109
        )

      [20] => Array
        (
          [ID] => 1111
          [post_title] => שילוב ופריון בשוק העבודה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => productivity
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1111
        )

      [21] => Array
        (
          [ID] => 1130
          [post_title] => סקיל אפ (Skill Up): פיתוח כישורי עובדים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%a4-skill-up-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1130
        )

      [22] => Array
        (
          [ID] => 1133
          [post_title] => לינק: תכנית כישורים לסחר מקוון
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1133
        )

      [23] => Array
        (
          [ID] => 1136
          [post_title] => התכנית הלאומית להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%90%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1136
        )

      [24] => Array
        (
          [ID] => 1363
          [post_title] => אליך
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1363
        )

      [25] => Array
        (
          [ID] => 1366
          [post_title] => בניך
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1366
        )

      [26] => Array
        (
          [ID] => 1369
          [post_title] => הדרכה להתנהלות פיננסית נכונה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%97%d7%aa%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=1369
        )

      [27] => Array
        (
          [ID] => 5217
          [post_title] => ActiveNet לשמירת תפקוד וקידום אורח חיים בריא
          [post_type] => challenges
          [post_name] => activenet-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5217
        )

      [28] => Array
        (
          [ID] => 5218
          [post_title] => פנאי למרותקי בית בקהילות התומכות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5218
        )

      [29] => Array
        (
          [ID] => 5219
          [post_title] => זיהוי, טיפול ושחרור מתאים עבור אנשים עם דמנציה ודלריום בבתי חולים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%a9%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%aa%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5219
        )

      [30] => Array
        (
          [ID] => 5322
          [post_title] => מוקד עמיתים להכוונה למיצוי זכויות לאנשים ונשים עם מוגבלות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5322
        )

      [31] => Array
        (
          [ID] => 5630
          [post_title] => המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהיי-טק
          [post_type] => challenges
          [post_name] => ultra-orthodox-integration-into-hi-tech-industry
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5630
        )

      [32] => Array
        (
          [ID] => 5665
          [post_title] => מרכז יום לזקן
          [post_type] => challenges
          [post_name] => day-centers-for-older-adults
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5665
        )

      [33] => Array
        (
          [ID] => 5676
          [post_title] => אב"ן דרך
          [post_type] => challenges
          [post_name] => even-derech
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5676
        )

      [34] => Array
        (
          [ID] => 5678
          [post_title] => בתים חכמים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => smart-homes
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5678
        )

      [35] => Array
        (
          [ID] => 5680
          [post_title] => עצמאים בשטח - דירות אימון
          [post_type] => challenges
          [post_name] => independence-for-teens-with-disabilities
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5680
        )

      [36] => Array
        (
          [ID] => 5682
          [post_title] => ריבוי מוגבלויות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => multiple-disabilities
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5682
        )

      [37] => Array
        (
          [ID] => 5683
          [post_title] => חזרה הביתה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => going-home
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5683
        )

      [38] => Array
        (
          [ID] => 5684
          [post_title] => מעגלים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => a-sense-of-belonging
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5684
        )

      [39] => Array
        (
          [ID] => 5685
          [post_title] => Friending שינוי עמדות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => friending
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5685
        )

      [40] => Array
        (
          [ID] => 5686
          [post_title] => עתודות לוקאלינק
          [post_type] => challenges
          [post_name] => localink
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5686
        )

      [41] => Array
        (
          [ID] => 5687
          [post_title] => שיבולים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => shibolim
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5687
        )

      [42] => Array
        (
          [ID] => 5689
          [post_title] => מגמה לעתיד
          [post_type] => challenges
          [post_name] => college-for-the-future
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5689
        )

      [43] => Array
        (
          [ID] => 5690
          [post_title] => השכלה גבוהה לערבים עם מוגבלות כדלת לתעסוקה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => college-as-employment-window
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5690
        )

      [44] => Array
        (
          [ID] => 5692
          [post_title] => "הקול השקט"
          [post_type] => challenges
          [post_name] => the-silent-voice
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5692
        )

      [45] => Array
        (
          [ID] => 5694
          [post_title] => דיור נתמך מעובה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => living-independently-in-the-community
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5694
        )

      [46] => Array
        (
          [ID] => 5681
          [post_title] => תמיכה בקבלת החלטות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => decision-making
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5681
        )

      [47] => Array
        (
          [ID] => 5929
          [post_title] => קהילות תומכות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => supportive-communities
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=challenges&p=5929
        )

    )

  [digital_library] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 1195
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 1 - קהילות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-1-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1195
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 1484
          [post_title] => עיקרי דו"ח טאליס לבחינת איכות מסגרות חינוך-טיפול עד גיל 3
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 1484
          [post_date] => 
          [guid] => http://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1484
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 1516
          [post_title] => היבטים מעשיים במתן שירותים בתקצוב אישי לאנשים עם מוגבלות: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1516
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 1520
          [post_title] => סטארטר: מדריך לגיוס עובדים ועובדות להכשרה מקצועית בחניכות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4162
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1520
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 1528
          [post_title] => סטארטר: מדריך לעבודה עם מעסיקים ביישום הכשרה מקצועית בחניכות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4163
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1528
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 1531
          [post_title] => סקירת תוכנית מסלולי קריירה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1531
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 1535
          [post_title] => עסק שווה: דו״ח הערכה מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1535
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 1539
          [post_title] => עסק שווה: דיווח מסכם במסגרת המחקר המלווה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1539
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 1542
          [post_title] => פרילנסרים: תוצאות ביניים והערכת התכנית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1542
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 1551
          [post_title] => הכשרה מקצועית בתחומי הדיגיטל במסגרת תוכנית טאלנט דיגיטלי: מצבם התעסוקתי של הבוגרים ושביעות רצונם מהקורס
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1551
        )

      [10] => Array
        (
          [ID] => 1555
          [post_title] => כלכלה משתפת ועולם העבודה: פוטנציאל וסיכון לאוכלוסיות מוחלשות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c-%d7%95%d7%a1%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1555
        )

      [11] => Array
        (
          [ID] => 1563
          [post_title] => מובילות: מחקר הערכה מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1563
        )

      [12] => Array
        (
          [ID] => 1568
          [post_title] => מסלולי קריירה: הובלת מודל התערבות לפיתוח ולקידום עובדים בתפקידי כניסה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1568
        )

      [13] => Array
        (
          [ID] => 1573
          [post_title] => עסק שווה: דיווח ביניים במסגרת המחקר המלווה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1573
        )

      [14] => Array
        (
          [ID] => 1578
          [post_title] => רב־גיליות ותעסוקה: מדריך מושגים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%91%d6%be%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1578
        )

      [15] => Array
        (
          [ID] => 1583
          [post_title] => תוכנית סטרייב: תדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1583
        )

      [16] => Array
        (
          [ID] => 1586
          [post_title] => תכנית חן: מדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1586
        )

      [17] => Array
        (
          [ID] => 1593
          [post_title] => Best Practices לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות במגזר הפרטי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => best-practices-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%96
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1593
        )

      [18] => Array
        (
          [ID] => 1597
          [post_title] => Expansion of the Employment Advancement Program for Low Wage Workers
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => expansion-of-the-employment-advancement-program-for-low-wage-workers-summary-evaluation-report
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1597
        )

      [19] => Array
        (
          [ID] => 1601
          [post_title] => אדם ועבודה: גליון מיוחד לציון עשור לתבת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1601
        )

      [20] => Array
        (
          [ID] => 1607
          [post_title] => הרחבת תכנית קידום לעובדים בשכר נמוך מתמשך: דו״ח הערכה מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%a0%d7%9e%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1607
        )

      [21] => Array
        (
          [ID] => 1613
          [post_title] => למידה לאורך החיים - Lifelong Learning
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-lifelong-learning
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1613
        )

      [22] => Array
        (
          [ID] => 1617
          [post_title] => מעברים: תדריך יזמות ועסקים קטנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1617
        )

      [23] => Array
        (
          [ID] => 1621
          [post_title] => עתיד עולם העבודה: סקירת מגמות מרכזיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1621
        )

      [24] => Array
        (
          [ID] => 1625
          [post_title] => תכנית רמפה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: מאגר כלים לרכז
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a8%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1625
        )

      [25] => Array
        (
          [ID] => 1641
          [post_title] => תכנית רמפה לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות: תדריך יישומי לרכז
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1641
        )

      [26] => Array
        (
          [ID] => 1644
          [post_title] => תכנית למרחק - הכוונה תעסוקתית ליוצאי אתיופיה: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%90%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1644
        )

      [27] => Array
        (
          [ID] => 1648
          [post_title] => תכנית למרחק: ממצאים ראשוניים מהסקר עם המשתתפים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1648
        )

      [28] => Array
        (
          [ID] => 1653
          [post_title] => תכנית מפתח: ספר הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1653
        )

      [29] => Array
        (
          [ID] => 1660
          [post_title] => אפיקים משלבת: ממצאי ביניים מחקר מלווה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1660
        )

      [30] => Array
        (
          [ID] => 1664
          [post_title] => התנדבות עובדים כמנטורים לקידום תעסוקתי: תדריך מנטורינג
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1664
        )

      [31] => Array
        (
          [ID] => 1670
          [post_title] => חוסר מוביליות חברתית: סרטי סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%a1%d7%a8-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1670
        )

      [32] => Array
        (
          [ID] => 1674
          [post_title] => מודל הליווי הפרטני: חוברת הדרכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1674
        )

      [33] => Array
        (
          [ID] => 1678
          [post_title] => מחקר הערכה של מרכזי ריאן להכוון תעסוקתי בחברה הערבית, הדרוזית והצ׳רקסית: דו״ח ביניים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9f-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1678
        )

      [34] => Array
        (
          [ID] => 1681
          [post_title] => פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה: תדריך יישומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%9b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1681
        )

      [35] => Array
        (
          [ID] => 1684
          [post_title] => קידום בתעסוקה: תדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1684
        )

      [36] => Array
        (
          [ID] => 1695
          [post_title] => הערכת מרכזי הכוון לתעסוקה לאוכלוסייה החרדית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1695
        )

      [37] => Array
        (
          [ID] => 1699
          [post_title] => מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההייטק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%94%d7%94-%d7%9c%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-excel-ht-%d7%9c%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1699
        )

      [38] => Array
        (
          [ID] => 1702
          [post_title] => מודל מעברים לאחר הטמעתו: תדריך תפעול ויישום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa%d7%95-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%aa%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1702
        )

      [39] => Array
        (
          [ID] => 1709
          [post_title] => תמונת מצב ומגמות בתעסוקה של בני 45-74
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%95%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99-45-74-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1709
        )

      [40] => Array
        (
          [ID] => 1713
          [post_title] => מוביליות חברתית בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1713
        )

      [41] => Array
        (
          [ID] => 1714
          [post_title] => הכשרה מקצועית ותעסוקה בקרב נשים חרדיות: הערכת תכנית צופיה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a6%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1714
        )

      [42] => Array
        (
          [ID] => 1725
          [post_title] => אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): סקירת תהליכי מיון לעבודה והשלכותיה בהקשר הישראלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1725
        )

      [43] => Array
        (
          [ID] => 1728
          [post_title] => הטמעת התכנית אשת חיל במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1728
        )

      [44] => Array
        (
          [ID] => 1735
          [post_title] => המעבר מהאקדמיה לשוק העבודה של אנשים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1735
        )

      [45] => Array
        (
          [ID] => 1738
          [post_title] => ממצאי תכנית סטרייב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1738
        )

      [46] => Array
        (
          [ID] => 1742
          [post_title] => אוגדן הדרכה להפעלת הכשרות מקצועיות מונגשות לאנשים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%92%d7%93%d7%9f-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1742
        )

      [47] => Array
        (
          [ID] => 1746
          [post_title] => רשות מקדמת תעסוקה, השכלה וקהילה: הערכת מודל לקידום תעסוקה ברשויות מקומיות עירוניות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1746
        )

      [48] => Array
        (
          [ID] => 1762
          [post_title] => תכנית חן: הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1762
        )

      [49] => Array
        (
          [ID] => 1765
          [post_title] => אבחון מותאם תרבות: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1765
        )

      [50] => Array
        (
          [ID] => 1771
          [post_title] => סוגיות בליווי ובאימון אישיים בתכניות תעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%91%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1771
        )

      [51] => Array
        (
          [ID] => 1778
          [post_title] => תדריך עצמאות: תכנית מערכתית הוליסטית לליווי משפחות עולים במעבר תרבותי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1778
        )

      [52] => Array
        (
          [ID] => 1784
          [post_title] => תדריך עצמאות: תכנית מערכתית הוליסטית לליווי משפחות עולים במעבר תרבותי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%aa-%d7%9c-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1784
        )

      [53] => Array
        (
          [ID] => 1787
          [post_title] => מרכזי צעירים: ערכת הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1787
        )

      [54] => Array
        (
          [ID] => 1791
          [post_title] => מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: מעקב אחר המשתתפים לאחר 6 עד 9 חודשים מתחילת התכנית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1791
        )

      [55] => Array
        (
          [ID] => 1812
          [post_title] => פרנסה בכבוד - תוכנית הכשרה מקצועית לחרדים: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%a8%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1812
        )

      [56] => Array
        (
          [ID] => 1816
          [post_title] => הדבר הבא: תכנית המתמחים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%91%d7%90-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1816
        )

      [57] => Array
        (
          [ID] => 1824
          [post_title] => המקפצה להייטק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%a4%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%99%d7%98%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1824
        )

      [58] => Array
        (
          [ID] => 1827
          [post_title] => מיצוי זכויות בתוכנית רמפה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%a4%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1827
        )

      [59] => Array
        (
          [ID] => 1833
          [post_title] => מסלולי שירותים ממשלתיים לאדם עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1833
        )

      [60] => Array
        (
          [ID] => 1836
          [post_title] => מרכזי ריאן אזוריים להכוון תעסוקתי: מודל הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%9f-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1836
        )

      [61] => Array
        (
          [ID] => 1839
          [post_title] => סיפתח - תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%9e%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1839
        )

      [62] => Array
        (
          [ID] => 1845
          [post_title] => פוקוס: מיקוד בקריירה לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%a1-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1845
        )

      [63] => Array
        (
          [ID] => 1850
          [post_title] => פיתוח קשרי מעסיקים: מדריך לרכזי קשרי מעסיקים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1850
        )

      [64] => Array
        (
          [ID] => 1856
          [post_title] => רמפה: גיוס משתתפים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1856
        )

      [65] => Array
        (
          [ID] => 1862
          [post_title] => דיור נתמך: תהליכי הערכה ותובנות מרכזיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%aa%d7%9e%d7%9a-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1862
        )

      [66] => Array
        (
          [ID] => 1866
          [post_title] => להיות סטודנט באקדמיה: מילון מושגים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1866
        )

      [67] => Array
        (
          [ID] => 1874
          [post_title] => מחקר מעצב עבור התכנית לריבוי מוגבלויות: ראיונות מקדמיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%9e%d7%a2%d7%a6%d7%91-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1874
        )

      [68] => Array
        (
          [ID] => 1882
          [post_title] => התכנית לריבוי מוגבלויות: מסקנות המודל העירוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1882
        )

      [69] => Array
        (
          [ID] => 1886
          [post_title] => אנשים עם מוגבלות בישראל 2018: עובדות ומספרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-2018-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a1%d7%a4%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1886
        )

      [70] => Array
        (
          [ID] => 1891
          [post_title] => ישראל מעבר למגבלות: דו״ח שנתי 2017
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-2017
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1891
        )

      [71] => Array
        (
          [ID] => 1894
          [post_title] => סדנה לחיים בריאים לאנשים עם מוגבלות: חוברת למשתתפים בפישוט לשוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1894
        )

      [72] => Array
        (
          [ID] => 1906
          [post_title] => סדנה לחיים בריאים לאנשים עם מוגבלות: חוברת למשתתפים בפישוט לשוני לחברה החרדית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1906
        )

      [73] => Array
        (
          [ID] => 1911
          [post_title] => האזוריות החדשה בישראל כרך 1: אזוריות בארץ ובעולם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%9a-1-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1911
        )

      [74] => Array
        (
          [ID] => 1916
          [post_title] => האזוריות החדשה בישראל כרך 2: פיתוח כלכלי אזורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%9a-2-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1916
        )

      [75] => Array
        (
          [ID] => 1919
          [post_title] => האזוריות החדשה בישראל כרך 3: פיתוח חברתי אזורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%9a-3-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1919
        )

      [76] => Array
        (
          [ID] => 1925
          [post_title] => האזוריות החדשה בישראל כרך 4: תכנון אזורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%9a-4-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1925
        )

      [77] => Array
        (
          [ID] => 1929
          [post_title] => האזוריות החדשה בישראל כרך 5: המשגת הידע ועיצוב תפיסת האזוריות בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9b%d7%a8%d7%9a-5-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%92%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%93%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1929
        )

      [78] => Array
        (
          [ID] => 1933
          [post_title] => ספר הכלים לשותפויות: מדריך בסיסי לשותפות חוצת מגזרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1933
        )

      [79] => Array
        (
          [ID] => 1937
          [post_title] => הגשר האזרחי: היערכות המגזר האזרחי להבניה מחודשת של היחסים עם המגזר הציבורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%92%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1937
        )

      [80] => Array
        (
          [ID] => 1943
          [post_title] => שותפויות בין-מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1943
        )

      [81] => Array
        (
          [ID] => 1947
          [post_title] => שותפות בין-מגזרית מכלילה: נתיבי התייחסות לאוכלוסיות מיעוטים במסגרת יוזמות הבניית שותפות בין ממשלות לארגוני המגזר האזרחי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a0%d7%aa%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1947
        )

      [82] => Array
        (
          [ID] => 1950
          [post_title] => Governance and Regional Collaborations: Challenges and Opportunity
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => governance-and-regional-collaborations-challenges-and-opportunity
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1950
        )

      [83] => Array
        (
          [ID] => 1955
          [post_title] => משילות ושיתוף פעולה אזורי: אתגרים והזדמנויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1955
        )

      [84] => Array
        (
          [ID] => 1961
          [post_title] => עט השדה גיליון 15: קולקטיב אימפקט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-15-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%98
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1961
        )

      [85] => Array
        (
          [ID] => 1964
          [post_title] => אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע ייעודיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1964
        )

      [86] => Array
        (
          [ID] => 1969
          [post_title] => הכשרת בכירים בשירות הממשלתי במדינות OECD נבחרות: סקירה השוואתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-oecd
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1969
        )

      [87] => Array
        (
          [ID] => 1974
          [post_title] => המשילות הציבורית החדשה: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1974
        )

      [88] => Array
        (
          [ID] => 1981
          [post_title] => קיימות בארגונים ציבוריים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1981
        )

      [89] => Array
        (
          [ID] => 1985
          [post_title] => שילוב חוזים מבוססי יחסים בדפוסי הניהול הציבורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%a1%d7%a1%d7%99-%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1985
        )

      [90] => Array
        (
          [ID] => 1988
          [post_title] => תפקיד החברה האזרחית ואזורית בקידום פרויקטים למדידת איכות חיים: תובנות ממקרי בוחן בינלאומיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%93-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1988
        )

      [91] => Array
        (
          [ID] => 1993
          [post_title] => לחוד ויחד: הבניית יחסי שותפות ממשלה-ארגוני החברה האזרחית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%95%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%90%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1993
        )

      [92] => Array
        (
          [ID] => 1998
          [post_title] => A Model for Cooperation between Government Ministries: Executive Summary
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => a-model-for-cooperation-between-government-ministries-executive-summary
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1998
        )

      [93] => Array
        (
          [ID] => 2002
          [post_title] => Apart and Together: Constructing Government-Civil Society Organizations Partnerships
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => apart-and-together-constructing-government-civil-society-organizations-partnerships-summary
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2002
        )

      [94] => Array
        (
          [ID] => 2006
          [post_title] => הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%92%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%a7%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2006
        )

      [95] => Array
        (
          [ID] => 2010
          [post_title] => הפעלת שירותים ציבוריים באמצעות מיקור חוץ
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2010
        )

      [96] => Array
        (
          [ID] => 1610
          [post_title] => השפעת המגמות בתעסוקה על המעסיקים 2022
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-2022
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1610
        )

      [97] => Array
        (
          [ID] => 2059
          [post_title] => מדדי איכות חיים ככלי לקידום אזורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2059
        )

      [98] => Array
        (
          [ID] => 2063
          [post_title] => מדריך השיתוף הממשלתי: מודל לשיתופי פעולה בין משרדי ממשלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2063
        )

      [99] => Array
        (
          [ID] => 2067
          [post_title] => מדריך לכניסה לתפקיד בכיר במשרדי הממשלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 2067
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2067
        )

      [100] => Array
        (
          [ID] => 2071
          [post_title] => סוגי קשרים - ממשלה חברה אזרחית: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2071
        )

      [101] => Array
        (
          [ID] => 2077
          [post_title] => Capitalizing on the Relative Advantage: The Scale of Local Municipalities and Its Effect on Governing
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => capitalizing-on-the-relative-advantage
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2077
        )

      [102] => Array
        (
          [ID] => 2079
          [post_title] => Measuring Well-Being: A Tool for Regional Progress
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 2079
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2079
        )

      [103] => Array
        (
          [ID] => 2083
          [post_title] => Types of Government-Society Relations
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => types-of-government-society-relations
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2083
        )

      [104] => Array
        (
          [ID] => 2085
          [post_title] => אימפקט קולקטיבי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%98-%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2085
        )

      [105] => Array
        (
          [ID] => 2089
          [post_title] => השכלה בשירות הציבורי: סקירה בין לאומית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2089
        )

      [106] => Array
        (
          [ID] => 2094
          [post_title] => מגמות מרכזיות בתחום ניהול כוח האדם במגזר הציבורי: סקירה בין לאומית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%92%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2094
        )

      [107] => Array
        (
          [ID] => 2097
          [post_title] => מיצוי היתרון היחסי: גודל הרשויות המקומיות והשפעתו על אפקטיביות ומשילות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2097
        )

      [108] => Array
        (
          [ID] => 2102
          [post_title] => מרכיבי שכר תלוי ביצוע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2102
        )

      [109] => Array
        (
          [ID] => 2109
          [post_title] => Israel 15 Vision - Leapfrogging The Periphery: Executive Summary
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => israel-15-vision-leapfrogging-the-periphery-executive-summary
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2109
        )

      [110] => Array
        (
          [ID] => 2112
          [post_title] => חזון ישראל 15 - קפיצת מדרגה של הפריפריה: מסגרת תפיסתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-15-%d7%a7%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%92%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2112
        )

      [111] => Array
        (
          [ID] => 2115
          [post_title] => קש"ת: מדריך לניהול והנחיית שותפויות בין מגזריות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a9%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2115
        )

      [112] => Array
        (
          [ID] => 2139
          [post_title] => היערכות רשויות לחירום: סיכום ימי למידה של הגופים המתערבים בצפון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2139
        )

      [113] => Array
        (
          [ID] => 2145
          [post_title] => המדריך לפיתוח מנהיגות בכירה במינהל הציבורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%a6
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2145
        )

      [114] => Array
        (
          [ID] => 2151
          [post_title] => מערך תיאום ותמיכה במשאבי קהילה: מדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 2151
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2151
        )

      [115] => Array
        (
          [ID] => 2155
          [post_title] => היערכות למצב חירום של הרשויות והמנהיגות המתנדבת בצפון הארץ בעקבות מלחמת לבנון השנייה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2155
        )

      [116] => Array
        (
          [ID] => 2158
          [post_title] => המדריך לשותפויות בין מגזרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2158
        )

      [117] => Array
        (
          [ID] => 2162
          [post_title] => מנהיגות מובילה במגזר הציבורי: תפישת התפקיד של בכירים במגזר הציבורי, אתגרים וזירות פעולה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2162
        )

      [118] => Array
        (
          [ID] => 2167
          [post_title] => המינהל הציבורי בעידן של שינויים חברתיים וכלכליים: ניירות עמדה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2167
        )

      [119] => Array
        (
          [ID] => 2170
          [post_title] => שולחנות עגולים: תכנית לקידום הממשק בין משרד הרווחה לארגוני המגזר השלישי בתחום החברתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2170
        )

      [120] => Array
        (
          [ID] => 2174
          [post_title] => CDFIs בישראל: בדיקת היתכנות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => cdfis-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2174
        )

      [121] => Array
        (
          [ID] => 2179
          [post_title] => The Guide to Funder Collaboration with the Government of Israel
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => the-guide-to-funder-collaboration-with-the-government-of-israel
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2179
        )

      [122] => Array
        (
          [ID] => 2187
          [post_title] => בחינת השפעת התערבות תוך בית ספרית על אימוץ אורחות חיים בריאים בקרב ילדי בית ספר בצפון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2187
        )

      [123] => Array
        (
          [ID] => 2191
          [post_title] => האזוריות החדשה בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2191
        )

      [124] => Array
        (
          [ID] => 2216
          [post_title] => התמחות חונכות למידה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2216
        )

      [125] => Array
        (
          [ID] => 2221
          [post_title] => סטארטר: מדריך למעסיקים ביישום תכנית הכשרה בחניכות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4164
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2221
        )

      [126] => Array
        (
          [ID] => 2225
          [post_title] => מבט אל הילדות "نظرة في الطفولة​​​​"
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%aa-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a9%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b%e2%80%8b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2225
        )

      [127] => Array
        (
          [ID] => 2229
          [post_title] => תכנית להשתלבות ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער: דו״ח סיכום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2229
        )

      [128] => Array
        (
          [ID] => 2232
          [post_title] => בתי משפט קהילתיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2232
        )

      [129] => Array
        (
          [ID] => 2237
          [post_title] => השתתפות נוער עם מוגבלויות בפעילות השכבה הבוגרת בתנועת הנוער
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2237
        )

      [130] => Array
        (
          [ID] => 2241
          [post_title] => מודל הורים כשותפים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2241
        )

      [131] => Array
        (
          [ID] => 2245
          [post_title] => נושמים לרווחה במרכז עוצמה: תדריך הפעלה ארגוני ומקצועי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%94-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2245
        )

      [132] => Array
        (
          [ID] => 2248
          [post_title] => סנד: לעבור את המחסום הרגשי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a0%d7%93-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2248
        )

      [133] => Array
        (
          [ID] => 2252
          [post_title] => עט השדה גיליון 19: אז והיום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-19-%d7%90%d7%96-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2252
        )

      [134] => Array
        (
          [ID] => 2256
          [post_title] => קציני הביקור הסדיר בישראל: ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%99%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2256
        )

      [135] => Array
        (
          [ID] => 2262
          [post_title] => שירות משלים למשפחות לילדים עם מוגבלות: תדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2262
        )

      [136] => Array
        (
          [ID] => 2265
          [post_title] => בתי משפט קהילתיים: סיכום פעילות שנת המשפט התשע״ז
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2265
        )

      [137] => Array
        (
          [ID] => 2270
          [post_title] => התמודדות עם השמנת ילדים באמצעות גישת הנרי: מדריך לעובדים בקהילה ובמקצועות הבריאות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%aa-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2270
        )

      [138] => Array
        (
          [ID] => 2274
          [post_title] => מרכזים למשפחות בכל מקום על המפה: סיכום תהליך הלמידה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%94%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2274
        )

      [139] => Array
        (
          [ID] => 2278
          [post_title] => מחקר הערכת מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות: דו״ח מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2278
        )

      [140] => Array
        (
          [ID] => 2283
          [post_title] => ניהול מתנדבים בשירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2283
        )

      [141] => Array
        (
          [ID] => 2289
          [post_title] => עבודה סוציאלית מודעת עוני בתכנית מפ"ה: מושגים, כאבים ותקוות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2289
        )

      [142] => Array
        (
          [ID] => 2293
          [post_title] => עט השדה גיליון 18: מתוך עולמות שבורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-18-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2293
        )

      [143] => Array
        (
          [ID] => 2304
          [post_title] => תדריך למחלקה ולמלווה עוצמה בכלכלת המשפחה במרכז עוצמה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2304
        )

      [144] => Array
        (
          [ID] => 2311
          [post_title] => בלאד אלקלמאת "بلاد الكلمات"
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%9c%d7%90%d7%93-%d7%90%d7%9c%d7%a7%d7%9c%d7%9e%d7%90%d7%aa-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2311
        )

      [145] => Array
        (
          [ID] => 2316
          [post_title] => בשביל הרוח: דו״ח סיכום ממצאי הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%97-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2316
        )

      [146] => Array
        (
          [ID] => 2321
          [post_title] => ההתנדבות החדשה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2321
        )

      [147] => Array
        (
          [ID] => 2326
          [post_title] => המרכזים לגיל הרך בדגם הבין-משרדי שפותחו במסגרת תכנית 360 מעלות: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2326
        )

      [148] => Array
        (
          [ID] => 2329
          [post_title] => יש עם מי לדבר: איגור גורפינקל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%92%d7%95%d7%a8-%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2329
        )

      [149] => Array
        (
          [ID] => 2330
          [post_title] => יש עם מי לדבר: מרטין ז'ורבלוב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9f-%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2330
        )

      [150] => Array
        (
          [ID] => 2335
          [post_title] => מיצוי זכויות אקטיבי בעבודת המחלקות לשירותים חברתיים: הפרדיגמה של עבודה סוציאלית מודעת-עוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%9c%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2335
        )

      [151] => Array
        (
          [ID] => 2338
          [post_title] => משנים סיפורי חיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2338
        )

      [152] => Array
        (
          [ID] => 2344
          [post_title] => סודות המטבח הבדווי הבריא
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%91%d7%97-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2344
        )

      [153] => Array
        (
          [ID] => 2348
          [post_title] => עט השדה גיליון 16: על רשות, ראשות ורישות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-16-%d7%a2%d7%9c-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2348
        )

      [154] => Array
        (
          [ID] => 2353
          [post_title] => עט השדה גיליון 17: על שייכות ומעורבות חברתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2353
        )

      [155] => Array
        (
          [ID] => 2357
          [post_title] => פיתוח מקצועי בתכנית אליך: שינויים בהתמודדותן של יועצות ומורות בבתי ספר חרדיים עם תלמידות בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2357
        )

      [156] => Array
        (
          [ID] => 2362
          [post_title] => שמש - שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%9e%d7%a9-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2362
        )

      [157] => Array
        (
          [ID] => 2370
          [post_title] => 360 מעלות - התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: צורכי המשתתפים והמענים הנפוצים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 360-%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2370
        )

      [158] => Array
        (
          [ID] => 2373
          [post_title] => Shemesh: Complete Family Rehabilitation For Families of Children with Special Needs
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => shemesh-complete-family-rehabilitation-for-families-of-children-with-special-needs
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2373
        )

      [159] => Array
        (
          [ID] => 2375
          [post_title] => גיל הינקות בישראל: צורכי הילדים וההורים, שירותים ומדיניות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a6%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2375
        )

      [160] => Array
        (
          [ID] => 2379
          [post_title] => המרכזים לגיל הרך בדגם הבין-משרדי: עקרונות עבודה, הפעלה והכשרה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%93%d7%92%d7%9d-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2379
        )

      [161] => Array
        (
          [ID] => 2391
          [post_title] => השפעת תכנית הסיוע הלימודי של הפרויקט הלאומי לקהילה האתיופית בישראל על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2391
        )

      [162] => Array
        (
          [ID] => 2394
          [post_title] => התכנון האסטרטגי של ג'וינט-אשלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%b3%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%90%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2394
        )

      [163] => Array
        (
          [ID] => 2397
          [post_title] => יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה: מחקר הערכה ארצי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2397
        )

      [164] => Array
        (
          [ID] => 2400
          [post_title] => יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2400
        )

      [165] => Array
        (
          [ID] => 2403
          [post_title] => מארז ידע בנושא עבודה עם הורים לילדים בגיל הרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%96-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2403
        )

      [166] => Array
        (
          [ID] => 2406
          [post_title] => מדריך לשילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות נוער
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2406
        )

      [167] => Array
        (
          [ID] => 2409
          [post_title] => מוטב יחדיו: מודל בית הספר כעוגן קהילתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%99%d7%97%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%9b%d7%a2%d7%95%d7%92%d7%9f-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2409
        )

      [168] => Array
        (
          [ID] => 2413
          [post_title] => מפאקט ואחד להתחלה טובה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a4%d7%90%d7%a7%d7%98-%d7%95%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2413
        )

      [169] => Array
        (
          [ID] => 2417
          [post_title] => מרכזים אינטגרטיביים לפי מודל One Stop Shop: עקרונות, סטנדרטים ודגשים בפיקוח
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%92%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-one-stop-shop-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2417
        )

      [170] => Array
        (
          [ID] => 2421
          [post_title] => משולש האומנה - התכנית להקמת יחידה ניידת לאבחון והתערבות בקלטי חרום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%a9-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%93%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2421
        )

      [171] => Array
        (
          [ID] => 2425
          [post_title] => סיפור הקמת הפורומים המחוזיים לגיל הרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2425
        )

      [172] => Array
        (
          [ID] => 2429
          [post_title] => שילוב ילדים ונוער עם מוגבלות בתנועות הנוער: פנקס למדריך בתנועה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2429
        )

      [173] => Array
        (
          [ID] => 2435
          [post_title] => שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל: למידה מהצלחות בתכנית מסיכון לסיכוי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2435
        )

      [174] => Array
        (
          [ID] => 2438
          [post_title] => תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2438
        )

      [175] => Array
        (
          [ID] => 2441
          [post_title] => תכנית נעורים: דו״ח הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2441
        )

      [176] => Array
        (
          [ID] => 2445
          [post_title] => Common Fate: Therapists’ Benefits and Perils in Conducting Child Therapy Following the Shared Traumatic Reality of War
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => common-fate-therapists-benefits-and-perils-in-conducting-child-therapy-following-the-shared-traumatic-reality-of-war
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2445
        )

      [177] => Array
        (
          [ID] => 2450
          [post_title] => גיוס משפחות לשירותי האומנה: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2450
        )

      [178] => Array
        (
          [ID] => 2453
          [post_title] => דגמים של מצוינות בולטת בשותפויות בין בית ספר מיוחד לבין בית ספר רגיל: חקירה על בסיס הספרות והעשייה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2453
        )

      [179] => Array
        (
          [ID] => 2458
          [post_title] => הזכות להשמיע קול: הנגשת חקירה והעדה באמצעות תקשורת תומכת וחליפית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2-%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2458
        )

      [180] => Array
        (
          [ID] => 2460
          [post_title] => הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2460
        )

      [181] => Array
        (
          [ID] => 2464
          [post_title] => הרגשי, החברתי והלימודי הם עולם אחד שאי אפשר לפצל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a8%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a9%d7%90%d7%99-%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2464
        )

      [182] => Array
        (
          [ID] => 2466
          [post_title] => טיפול במצוקה פוסט טראומתית של ילדים: מה ניתן ללמוד מיומניהם של מטפלים ישראלים?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%98-%d7%98%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2466
        )

      [183] => Array
        (
          [ID] => 2468
          [post_title] => הערכת תכנית יש מצב: מרכזים לנוער בגישה רב מקצועית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%a9-%d7%9e%d7%a6%d7%91-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2468
        )

      [184] => Array
        (
          [ID] => 2471
          [post_title] => לגדול בתוך קשר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%a7%d7%a9%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2471
        )

      [185] => Array
        (
          [ID] => 2474
          [post_title] => לגדול בתוך קשר: חינוך פסיכודינמי במרחב בית הספר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%92%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2474
        )

      [186] => Array
        (
          [ID] => 2478
          [post_title] => מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2478
        )

      [187] => Array
        (
          [ID] => 2482
          [post_title] => מודל התפתחותי לליווי בני ובנות נוער מתנדבים ומתנדבות: כלי מקצועי לליווי מתנדבים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%9e%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2482
        )

      [188] => Array
        (
          [ID] => 2487
          [post_title] => מחסות לעצמאות: ליווי בוגרי מעונות רשות חסות הנוער
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2487
        )

      [189] => Array
        (
          [ID] => 2491
          [post_title] => מילים שרוצות לגעת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%92%d7%a2%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2491
        )

      [190] => Array
        (
          [ID] => 2494
          [post_title] => מיפוי דרכי הפעולה של בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים לקידום התלמידים המתקשים: מחקר חוזר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2494
        )

      [191] => Array
        (
          [ID] => 2499
          [post_title] => מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת מעיין החינוך התורני: דו"ח מחקר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2499
        )

      [192] => Array
        (
          [ID] => 2504
          [post_title] => מרכזי קשר הורים-ילדים: מחקר הערכה ארצי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%90%d7%a8%d7%a6%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2504
        )

      [193] => Array
        (
          [ID] => 2508
          [post_title] => עט השדה: גיליון 13
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-13
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2508
        )

      [194] => Array
        (
          [ID] => 2511
          [post_title] => עט השדה גיליון 14
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-14
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2511
        )

      [195] => Array
        (
          [ID] => 2514
          [post_title] => פנימייה מקדמת בריאות: הערכת תכנית פיילוט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2514
        )

      [196] => Array
        (
          [ID] => 2518
          [post_title] => ציפור הנפש: מרכז פעילות והדרכה למשפחות המתמודדות עם מחלת נפש של ההורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a6%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2518
        )

      [197] => Array
        (
          [ID] => 2521
          [post_title] => קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית: הערכת הפיילוט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2521
        )

      [198] => Array
        (
          [ID] => 2525
          [post_title] => שירותי האומנה בישראל: תהליכי שינוי ותמונת מצב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%aa%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2525
        )

      [199] => Array
        (
          [ID] => 2528
          [post_title] => הערכת תכנית אבות ובנים על המגרש: דו״ח ביניים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%92%d7%a8%d7%a9-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2528
        )

      [200] => Array
        (
          [ID] => 2532
          [post_title] => Better Together: Evaluation Highlights
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => better-together-evaluation-highlights
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2532
        )

      [201] => Array
        (
          [ID] => 2537
          [post_title] => השירות לשיקום נוער: מאפיינים וצרכים של אוכלוסיית המפתנים והמית״רים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2537
        )

      [202] => Array
        (
          [ID] => 2540
          [post_title] => מוטב יחדיו: המנוף הקהילתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%98%d7%91-%d7%99%d7%97%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2540
        )

      [203] => Array
        (
          [ID] => 2545
          [post_title] => מרכזים למשפחות להן ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%9f-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%a6
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2545
        )

      [204] => Array
        (
          [ID] => 2548
          [post_title] => עבודת רחוב: מהחללים הסגורים למרחבי החיים של בני נוער בקצה רצף הסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a1%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2548
        )

      [205] => Array
        (
          [ID] => 2551
          [post_title] => עט השדה: גיליון 10
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-10
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2551
        )

      [206] => Array
        (
          [ID] => 2557
          [post_title] => עט השדה: גיליון 12
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-12
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2557
        )

      [207] => Array
        (
          [ID] => 2562
          [post_title] => תודעה היא כלי עבודה? הערכת תכנית רשתות - הכשרת בני נוער בסיכון לעולם העבודה במאה ה-21
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%90-%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2562
        )

      [208] => Array
        (
          [ID] => 2565
          [post_title] => בראש אחר: מחקר הערכה שנה שלישית 2011-2012
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-2011-2012
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2565
        )

      [209] => Array
        (
          [ID] => 2572
          [post_title] => בית הספר כמרחב פוטנציאלי ללמידה ולהתפתחות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%9b%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2572
        )

      [210] => Array
        (
          [ID] => 2578
          [post_title] => כוחו של היועץ החינוכי: בית הספר כסביבה חינוכית מגדלת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%95%d7%97%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a5-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%9b%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2578
        )

      [211] => Array
        (
          [ID] => 2586
          [post_title] => משא הטראומה: התמודדות מתמשכת עם נפגעי משבר וטראומה בין כותלי בית הספר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => bearing-the-trauma
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2586
        )

      [212] => Array
        (
          [ID] => 2590
          [post_title] => Bearing the Trauma: Ongoing School-Based Interventions with Students Affected by Traumatic Events
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => bearing-the-trauma-ongoing-school-based-interventions-with-students-affected-by-traumatic-events
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2590
        )

      [213] => Array
        (
          [ID] => 2593
          [post_title] => לדבר עם מתבגרים בסיכון: התפיסה החינוכית הפסיכו-חברתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%91%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2593
        )

      [214] => Array
        (
          [ID] => 2597
          [post_title] => 5 טיפים לגיל השלישי לשמירה על איכות חיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 5-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2597
        )

      [215] => Array
        (
          [ID] => 2603
          [post_title] => איגרת הנחיות לעזרי מיגון ולשמירת הגיינה למטפלים בבית הזקנים בעת הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2603
        )

      [216] => Array
        (
          [ID] => 2610
          [post_title] => דף מידע למתנדב לחלוקת מזון לקשישים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%a3-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91-%d7%9c%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%96%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2610
        )

      [217] => Array
        (
          [ID] => 2616
          [post_title] => המלצות לצוותי קהילות תומכות ברקע משבר הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%a7%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2616
        )

      [218] => Array
        (
          [ID] => 2626
          [post_title] => חוגגים באחריות: נשארים בבית, נשארים בחיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f-1-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2626
        )

      [219] => Array
        (
          [ID] => 2630
          [post_title] => מומחים ממליצים: איך להתמודד עם לחץ וחרדה?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93-%d7%a2%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2630
        )

      [220] => Array
        (
          [ID] => 2633
          [post_title] => מומחים ממליצים: טיפים לאזרחים ותיקים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2633
        )

      [221] => Array
        (
          [ID] => 2637
          [post_title] => מומחים ממליצים: חגים בטוחים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2637
        )

      [222] => Array
        (
          [ID] => 2642
          [post_title] => דמנציה בימי קורונה: מידע למטפלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2642
        )

      [223] => Array
        (
          [ID] => 2646
          [post_title] => Dementia during COVID-19: Information for Caregivers
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => dementia-in-times-of-the-coronavirus-information-for-caregivers
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2646
        )

      [224] => Array
        (
          [ID] => 2653
          [post_title] => זקנה בימי קורונה: מאגר פעילויות פנאי למרותקים לביתם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%9c%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2653
        )

      [225] => Array
        (
          [ID] => 2658
          [post_title] => התמגנות מפני נגיף הקורונה: מגן פנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%92%d7%9f-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2658
        )

      [226] => Array
        (
          [ID] => 2663
          [post_title] => בידיים טובות: הנחיות למטפלות בזקנים בעת הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2663
        )

      [227] => Array
        (
          [ID] => 2667
          [post_title] => בידיים טובות: רופא גריאטר מגיע לביקור בית וירטואלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2667
        )

      [228] => Array
        (
          [ID] => 2670
          [post_title] => בידיים טובות: על הבדידות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2670
        )

      [229] => Array
        (
          [ID] => 2672
          [post_title] => בידיים טובות: להפעיל את הגוף
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2672
        )

      [230] => Array
        (
          [ID] => 2676
          [post_title] => בידיים טובות: זה הזמן לשיחה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%97%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2676
        )

      [231] => Array
        (
          [ID] => 2679
          [post_title] => בידיים טובות: הנחיות לבני משפחה מטפלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2679
        )

      [232] => Array
        (
          [ID] => 2681
          [post_title] => בידיים טובות: זה הזמן לוואטסאפ
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2681
        )

      [233] => Array
        (
          [ID] => 2683
          [post_title] => בידיים טובות: דקה לעצמך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2683
        )

      [234] => Array
        (
          [ID] => 2685
          [post_title] => בני משפחה מטפלים מרחוק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2685
        )

      [235] => Array
        (
          [ID] => 2691
          [post_title] => זיקנה בימי קורונה: צריכת מידע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2691
        )

      [236] => Array
        (
          [ID] => 2697
          [post_title] => זיקנה בימי קורונה: שומרים על קשר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2697
        )

      [237] => Array
        (
          [ID] => 2700
          [post_title] => זיקנה בימי קורונה: שומרים על איזון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2700
        )

      [238] => Array
        (
          [ID] => 2706
          [post_title] => זיקנה בימי קורונה: זקנים בשוק העבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2706
        )

      [239] => Array
        (
          [ID] => 2708
          [post_title] => זיקנה בימי קורונה: הפגת בדידות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%92%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2708
        )

      [240] => Array
        (
          [ID] => 2721
          [post_title] => חוגגים באחריות: שומרים מרחוק על קשר קרוב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2721
        )

      [241] => Array
        (
          [ID] => 2723
          [post_title] => חוגגים באחריות: נשארים פעילים, נשארים בריאים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2723
        )

      [242] => Array
        (
          [ID] => 2725
          [post_title] => היחידות הטיפוליות-ייעוציות במרכזי החירום לילדים בסיכון: פעילות היחידות לאור תכנית השדרוג
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%94%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2725
        )

      [243] => Array
        (
          [ID] => 2728
          [post_title] => הערכת פרויקט PACT ו-PACT+ לקידום ילדים יוצאי אתיופיה בגיל הרך והוריהם: דו״ח מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%a7%d7%98-pact-%d7%95-pact-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%90%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2728
        )

      [244] => Array
        (
          [ID] => 2732
          [post_title] => השתלמויות למורים יועצים בעבודה עם נוער בסיכון: דו״ח מחקר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2732
        )

      [245] => Array
        (
          [ID] => 2738
          [post_title] => 'כלים למחר': דו״ח הערכת יוזמה לקידום בני נוער יוצאי קווקז בבאר שבע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%97%d7%a8-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2738
        )

      [246] => Array
        (
          [ID] => 2745
          [post_title] => אימוץ עם קשר ואימוץ על ידי משפחות אומנות: חקר מקרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a5-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2745
        )

      [247] => Array
        (
          [ID] => 2752
          [post_title] => 'נקודת מפנה' לקידום יזמות והכנה לעולם העבודה בקרב בני נוער במצבי סיכון: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2752
        )

      [248] => Array
        (
          [ID] => 2755
          [post_title] => עט השדה גיליון 8: שיח מקצועי ללא גבולות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-8-%d7%a9%d7%99%d7%97-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%92%d7%91%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2755
        )

      [249] => Array
        (
          [ID] => 2759
          [post_title] => עט השדה גיליון 9: עשייה חברתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2759
        )

      [250] => Array
        (
          [ID] => 2761
          [post_title] => תכנית 'מגן' לשיפור ולשדרוג מערך הגנת הילד: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%92%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2761
        )

      [251] => Array
        (
          [ID] => 2769
          [post_title] => תכנית קהילות המחנכים: דו"ח מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2769
        )

      [252] => Array
        (
          [ID] => 2775
          [post_title] => תכנית 'רווחת הפרט' בבתי ספר יסודיים: הערכת התערבות לקידום עבודת המורים עם תלמידים בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2775
        )

      [253] => Array
        (
          [ID] => 2779
          [post_title] => ממצאי הערכת 'דרך המלך': חונכות אישית של נוער בסיכון כהכנה לעולם העבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%97%d7%95%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2779
        )

      [254] => Array
        (
          [ID] => 2782
          [post_title] => התנדבות משפחות: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2782
        )

      [255] => Array
        (
          [ID] => 2784
          [post_title] => ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2784
        )

      [256] => Array
        (
          [ID] => 2786
          [post_title] => מיפוי מרכזים למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2786
        )

      [257] => Array
        (
          [ID] => 2795
          [post_title] => מחקר הערכה של תכנית NFTE: עיקרי הממצאים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-nfte-%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2795
        )

      [258] => Array
        (
          [ID] => 2799
          [post_title] => אומנה הלכה ומעשה: בדיקת משפחות אומנה ובחירתן
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2799
        )

      [259] => Array
        (
          [ID] => 2802
          [post_title] => אומנה הלכה ומעשה: התאמה מיטבית של אומנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2802
        )

      [260] => Array
        (
          [ID] => 2805
          [post_title] => אומנה הלכה ומעשה: התמודדות עם פגיעות מיניות באומנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2805
        )

      [261] => Array
        (
          [ID] => 2808
          [post_title] => אומנה הלכה ומעשה: זיהוי איתותי מצוקה באומנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2808
        )

      [262] => Array
        (
          [ID] => 2813
          [post_title] => אומנה הלכה ומעשה: סגנונות התקשרות של ילדים במשפחות אומנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%a1%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2813
        )

      [263] => Array
        (
          [ID] => 2812
          [post_title] => התכנית הכוללנית לילדים יוצאי קווקז בגיל הרך ולהוריהם: תמצית מחקר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%96-%d7%91%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2812
        )

      [264] => Array
        (
          [ID] => 2824
          [post_title] => כנפיים - מכינה לחיים: תוכנית שילוב נכים בלימודים ובשירות לאומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a0%d7%9b%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2824
        )

      [265] => Array
        (
          [ID] => 2827
          [post_title] => מרח"ב - מענה רווחתי-חינוכי בבית הספר: תכנית לקידום תלמידים בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%aa%d7%9b%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2827
        )

      [266] => Array
        (
          [ID] => 2831
          [post_title] => עט השדה גיליון 5: מציאות.com
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-5-%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-com
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2831
        )

      [267] => Array
        (
          [ID] => 2835
          [post_title] => תכניות תגבור לימודי לאחר שעות הלימודים: מטרות, דרכי פעולה וממדים לבחינת איכות התכניות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%92%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2835
        )

      [268] => Array
        (
          [ID] => 2838
          [post_title] => תכנית מעטפת: דו״ח הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%98%d7%a4%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2838
        )

      [269] => Array
        (
          [ID] => 2841
          [post_title] => הערכת מרכזי ילדים-הורים: דו״ח מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2841
        )

      [270] => Array
        (
          [ID] => 2844
          [post_title] => ילדים באוכלוסיה הבדווית בנגב: מאפיינים, צרכים ודפוסי שימוש בשירותים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%95%d7%95%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2844
        )

      [271] => Array
        (
          [ID] => 2848
          [post_title] => לא נוטשים: מודל דינמי להכשרת מורים לעבודה עם תלמידים בסיכון והדרה חברתית במסגרת בית הספר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%90-%d7%a0%d7%95%d7%98%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2848
        )

      [272] => Array
        (
          [ID] => 2851
          [post_title] => דו״ח הערכת מרכז הגנה לילדים ונוער בירושלים: שירות חדשני לשיפור הטיפול הראשוני בנפגעי עבירה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2851
        )

      [273] => Array
        (
          [ID] => 2855
          [post_title] => עט השדה גיליון 2: עבודה עם הורים ומשפחות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-2-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2855
        )

      [274] => Array
        (
          [ID] => 2858
          [post_title] => עט השדה גיליון 3: עבודה בחברה רב-תרבותית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-3-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a8%d7%91-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2858
        )

      [275] => Array
        (
          [ID] => 2865
          [post_title] => פיתוח קהילתי בין-תחומי: תוצרי למידה תיאורטיים ויישומיים בישראל ובארצות הברית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%aa%d7%99%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2865
        )

      [276] => Array
        (
          [ID] => 2868
          [post_title] => Joint-Ashalim Celebrates a Decade of Activity
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => ashalim-celebrates-a-decade-of-activityo
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2868
        )

      [277] => Array
        (
          [ID] => 2872
          [post_title] => ילדים מציירים מלחמה: תהליכי ריפוי והחלמה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => children-draw-war
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2872
        )

      [278] => Array
        (
          [ID] => 2876
          [post_title] => מדיניות עם הפנים לקהילה: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2876
        )

      [279] => Array
        (
          [ID] => 2888
          [post_title] => עט השדה גיליון 1: עשור לג'וינט-אשלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%aa%d7%91-%d7%a2%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%99-%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2888
        )

      [280] => Array
        (
          [ID] => 2892
          [post_title] => עידוד בשיטת נקודה: תכנית בית-ספרית לטיפול בילדים עם הפרעות קשב וריכוז ADHD
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2892
        )

      [281] => Array
        (
          [ID] => 2895
          [post_title] => עשור לג'וינט-אשלים: פעילות, הישגים ואתגרים לעתיד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%90%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2895
        )

      [282] => Array
        (
          [ID] => 2898
          [post_title] => עשינו עסק: דו״ח הערכה מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%93%d7%95%d7%b4%d7%97-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2898
        )

      [283] => Array
        (
          [ID] => 2902
          [post_title] => שיר לצבע האדום: חוברת הדרכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => code-red-song-manual
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2902
        )

      [284] => Array
        (
          [ID] => 2906
          [post_title] => מחקר הערכת תוכנית חליל - רווחת הפרט בחברה הערבית: דו"ח ביניים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%98-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2906
        )

      [285] => Array
        (
          [ID] => 2913
          [post_title] => איך להתנהג בזמן מגפת הקורונה: מסמך בשפה פשוטה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9e%d7%92%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%9e%d7%9a-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2913
        )

      [286] => Array
        (
          [ID] => 2918
          [post_title] => זה זמן קורונה: שיחות פרטניות בשימוש פלטפורמות דיגיטליות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%94-%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2918
        )

      [287] => Array
        (
          [ID] => 2921
          [post_title] => What Should You Know About Video Meetings? Training for People with Disabilities
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => what-should-you-know-about-video-meetings-training-for-people-with-disabilities
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2921
        )

      [288] => Array
        (
          [ID] => 2924
          [post_title] => התמודדות בריאה בגיל השלישי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2924
        )

      [289] => Array
        (
          [ID] => 2934
          [post_title] => איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה: מבוא בין תרבותי לחברה האתיופית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2934
        )

      [290] => Array
        (
          [ID] => 2940
          [post_title] => עמית למשפחה: מדריך למנחה הקבוצה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2940
        )

      [291] => Array
        (
          [ID] => 2942
          [post_title] => עמית למשפחה: מדריך למתנדב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2942
        )

      [292] => Array
        (
          [ID] => 2945
          [post_title] => עמית למשפחה: מדריך לצוות הקמה וליווי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2945
        )

      [293] => Array
        (
          [ID] => 2947
          [post_title] => עמית למשפחה: מדריך לרכז
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%96
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2947
        )

      [294] => Array
        (
          [ID] => 2949
          [post_title] => פנימיות קהילתיות ופנימיות יום: דרכי עבודתן ומצב הילדים וההורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a2%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2949
        )

      [295] => Array
        (
          [ID] => 2952
          [post_title] => שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2952
        )

      [296] => Array
        (
          [ID] => 2954
          [post_title] => בית לורן - המרכז למשפחה המתמודדת עם אוטיזם PDD: סיכום 2001-2003
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%98%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2954
        )

      [297] => Array
        (
          [ID] => 2958
          [post_title] => מאפיינים וצרכים של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות של משרד הרווחה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2958
        )

      [298] => Array
        (
          [ID] => 2960
          [post_title] => סביבת החינוך החדשה: הטמעה ומיסוד של תכנית התערבות חינוכית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%93-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%9b%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2960
        )

      [299] => Array
        (
          [ID] => 2966
          [post_title] => סיכום הערכה של סביבת החינוך החדשה - תכנית לשינוי תפיסות חינוכיות למען קידום הישגים לימודיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2966
        )

      [300] => Array
        (
          [ID] => 2969
          [post_title] => Children Draw War: Therapy and Recovery Processes
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => children-draw-war-therapy-and-recovery-processes
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2969
        )

      [301] => Array
        (
          [ID] => 2972
          [post_title] => Cooking Up a Story: Empowering Women Through Cooking
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => cooking-up-a-story-empowering-women-through-cooking
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2972
        )

      [302] => Array
        (
          [ID] => 2976
          [post_title] => אגד נגב מערבי - סוגיות בעבודה משותפת בגיל הרך: סיכום תהליך חשיבה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%92%d7%93-%d7%a0%d7%92%d7%91-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2976
        )

      [303] => Array
        (
          [ID] => 2988
          [post_title] => מודל מוצע - מדידת ביצועים ותפוקות למערך עבודה מרחוק בנציבות שירות המדינה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2988
        )

      [304] => Array
        (
          [ID] => 2990
          [post_title] => פעולות חירום למימוש משימות לטווח ארוך: משבר קורונה אפריל 2020
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c-2020
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2990
        )

      [305] => Array
        (
          [ID] => 2994
          [post_title] => סיוע לעסקים קטנים ברשויות הערביות בעקבות משבר הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2994
        )

      [306] => Array
        (
          [ID] => 2998
          [post_title] => סיוע לעסקים קטנים ברשויות הערביות: סדנת רעיונאות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%93%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2998
        )

      [307] => Array
        (
          [ID] => 3004
          [post_title] => מיזם קהילות דיגיטליות: קידום אוריינות דיגיטלית במגזר החרדי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3004
        )

      [308] => Array
        (
          [ID] => 3011
          [post_title] => קהילות דיגיטליות: מתודולוגיה וכלים למדידה והערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%93%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3011
        )

      [309] => Array
        (
          [ID] => 3017
          [post_title] => מוארד - סיכום ולקחים מתפקוד ממצי המשאבים במשבר הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%90%d7%a8%d7%93-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%a7%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3017
        )

      [310] => Array
        (
          [ID] => 3023
          [post_title] => עכשיו אני: מפגשי פיתוח כישורים ולמידה מרחוק למטפלים הסיעודיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3023
        )

      [311] => Array
        (
          [ID] => 3032
          [post_title] => קווים מנחים ליישום תכנית "הורים במרכז" ברשויות המקומיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3032
        )

      [312] => Array
        (
          [ID] => 3043
          [post_title] => תובנות פעילות בזמן חירום רשויות ערביות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3043
        )

      [313] => Array
        (
          [ID] => 3047
          [post_title] => שולחן חירום רשותי בעת משבר הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%9f-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3047
        )

      [314] => Array
        (
          [ID] => 3049
          [post_title] => מוקדי חירום ברשויות המקומיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3049
        )

      [315] => Array
        (
          [ID] => 3052
          [post_title] => סיוע לעסקים קטנים ברשויות הערביות: מחקר שטח
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3052
        )

      [316] => Array
        (
          [ID] => 3094
          [post_title] => סיוע לעסקים קטנים ברשויות הערביות: מחקר מקדים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3094
        )

      [317] => Array
        (
          [ID] => 3106
          [post_title] => אני מאמין: השתלבות תלמידים עם מוגבלות בכיתות כלליות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3106
        )

      [318] => Array
        (
          [ID] => 3108
          [post_title] => הורים כשותפים - תכנית חינוכית-קהילתית לילדים בגיל הרך ולהוריהם בחברה הערבית-בדואית בנגב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3108
        )

      [319] => Array
        (
          [ID] => 3120
          [post_title] => מעבדת למידה מרחוק בפריפריה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3120
        )

      [320] => Array
        (
          [ID] => 3125
          [post_title] => Distance Learning Lab in the Periphery
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => distance-learning-lab-in-the-periphery
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3125
        )

      [321] => Array
        (
          [ID] => 3129
          [post_title] => מדריך להתמודדות עם חובות בתקופת משבר הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3129
        )

      [322] => Array
        (
          [ID] => 3133
          [post_title] => איך פותחים תיק בלשכת התעסוקה ומגישים תביעה לדמי אבטלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a4%d7%95%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3133
        )

      [323] => Array
        (
          [ID] => 3137
          [post_title] => יחביאנו צל ידו: מחשבות אור וצל בעיתות נגיף ומחבוא
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%97%d7%91%d7%99%d7%90%d7%a0%d7%95-%d7%a6%d7%9c-%d7%99%d7%93%d7%95-%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%a6%d7%9c-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3137
        )

      [324] => Array
        (
          [ID] => 3141
          [post_title] => ספר שירים להורים ואנשי מקצוע בחברה החרדית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3141
        )

      [325] => Array
        (
          [ID] => 3145
          [post_title] => הגן שלנו פתוח גם כשרחוק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%92%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%a4%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%92%d7%9d-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3145
        )

      [326] => Array
        (
          [ID] => 3148
          [post_title] => סיכום כנס: היבטים של למידה מרחוק בחברה הבדואית בנגב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3148
        )

      [327] => Array
        (
          [ID] => 3154
          [post_title] => עד כמה רחוק אתה מוכן ללכת? למידה מרחוק שאינה דיגיטלית בי"ס אלאנדלוס כסיפה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%93-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%90%d7%aa%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%94%d7%a1-%d7%90%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%93%d7%9c%d7%95%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3154
        )

      [328] => Array
        (
          [ID] => 3156
          [post_title] => רחוק מקרוב - מודל מרכז תמר להוראת STEM בתקופת החירום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%aa%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-stem-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3156
        )

      [329] => Array
        (
          [ID] => 3160
          [post_title] => תכנית יתד: נוהל בקשה לסיוע בשכר דירה עבור צעירים במצבי סיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%99%d7%aa%d7%93-%d7%a0%d7%95%d7%94%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%a8-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3160
        )

      [330] => Array
        (
          [ID] => 3162
          [post_title] => נושמים לרווחה במרכז עוצמה: כלים לעבודה מרחוק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%94-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3162
        )

      [331] => Array
        (
          [ID] => 3164
          [post_title] => נושמים לרווחה במרכז עוצמה: דוח סיכום פעילות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a2%d7%95%d7%a6%d7%9e%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3164
        )

      [332] => Array
        (
          [ID] => 3169
          [post_title] => مُختبَر تعلُّم عن بُعد في الضواحي
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d9%85%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%b9%d9%86-%d8%a8%d9%8f%d8%b9%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%ad%d9%8a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3169
        )

      [333] => Array
        (
          [ID] => 3173
          [post_title] => מדריך לתביעת הבטחת הכנסה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%aa%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3173
        )

      [334] => Array
        (
          [ID] => 3177
          [post_title] => סיוע לסטודנטים צעירי יתד תשפ"א
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99-%d7%99%d7%aa%d7%93-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3177
        )

      [335] => Array
        (
          [ID] => 3180
          [post_title] => בתי המשפט הקהילתיים: דוח פעילות לשנת המשפט תשע"ט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3180
        )

      [336] => Array
        (
          [ID] => 3186
          [post_title] => דף מידע - בתי משפט קהילתיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%a3-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3186
        )

      [337] => Array
        (
          [ID] => 3190
          [post_title] => הזכות להשמיע קול
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2-%d7%a7%d7%95%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3190
        )

      [338] => Array
        (
          [ID] => 3200
          [post_title] => זכותון לסטודנטים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3200
        )

      [339] => Array
        (
          [ID] => 3203
          [post_title] => חינוך מיני חברתי בתחום הנכויות ההתפתחותיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3203
        )

      [340] => Array
        (
          [ID] => 3207
          [post_title] => יום הכשרה מרקם קהילתי: רישות ורשתות חברתיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%a7%d7%9d-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3207
        )

      [341] => Array
        (
          [ID] => 3211
          [post_title] => מוביליות חברתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3211
        )

      [342] => Array
        (
          [ID] => 3213
          [post_title] => מושגים במדידת עוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3213
        )

      [343] => Array
        (
          [ID] => 3216
          [post_title] => מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל: ערכת הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3216
        )

      [344] => Array
        (
          [ID] => 3219
          [post_title] => מפת הידע לקידום מוביליות חברתית של ילדים ונוער
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4238
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3219
        )

      [345] => Array
        (
          [ID] => 3222
          [post_title] => מר קו העוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8-%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3222
        )

      [346] => Array
        (
          [ID] => 3224
          [post_title] => מתן שירות מותאם לצעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים אוניברסאליים: הכשרת רכזות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3224
        )

      [347] => Array
        (
          [ID] => 3227
          [post_title] => מתן שירות מותאם לצעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים אוניברסאליים: ערכת הדרכה לרכזות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3227
        )

      [348] => Array
        (
          [ID] => 3231
          [post_title] => נוכחות חיה: מערך ההתערבות הטיפולית במרכז הפינוי ניצנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3231
        )

      [349] => Array
        (
          [ID] => 3233
          [post_title] => נקודת מוצא
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3233
        )

      [350] => Array
        (
          [ID] => 3236
          [post_title] => שאלות ותשובות על עוני ועל עבודה סוציאלית מודעת עוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3236
        )

      [351] => Array
        (
          [ID] => 3239
          [post_title] => שיר לצבע האדום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => code-red-song
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3239
        )

      [352] => Array
        (
          [ID] => 3243
          [post_title] => שלוש דרכים להבין עוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3243
        )

      [353] => Array
        (
          [ID] => 3245
          [post_title] => הערכת תכנית תמארא בשנתה הרביעית לפעולה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9e%d7%90%d7%a8%d7%90-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3245
        )

      [354] => Array
        (
          [ID] => 3248
          [post_title] => פרח גדל על הר של אבנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%97-%d7%92%d7%93%d7%9c-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a8-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%96
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3248
        )

      [355] => Array
        (
          [ID] => 3253
          [post_title] => Tips for Older Adults to Maintain Quality of Life During COVID-19
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 5-tips-for-older-adults-to-maintain-quality-of-life-during-covid-19
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3253
        )

      [356] => Array
        (
          [ID] => 3262
          [post_title] => המלצות וסיוע לבני משפחה מטפלים בעת הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3262
        )

      [357] => Array
        (
          [ID] => 3265
          [post_title] => Recommendations for Family Caregivers in light of the Corona Epidemic
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => recommendations-for-family-caregivers-in-light-of-the-corona-epidemic
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3265
        )

      [358] => Array
        (
          [ID] => 3268
          [post_title] => בני משפחה מטפלים מרחוק: רשימת מוקדי תמיכה ומידע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%9e%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3268
        )

      [359] => Array
        (
          [ID] => 3273
          [post_title] => בני משפחה מטפלים מרחוק: טבלת התארגנות משפחתית לחלוקת נטל הטיפול
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%98%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3273
        )

      [360] => Array
        (
          [ID] => 3284
          [post_title] => בני משפחה מטפלים מרחוק: דוגמה לרשימת אנשי קשר המעורבים בטיפול
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%aa-%d7%90%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3284
        )

      [361] => Array
        (
          [ID] => 3297
          [post_title] => קליטת חבר חדש בדירקטוריון החברתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3297
        )

      [362] => Array
        (
          [ID] => 2651
          [post_title] => פנאי במרחב הביתי: ערכת פעילות לשוהים בביתם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => hebrew-activity-kit-for-homebound-older-adults
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2651
        )

      [363] => Array
        (
          [ID] => 3309
          [post_title] => איגרת לדייר בבית גיל הזהב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%99%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%94%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3309
        )

      [364] => Array
        (
          [ID] => 3316
          [post_title] => In Good Hands: Guidelines for Caregivers
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-guidelines-for-caregivers
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3316
        )

      [365] => Array
        (
          [ID] => 3337
          [post_title] => חנוך דיגיטל: התמודדות עם מצבי שינוי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a6%d7%91%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3337
        )

      [366] => Array
        (
          [ID] => 3349
          [post_title] => In Good Hands: Geriatric Home Visit
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-geriatric-home-visit
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3349
        )

      [367] => Array
        (
          [ID] => 3351
          [post_title] => In Good Hands: Loneliness
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-loneliness
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3351
        )

      [368] => Array
        (
          [ID] => 3354
          [post_title] => In Good Hands: Physical Exercise
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-physical-exercise
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3354
        )

      [369] => Array
        (
          [ID] => 3356
          [post_title] => In Good Hands: This is the Time to Talk
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-this-is-the-time-to-talk
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3356
        )

      [370] => Array
        (
          [ID] => 3359
          [post_title] => In Good Hands: Guidelines for Family Caregivers
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-guidelines-for-family-caregivers
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3359
        )

      [371] => Array
        (
          [ID] => 3361
          [post_title] => In Good Hands: It's WhatsApp Time
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-its-whatsapp-time
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3361
        )

      [372] => Array
        (
          [ID] => 3363
          [post_title] => In Good Hands: Take a Personal Moment
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => in-good-hands-take-a-personal-moment
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3363
        )

      [373] => Array
        (
          [ID] => 3368
          [post_title] => תכנית למרחק: הכנה לראיון עבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3368
        )

      [374] => Array
        (
          [ID] => 3366
          [post_title] => Wearing and Removing Personal Protective Equipment (PPE)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%9d-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3366
        )

      [375] => Array
        (
          [ID] => 3371
          [post_title] => Experts Recommend: How to Cope with Stress and Anxiety
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => experts-recommend-how-to-cope-with-stress-and-anxiety
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3371
        )

      [376] => Array
        (
          [ID] => 3375
          [post_title] => חנוך דיגיטל: הדרכה לצילום עצמי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3375
        )

      [377] => Array
        (
          [ID] => 3378
          [post_title] => Experts Recommend: Staying Safe during the Holidays
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => experts-recommend-staying-safe-during-the-holidays
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3378
        )

      [378] => Array
        (
          [ID] => 3374
          [post_title] => Experts Recommend: Tips for Senior Citizens
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => experts-recommend-tips-for-senior-citizens
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3374
        )

      [379] => Array
        (
          [ID] => 3383
          [post_title] => Celebrating responsibly: Staying at Home, Staying Safe
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => celebrating-responsibly-staying-at-home-staying-safe
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3383
        )

      [380] => Array
        (
          [ID] => 3386
          [post_title] => Celebrating Responsibly: Alleviating Loneliness
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => celebrating-responsibly-alleviating-loneliness
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3386
        )

      [381] => Array
        (
          [ID] => 3390
          [post_title] => Celebrating Responsibly: Staying Active, Staying Healthy
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => celebrating-responsibly-staying-active-staying-healthy
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3390
        )

      [382] => Array
        (
          [ID] => 3327
          [post_title] => דמנציה ווירוס הקורונה: מידע לבני משפחה ולמטפלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a1-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3327
        )

      [383] => Array
        (
          [ID] => 3397
          [post_title] => אל העברית חלק א׳ בכיתה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%90%d7%b3-%d7%91%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3397
        )

      [384] => Array
        (
          [ID] => 3400
          [post_title] => אל העברית חלק ב׳ בעבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%91%d7%b3-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3400
        )

      [385] => Array
        (
          [ID] => 3405
          [post_title] => אדם עולם - מגזין לאנתרופוסופיה ולחינוך ולדורף בישראל: גיליון זקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a1%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3405
        )

      [386] => Array
        (
          [ID] => 3409
          [post_title] => אמצע הדרך: דו"ח ביניים שני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%93%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%99-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3409
        )

      [387] => Array
        (
          [ID] => 3411
          [post_title] => בני 65 פלוס: שנתון סטטיסטי 2017
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-65-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a1-%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99-2017
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3411
        )

      [388] => Array
        (
          [ID] => 3413
          [post_title] => גרונטכנולוגיה - טכנולוגיה בשירות הזִקנה: מגמות, אתגרים והזדמנויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%96%d6%b4%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3413
        )

      [389] => Array
        (
          [ID] => 3415
          [post_title] => החבר׳ה של בתיה: נתונים על בני 65+ שאתם חייבים לדעת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%b3%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99-65
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3415
        )

      [390] => Array
        (
          [ID] => 3417
          [post_title] => מטפל ביום אחד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => caregiver-in-a-day-hebrew
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3417
        )

      [391] => Array
        (
          [ID] => 3419
          [post_title] => מסגרת פעילות מותאמת לזקנים עם ירידה קוגניטיבית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a1%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a7%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3419
        )

      [392] => Array
        (
          [ID] => 3422
          [post_title] => תכנית סל"ב (סל לניצול בבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%9c%d7%91-%d7%a1%d7%9c-%d7%9c%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3422
        )

      [393] => Array
        (
          [ID] => 3426
          [post_title] => סליחה על השאלה: זקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%9c%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3426
        )

      [394] => Array
        (
          [ID] => 3428
          [post_title] => אתגר התקשורת עם זקנים ובני משפחתם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3428
        )

      [395] => Array
        (
          [ID] => 3432
          [post_title] => באשר הוא שם: ליווי רוחני במערכות הבריאות והרווחה בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%90%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%a9%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%97%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3432
        )

      [396] => Array
        (
          [ID] => 3436
          [post_title] => בני 65 פלוס בישראל: שנתון סטטיסטי 2016
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-65-%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a1-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%99-2016
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3436
        )

      [397] => Array
        (
          [ID] => 3439
          [post_title] => דוח הוועדה לבחינת דרכי התמודדות עם בדידות בקרב אנשים זקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3439
        )

      [398] => Array
        (
          [ID] => 3443
          [post_title] => הבית הבטוח והנגיש: ערכת הדרכה להתאמת הבית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%94%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3443
        )

      [399] => Array
        (
          [ID] => 3446
          [post_title] => הפער הדיגיטלי ואוריינות דיגיטלית בקרב קשישים בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3446
        )

      [400] => Array
        (
          [ID] => 3448
          [post_title] => התכנית הלאומית למניעת נפילות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3448
        )

      [401] => Array
        (
          [ID] => 3455
          [post_title] => כל אחד יכול: מדריך לנאמן הליכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a0%d7%90%d7%9e%d7%9f-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3455
        )

      [402] => Array
        (
          [ID] => 3458
          [post_title] => ספורט לכל: מדריך הפעלת תכניות פעילות גופנית וספורט עממי לאזרחים ותיקים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%98-%d7%9c%d7%9b%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3458
        )

      [403] => Array
        (
          [ID] => 3462
          [post_title] => עמיתי קידום בריאות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3462
        )

      [404] => Array
        (
          [ID] => 3468
          [post_title] => קהילה צומחת: ערכת הדרכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a6%d7%95%d7%9e%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a8%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3468
        )

      [405] => Array
        (
          [ID] => 3472
          [post_title] => קשר בתנועה: פעילות גופנית מותאמת לזקנים מרותקי בית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3472
        )

      [406] => Array
        (
          [ID] => 3479
          [post_title] => בית חם - מודל הקמה והפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3479
        )

      [407] => Array
        (
          [ID] => 3483
          [post_title] => המלצות לתכנית לאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3483
        )

      [408] => Array
        (
          [ID] => 3486
          [post_title] => משפחה לא בוחרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3486
        )

      [409] => Array
        (
          [ID] => 3488
          [post_title] => סוגיות בניהול מוסדות לזקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3488
        )

      [410] => Array
        (
          [ID] => 3492
          [post_title] => תיקוף: שיטה פורצת דרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 3492
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3492
        )

      [411] => Array
        (
          [ID] => 3495
          [post_title] => תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9e%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-caregivers
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3495
        )

      [412] => Array
        (
          [ID] => 3502
          [post_title] => חיזוק הזיכרון: מדריך לשמירה על תפקוד הזיכרון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%99%d7%96%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%96
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3502
        )

      [413] => Array
        (
          [ID] => 3506
          [post_title] => תיקוף: טיפול בדמנציה בטכניקת התיקוף
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3506
        )

      [414] => Array
        (
          [ID] => 3509
          [post_title] => להצמיח שינוי: מדריך לגינון קהילתי עם קשישים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%94%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%a2%d7%9d-%d7%a7%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3509
        )

      [415] => Array
        (
          [ID] => 3513
          [post_title] => מעול לנכס: מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9c-%d7%9c%d7%a0%d7%9b%d7%a1-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3513
        )

      [416] => Array
        (
          [ID] => 3516
          [post_title] => פסיכוגריאטריה: פרקים נבחרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3516
        )

      [417] => Array
        (
          [ID] => 3520
          [post_title] => תיקוף: כיצד לעזור לזקן חסר ההתמצאות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a3-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%9c-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%9c%d7%a6%d7%94%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3520
        )

      [418] => Array
        (
          [ID] => 3525
          [post_title] => בית שלישי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3525
        )

      [419] => Array
        (
          [ID] => 3527
          [post_title] => הוועדה לבחינת דרכי התמודדות עם בדידות בקרב אנשים זקנים: דו״ח סופי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3527
        )

      [420] => Array
        (
          [ID] => 3529
          [post_title] => הקול בגיל: הפעלת תכנית התנדבות בין דורית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3529
        )

      [421] => Array
        (
          [ID] => 3533
          [post_title] => מדריך להקמת יחידות למניעת התעללות בזקנים ודרכי הפעלתן
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3533
        )

      [422] => Array
        (
          [ID] => 3542
          [post_title] => דמנציה מתקדמת - מדריך למשפחות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3542
        )

      [423] => Array
        (
          [ID] => 3545
          [post_title] => הסיוד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3545
        )

      [424] => Array
        (
          [ID] => 3552
          [post_title] => קשר ירוק: מדריך לגינון רב דורי בבתי ספר ובקהילה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%a8%d7%91-%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%a4%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3552
        )

      [425] => Array
        (
          [ID] => 3557
          [post_title] => 90 וצעירים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 90-%d7%95%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3557
        )

      [426] => Array
        (
          [ID] => 3559
          [post_title] => מלאכים בשמי באר שבע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3559
        )

      [427] => Array
        (
          [ID] => 3562
          [post_title] => סיפורים שסיפרו לי מטופליי: התמודדות מעשית עם שאלות, לבטים ומצבים גופניים בגיל ההזדקנות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%a8%d7%95-%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3562
        )

      [428] => Array
        (
          [ID] => 3565
          [post_title] => קשר בתנועה: תרגילי התעמלות בשיתוף בני משפחה לחיזוק הקשר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a3-%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3565
        )

      [429] => Array
        (
          [ID] => 3566
          [post_title] => דרך הים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%a8%d7%9a-%d7%94%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3566
        )

      [430] => Array
        (
          [ID] => 3570
          [post_title] => זיהוי התעללות והזנחה של זקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3570
        )

      [431] => Array
        (
          [ID] => 3575
          [post_title] => מיהו "חסר ישע"?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%97%d7%a1%d7%a8-%d7%99%d7%a9%d7%a2-%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3575
        )

      [432] => Array
        (
          [ID] => 3580
          [post_title] => רציתי שיהיה כמו פעם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%a4%d7%a2%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3580
        )

      [433] => Array
        (
          [ID] => 3582
          [post_title] => The Way it Was
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => the-way-it-was
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3582
        )

      [434] => Array
        (
          [ID] => 3586
          [post_title] => אמרתי לכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9b%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3586
        )

      [435] => Array
        (
          [ID] => 3588
          [post_title] => הזקן והמשפחה: סוגיות מרכזיות ביחסים רב דוריים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3588
        )

      [436] => Array
        (
          [ID] => 3592
          [post_title] => פרחים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3592
        )

      [437] => Array
        (
          [ID] => 3595
          [post_title] => שורשים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3595
        )

      [438] => Array
        (
          [ID] => 3597
          [post_title] => יום הולדת ואומגה 3
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%92%d7%94-3
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3597
        )

      [439] => Array
        (
          [ID] => 3598
          [post_title] => הזנחה מכל הלב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3598
        )

      [440] => Array
        (
          [ID] => 3600
          [post_title] => כמו יונה פצועה: סיפורי חיים של נשים מוכות זקנות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3600
        )

      [441] => Array
        (
          [ID] => 3605
          [post_title] => איגרת הנחיות לעזרי מיגון ולשמירת הגיינה למטפלים בבית הזקנים בעת הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3605
        )

      [442] => Array
        (
          [ID] => 3609
          [post_title] => חוגגים באחריות: נשארים פעילים, נשארים בריאים (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3609
        )

      [443] => Array
        (
          [ID] => 3612
          [post_title] => חוגגים באחריות: נשארים פעילים, נשארים בריאים (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91-3
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3612
        )

      [444] => Array
        (
          [ID] => 3613
          [post_title] => חוגגים באחריות: שומרים מרחוק על קשר קרוב (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%95-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3613
        )

      [445] => Array
        (
          [ID] => 3614
          [post_title] => חוגגים באחריות: שומרים מרחוק על קשר קרוב (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%a7%d7%a8%d7%95-3
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3614
        )

      [446] => Array
        (
          [ID] => 3615
          [post_title] => חוגגים באחריות: נשארים בבית, נשארים בחיים (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3615
        )

      [447] => Array
        (
          [ID] => 3618
          [post_title] => חוגגים באחריות: נשארים בבית, נשארים בחיים (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%92%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%a9%d7%90%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%99-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3618
        )

      [448] => Array
        (
          [ID] => 3619
          [post_title] => Здоровый образ жизни для пожилых людей
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b5
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3619
        )

      [449] => Array
        (
          [ID] => 3622
          [post_title] => המלצות וסיוע לבני משפחה מטפלים בעת הקורונה (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3622
        )

      [450] => Array
        (
          [ID] => 3624
          [post_title] => התמגנות מפני נגיף הקורונה: מגן פנים (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%92%d7%9f-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3624
        )

      [451] => Array
        (
          [ID] => 3626
          [post_title] => התמגנות מפני נגיף הקורונה: מגן פנים (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%92%d7%9f-%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%9e%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3626
        )

      [452] => Array
        (
          [ID] => 3628
          [post_title] => פנאי במרחב הביתי: ערכת פעילות לשוהים בביתם (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => russian-activity-kit-for-homebound-older-adults
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3628
        )

      [453] => Array
        (
          [ID] => 3631
          [post_title] => פנאי במרחב הביתי - חוברת פעילות לחג השבועות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%92-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3631
        )

      [454] => Array
        (
          [ID] => 3634
          [post_title] => רמאדאן בימי קורונה: איגרת מידע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%9e%d7%90%d7%93%d7%90%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%92%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3634
        )

      [455] => Array
        (
          [ID] => 3637
          [post_title] => תודה לעובדים המסורים במוסדות הגריאטרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3637
        )

      [456] => Array
        (
          [ID] => 3643
          [post_title] => הנחייה וירטואלית במיטבה: טיפים חיוניים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%99%d7%98%d7%91%d7%94-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3643
        )

      [457] => Array
        (
          [ID] => 3646
          [post_title] => שימוש בוואטסאפ בקהילות למידה: להוציא את המיטב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90-%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3646
        )

      [458] => Array
        (
          [ID] => 3649
          [post_title] => Hanoch Goes Digital
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => hanoch-goes-digital
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3649
        )

      [459] => Array
        (
          [ID] => 3652
          [post_title] => בידיים טובות: הנחיות למטפלות בזקנים (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3652
        )

      [460] => Array
        (
          [ID] => 3655
          [post_title] => בידיים טובות: רופא גריאטר מגיע לביקור בית וירטואלי (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3655
        )

      [461] => Array
        (
          [ID] => 3657
          [post_title] => בידיים טובות: על הבדידות (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3657
        )

      [462] => Array
        (
          [ID] => 3658
          [post_title] => בידיים טובות: להפעיל את הגוף (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3658
        )

      [463] => Array
        (
          [ID] => 3659
          [post_title] => בידיים טובות: זה הזמן לשיחה (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3659
        )

      [464] => Array
        (
          [ID] => 3661
          [post_title] => בידיים טובות: הנחיות לבני משפחה מטפלים (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3661
        )

      [465] => Array
        (
          [ID] => 3662
          [post_title] => בידיים טובות: זה הזמן לוואטסאפ (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3662
        )

      [466] => Array
        (
          [ID] => 3663
          [post_title] => בידיים טובות: דקה לעצמך (כתוביות ברוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3663
        )

      [467] => Array
        (
          [ID] => 3671
          [post_title] => בידיים טובות: הנחיות למטפלות בזקנים בעת הקורונה (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3671
        )

      [468] => Array
        (
          [ID] => 3678
          [post_title] => Emergency Activities to Help Optimize Public Systems
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => emergency-activities-to-help-optimize-public-systems
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3678
        )

      [469] => Array
        (
          [ID] => 3681
          [post_title] => The Next Normal: Consequences and Opportunities
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => the-next-normal-consequences-and-opportunities
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3681
        )

      [470] => Array
        (
          [ID] => 3688
          [post_title] => מה צריך לעשות כדי למצוא עבודה שווה?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%94-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%93%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3688
        )

      [471] => Array
        (
          [ID] => 3689
          [post_title] => המרחב הביתי בין חירום לשגרה מדורגת - סקר בקרב הורים לילדים בגיל הרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3689
        )

      [472] => Array
        (
          [ID] => 3693
          [post_title] => מיניות במרחב בטוח: מסרים לאנשי ונשות מקצוע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3693
        )

      [473] => Array
        (
          [ID] => 3697
          [post_title] => מיניות במרחב בטוח: מסרים לאנשי ונשות מקצוע (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => lgbt-youth-demand-respect
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3697
        )

      [474] => Array
        (
          [ID] => 3701
          [post_title] => בידיים טובות: רופא גריאטר מגיע לביקור בית וירטואלי (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%90-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%98%d7%a8-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%a8-%d7%91-3
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3701
        )

      [475] => Array
        (
          [ID] => 3703
          [post_title] => בידיים טובות: על הבדידות (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3703
        )

      [476] => Array
        (
          [ID] => 3706
          [post_title] => בידיים טובות: להפעיל את הגוף (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%90%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3706
        )

      [477] => Array
        (
          [ID] => 3712
          [post_title] => בידיים טובות: זה הזמן לשיחה (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%90%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3712
        )

      [478] => Array
        (
          [ID] => 3714
          [post_title] => בידיים טובות: הנחיות לבני משפחה מטפלים (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99%d7%9d-3
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3714
        )

      [479] => Array
        (
          [ID] => 3716
          [post_title] => בידיים טובות: זה הזמן לוואטסאפ (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%98%d7%a1%d7%90%d7%a4-%d7%90%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3716
        )

      [480] => Array
        (
          [ID] => 3717
          [post_title] => בידיים טובות: דקה לעצמך (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%93%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9a-%d7%90%d7%9e%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3717
        )

      [481] => Array
        (
          [ID] => 3724
          [post_title] => דוח פעילות: בתי המשפט הקהילתיים בתקופת הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3724
        )

      [482] => Array
        (
          [ID] => 3728
          [post_title] => תוכנית סיפתח: דוח הערכה מסכם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3728
        )

      [483] => Array
        (
          [ID] => 3733
          [post_title] => היגיינה של המטופל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%a7-%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3733
        )

      [484] => Array
        (
          [ID] => 3738
          [post_title] => כוונות טובות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3738
        )

      [485] => Array
        (
          [ID] => 3739
          [post_title] => Who Cares
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => who-cares
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3739
        )

      [486] => Array
        (
          [ID] => 3740
          [post_title] => המהפך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3740
        )

      [487] => Array
        (
          [ID] => 3742
          [post_title] => הצוואה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3742
        )

      [488] => Array
        (
          [ID] => 3744
          [post_title] => טיפול בניצולי שואה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3744
        )

      [489] => Array
        (
          [ID] => 3746
          [post_title] => יבוא או לא יבוא
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%90%d7%95-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3746
        )

      [490] => Array
        (
          [ID] => 3750
          [post_title] => לחיות בכבוד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3750
        )

      [491] => Array
        (
          [ID] => 3752
          [post_title] => מניעת התעללות בזקנים והזנחתם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%aa%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3752
        )

      [492] => Array
        (
          [ID] => 3754
          [post_title] => קץ הבדידות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a5-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3754
        )

      [493] => Array
        (
          [ID] => 3756
          [post_title] => מודל ליווי "קרוב רחוק": ניהול פגישה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3756
        )

      [494] => Array
        (
          [ID] => 3760
          [post_title] => מודל ליווי "קרוב רחוק": התמודדות עם תקלות בזום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3760
        )

      [495] => Array
        (
          [ID] => 3763
          [post_title] => סקירת Best Practices - אוריינות דיגיטלית בעולם ובישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-best-practices-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3763
        )

      [496] => Array
        (
          [ID] => 3765
          [post_title] => אתר מידע וכלים של יתד בתקופת הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%aa%d7%93-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3765
        )

      [497] => Array
        (
          [ID] => 3767
          [post_title] => שנתון גיידסטאר: עמותות 2018
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%95%d7%9f-%d7%92%d7%99%d7%99%d7%93%d7%a1%d7%98%d7%90%d7%a8-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%aa-2018
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3767
        )

      [498] => Array
        (
          [ID] => 3773
          [post_title] => From Lemons to Lemonade: Adapting to Remote Work in the Public Sector
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => from-lemons-to-lemonade-adapting-to-remote-work-in-the-public-sector
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3773
        )

      [499] => Array
        (
          [ID] => 3776
          [post_title] => ובינר הדרכה על שילוב כלים במפגשים מקוונים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%95%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a4%d7%92%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3776
        )

      [500] => Array
        (
          [ID] => 3775
          [post_title] => דברים שרציתי לומר לך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3775
        )

      [501] => Array
        (
          [ID] => 3785
          [post_title] => מסע בארץ התרופות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3785
        )

      [502] => Array
        (
          [ID] => 3787
          [post_title] => מודל ליווי קרוב-רחוק (סיפתח): התדריך לליווי תעסוקתי וירטואלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%aa%d7%a2%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3787
        )

      [503] => Array
        (
          [ID] => 3790
          [post_title] => דוח סיכום שנת המשפט תשע"ח
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%95%d7%97-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3790
        )

      [504] => Array
        (
          [ID] => 3793
          [post_title] => השפעת משבר הקורונה על שוק העבודה בישראל: שיח שותפים על נתונים ומענים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%a2-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a9%d7%95%d7%a7-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3793
        )

      [505] => Array
        (
          [ID] => 3797
          [post_title] => כאילו זה יומי האחרון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%96%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%95%d7%9e%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3797
        )

      [506] => Array
        (
          [ID] => 3800
          [post_title] => ללכת אל הצבעים: ציור כאמצעי לזיקנה יצירתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%9c%d7%9b%d7%aa-%d7%90%d7%9c-%d7%94%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a8-%d7%9b%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3800
        )

      [507] => Array
        (
          [ID] => 3803
          [post_title] => הזקן הסיעודי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%94%d7%a1%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%94%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3803
        )

      [508] => Array
        (
          [ID] => 3806
          [post_title] => חברים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3806
        )

      [509] => Array
        (
          [ID] => 3808
          [post_title] => טובים השניים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3808
        )

      [510] => Array
        (
          [ID] => 3810
          [post_title] => מקום בשביל אבא
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3810
        )

      [511] => Array
        (
          [ID] => 3812
          [post_title] => צער גידול הורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a6%d7%a2%d7%a8-%d7%92%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3812
        )

      [512] => Array
        (
          [ID] => 3814
          [post_title] => שיר פרידה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3814
        )

      [513] => Array
        (
          [ID] => 3816
          [post_title] => הנושא בטיפול: הטיפול באדם הזקן בביתו
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3816
        )

      [514] => Array
        (
          [ID] => 3818
          [post_title] => יש מה לעשות: מתמודדים עם מגבלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a9-%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3818
        )

      [515] => Array
        (
          [ID] => 3820
          [post_title] => להתחיל מחדש
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3820
        )

      [516] => Array
        (
          [ID] => 3822
          [post_title] => סבתא בישלה סיפור: רגעים של סבתאות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%9c%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%a8%d7%92%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3822
        )

      [517] => Array
        (
          [ID] => 3826
          [post_title] => צוות לעניין
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3826
        )

      [518] => Array
        (
          [ID] => 3829
          [post_title] => אבל למה דווקא עכשיו
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a7%d7%90-%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3829
        )

      [519] => Array
        (
          [ID] => 3831
          [post_title] => אהבה למתקדמים: אינטימיות ומיניות בגיל המאוחר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%94%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3831
        )

      [520] => Array
        (
          [ID] => 3834
          [post_title] => אני לא ילד קטן
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%a7%d7%98%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3834
        )

      [521] => Array
        (
          [ID] => 3836
          [post_title] => הפוליטיקה של הזיקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3836
        )

      [522] => Array
        (
          [ID] => 3841
          [post_title] => יום הולדת עם גפילטע פיש
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%92%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%a2-%d7%a4%d7%99%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3841
        )

      [523] => Array
        (
          [ID] => 3843
          [post_title] => מבט קשוב: הראיה והשמיעה בגיל המבוגר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3843
        )

      [524] => Array
        (
          [ID] => 3845
          [post_title] => מכל הלב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3845
        )

      [525] => Array
        (
          [ID] => 3847
          [post_title] => של מי החיים האלה לעזאזל?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%96%d7%90%d7%96%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3847
        )

      [526] => Array
        (
          [ID] => 3849
          [post_title] => ירושה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3849
        )

      [527] => Array
        (
          [ID] => 3851
          [post_title] => סבתא, תרקדי איתי?: טיפול נכון בכף הרגל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%91%d7%aa%d7%90-%d7%aa%d7%a8%d7%a7%d7%93%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9b%d7%a3-%d7%94%d7%a8%d7%92%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3851
        )

      [528] => Array
        (
          [ID] => 3853
          [post_title] => עניין של כבוד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3853
        )

      [529] => Array
        (
          [ID] => 3856
          [post_title] => של מי הנעליים האלה?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3856
        )

      [530] => Array
        (
          [ID] => 3860
          [post_title] => כרישים משוקולד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3860
        )

      [531] => Array
        (
          [ID] => 3862
          [post_title] => מי רוצה להיות בריא
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3862
        )

      [532] => Array
        (
          [ID] => 3864
          [post_title] => האכלת הזקן במוסד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3864
        )

      [533] => Array
        (
          [ID] => 3866
          [post_title] => כוח להמשיך: המדריך לשיפור איכות החיים של חולי אלצהיימר ומשפחותיהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%95%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3866
        )

      [534] => Array
        (
          [ID] => 3869
          [post_title] => עניין של צמיחה: תכנית פעילות בגינון לזקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%a6%d7%9e%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%96%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3869
        )

      [535] => Array
        (
          [ID] => 3872
          [post_title] => עת לומר לך שלום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%aa-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9a-%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3872
        )

      [536] => Array
        (
          [ID] => 3874
          [post_title] => בובת הנסיך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3874
        )

      [537] => Array
        (
          [ID] => 3876
          [post_title] => בני 100
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-100
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3876
        )

      [538] => Array
        (
          [ID] => 3878
          [post_title] => המעבר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3878
        )

      [539] => Array
        (
          [ID] => 3880
          [post_title] => יום ההולדת של טליה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3880
        )

      [540] => Array
        (
          [ID] => 3882
          [post_title] => סיפורה של דוידה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%93%d7%95%d7%99%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3882
        )

      [541] => Array
        (
          [ID] => 3884
          [post_title] => יציאות קשות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3884
        )

      [542] => Array
        (
          [ID] => 3886
          [post_title] => מרים ובניה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3886
        )

      [543] => Array
        (
          [ID] => 3888
          [post_title] => המועמד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3888
        )

      [544] => Array
        (
          [ID] => 3890
          [post_title] => אפשר גם אחרת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%92%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3890
        )

      [545] => Array
        (
          [ID] => 3892
          [post_title] => לישון אחרת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3892
        )

      [546] => Array
        (
          [ID] => 3894
          [post_title] => הנאה בהנעה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%90%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3894
        )

      [547] => Array
        (
          [ID] => 3901
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית - היכרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3901
        )

      [548] => Array
        (
          [ID] => 3904
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 1 - פיתוח בינלאומי, SDGs ומה שביניהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-1-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99-sdgs-%d7%95%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3904
        )

      [549] => Array
        (
          [ID] => 3906
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 2 - עושים עסקים באפריקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-2-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3906
        )

      [550] => Array
        (
          [ID] => 3907
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 3 - יצירת אימפקט, אנרגיה ירוקה וחדשנות אסטרטגית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-3-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9e%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3907
        )

      [551] => Array
        (
          [ID] => 3908
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 4 - זיהוי צרכים, הערכת אימפקט וקהילות מקומיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-4-%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3908
        )

      [552] => Array
        (
          [ID] => 3909
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 5 - פעילות בהודו, חדשנות וטכנולוגיות רפואיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-5-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3909
        )

      [553] => Array
        (
          [ID] => 3918
          [post_title] => על קצה הלשון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3918
        )

      [554] => Array
        (
          [ID] => 3920
          [post_title] => תרגיל בגיל: סדרת תרגילי התעמלות למבוגרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%a1%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3920
        )

      [555] => Array
        (
          [ID] => 3922
          [post_title] => בתאבון אבל נבון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%aa%d7%90%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%9c-%d7%a0%d7%91%d7%95%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3922
        )

      [556] => Array
        (
          [ID] => 3932
          [post_title] => כלים חדשניים לסיוע לאוכלוסיות פגיעות בהתמודדות עם המשבר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3932
        )

      [557] => Array
        (
          [ID] => 3936
          [post_title] => משבר הקורונה בקונטקסט היסטורי ומתפתח מול הנתונים העדכניים של המתייצבים החדשים בשירות התעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%a7%d7%a1%d7%98-%d7%94%d7%99%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%aa%d7%a4%d7%aa%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3936
        )

      [558] => Array
        (
          [ID] => 3939
          [post_title] => לחיות עם דמנציה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3939
        )

      [559] => Array
        (
          [ID] => 3941
          [post_title] => אדי - עיין ערך פיליפינית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%93%d7%99-%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%a8%d7%9a-%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3941
        )

      [560] => Array
        (
          [ID] => 3945
          [post_title] => אירוע קהילתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3945
        )

      [561] => Array
        (
          [ID] => 3948
          [post_title] => אנשי הלימבו: מחקר על הבניית עולם הזמן של הזקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%91%d7%95-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%a9%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3948
        )

      [562] => Array
        (
          [ID] => 3951
          [post_title] => אזורים כחולים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4149
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3951
        )

      [563] => Array
        (
          [ID] => 3954
          [post_title] => הבן שלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%91%d7%9f-%d7%a9%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3954
        )

      [564] => Array
        (
          [ID] => 3956
          [post_title] => הולכים על בטוח
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%95%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3956
        )

      [565] => Array
        (
          [ID] => 3959
          [post_title] => הליכה בהנאה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a0%d7%90%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3959
        )

      [566] => Array
        (
          [ID] => 3962
          [post_title] => חג שמח
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%92-%d7%a9%d7%9e%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3962
        )

      [567] => Array
        (
          [ID] => 3964
          [post_title] => טיפוח שיווי משקל בגיל מבוגר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%9c-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3964
        )

      [568] => Array
        (
          [ID] => 3967
          [post_title] => לאכול ולחיות בכבוד: מדריך לבני משפחה ולמטפלים באנשים עם דמנציה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%90%d7%9b%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%94-%d7%95%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3967
        )

      [569] => Array
        (
          [ID] => 3970
          [post_title] => נזילות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%96%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3970
        )

      [570] => Array
        (
          [ID] => 3972
          [post_title] => על הדבש ועל העוקץ
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%93%d7%91%d7%a9-%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a7%d7%a5
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3972
        )

      [571] => Array
        (
          [ID] => 3974
          [post_title] => פעילות גופנית בגיל המבוגר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3974
        )

      [572] => Array
        (
          [ID] => 3978
          [post_title] => פעילים ונהנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3978
        )

      [573] => Array
        (
          [ID] => 3980
          [post_title] => פני זקן פרק 1: איזי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-1-%d7%90%d7%99%d7%96%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3980
        )

      [574] => Array
        (
          [ID] => 3982
          [post_title] => פני זקן פרק 10: יונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-10-%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3982
        )

      [575] => Array
        (
          [ID] => 3984
          [post_title] => פני זקן פרק 2: בתיה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-2-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3984
        )

      [576] => Array
        (
          [ID] => 3986
          [post_title] => פני זקן פרק 3: קאסם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-3-%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3986
        )

      [577] => Array
        (
          [ID] => 3988
          [post_title] => פני זקן פרק 4: פרימה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-4-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9e%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3988
        )

      [578] => Array
        (
          [ID] => 3990
          [post_title] => פני זקן פרק 5: ברטה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-5-%d7%91%d7%a8%d7%98%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3990
        )

      [579] => Array
        (
          [ID] => 3992
          [post_title] => פני זקן פרק 6: וולטר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-6-%d7%95%d7%95%d7%9c%d7%98%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3992
        )

      [580] => Array
        (
          [ID] => 3994
          [post_title] => פני זקן פרק 7: שוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-7-%d7%a9%d7%95%d7%a7%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3994
        )

      [581] => Array
        (
          [ID] => 3997
          [post_title] => פני זקן פרק 8: שרה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-8-%d7%a9%d7%a8%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3997
        )

      [582] => Array
        (
          [ID] => 3999
          [post_title] => פני זקן פרק 9: משה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-9-%d7%9e%d7%a9%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3999
        )

      [583] => Array
        (
          [ID] => 4030
          [post_title] => גרונטולוגיה מעשית: מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%a8%d7%91-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4030
        )

      [584] => Array
        (
          [ID] => 4033
          [post_title] => גרונטולוגיה מעשית: מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%92%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%a8%d7%91-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4033
        )

      [585] => Array
        (
          [ID] => 4036
          [post_title] => פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים: מדריך להגברת ההשתתפות בפעילויות פנאי תכליתיות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%90%d7%99-%d7%95%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4036
        )

      [586] => Array
        (
          [ID] => 4044
          [post_title] => טיפול בית בזקנים המוגבלים בתפקודם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a4%d7%a7%d7%95%d7%93%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4044
        )

      [587] => Array
        (
          [ID] => 4047
          [post_title] => אלצהיימר ודמנציות אחרות: הטיפול והתמודדות המטפלים עם תשושי נפש בקהילה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9c%d7%a6%d7%94%d7%99%d7%99%d7%9e%d7%a8-%d7%95%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4047
        )

      [588] => Array
        (
          [ID] => 4050
          [post_title] => משפט, צדק וזיקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%a6%d7%93%d7%a7-%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4050
        )

      [589] => Array
        (
          [ID] => 4055
          [post_title] => הטיפול בניצולי שואה מזדקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%9e%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%99%d7%99%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4055
        )

      [590] => Array
        (
          [ID] => 3734
          [post_title] => התעללות בזקנים: התערבות ומניעה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a2%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3734
        )

      [591] => Array
        (
          [ID] => 4061
          [post_title] => בבית ולא במוסד: על הזכות למות בבית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%90-%d7%91%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%93-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4061
        )

      [592] => Array
        (
          [ID] => 4066
          [post_title] => האתגר שבהזדקנות: בריאות נפשית, הערכה וטיפול
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%95%d7%98
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4066
        )

      [593] => Array
        (
          [ID] => 4073
          [post_title] => הגנה על זקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%92%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4073
        )

      [594] => Array
        (
          [ID] => 4076
          [post_title] => בערוב היום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4076
        )

      [595] => Array
        (
          [ID] => 4069
          [post_title] => זיקנה בקו העוני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%95-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4069
        )

      [596] => Array
        (
          [ID] => 4084
          [post_title] => אבהות ואלימות: מדריך להתערבות קבוצתית עם גברים אלימים כלפי בת זוגם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%91%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4084
        )

      [597] => Array
        (
          [ID] => 4088
          [post_title] => איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה: תכנית ההטמעה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4088
        )

      [598] => Array
        (
          [ID] => 4092
          [post_title] => איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה: תכנית אתגר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4092
        )

      [599] => Array
        (
          [ID] => 4095
          [post_title] => איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה: מבוא בין תרבותי לחברה הערבית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4095
        )

      [600] => Array
        (
          [ID] => 4098
          [post_title] => איתור ילדים נפגעי התעללות והזנחה: חוברת הדרכה מותאמת לחברה החרדית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%9c%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4098
        )

      [601] => Array
        (
          [ID] => 4101
          [post_title] => אמהות בצל אלימות: מדריך להתערבות קבוצתית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4101
        )

      [602] => Array
        (
          [ID] => 4104
          [post_title] => אפשר ביחד: תכנית לשילוב ילדים מהחינוך המיוחד עם ילדים מהחינוך הרגיל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%97%d7%93-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4104
        )

      [603] => Array
        (
          [ID] => 4120
          [post_title] => ילד אסור ילד מותר: על ילדים בסיכון וזכויותיהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%90%d7%a1%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4120
        )

      [604] => Array
        (
          [ID] => 4125
          [post_title] => הכל סיפורים: על עבודה עם תלמידים מתקשים ברוח התפיסה של סביבת החינוך החדשה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9b%d7%9c-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4125
        )

      [605] => Array
        (
          [ID] => 4129
          [post_title] => יחס היהדות אל פגיעות בילדים: מבוא בין תרבותי לחברה החרדית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%97%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c-%d7%a4%d7%92%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4129
        )

      [606] => Array
        (
          [ID] => 4132
          [post_title] => איתור ילדים בסיכון: חוברת הדרכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4132
        )

      [607] => Array
        (
          [ID] => 4135
          [post_title] => أولاد فى ضائقة: كراس إرشاد لرصد
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%9d-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4135
        )

      [608] => Array
        (
          [ID] => 4140
          [post_title] => בית עם חלון: מרכזי חירום לילדים ובני משפחותיהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%97%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4140
        )

      [609] => Array
        (
          [ID] => 2457
          [post_title] => הדיאלוג ההדרכתי: חינוך פסיכודינמי במרחב בית הספר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2457
        )

      [610] => Array
        (
          [ID] => 2789
          [post_title] => עט השדה גיליון 6: שילוב והשתלבות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-6-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2789
        )

      [611] => Array
        (
          [ID] => 4147
          [post_title] => עט השדה גיליון 7: תכנית PACT
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-7-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-pact
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4147
        )

      [612] => Array
        (
          [ID] => 4149
          [post_title] => עט השדה גיליון 4: בריאות ואיכות חיים ככלי ליציאה מסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-4-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%9b%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4149
        )

      [613] => Array
        (
          [ID] => 4153
          [post_title] => ברית אבות: עבודה עם ולמען אבות מחוסרי עבודה ומשפחותיהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9f-%d7%90%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%a8%d7%99-%d7%a2%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4153
        )

      [614] => Array
        (
          [ID] => 4156
          [post_title] => ילד ייחודי: הזכות והאתגר לטפל בו
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%99%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%94%d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8-%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4156
        )

      [615] => Array
        (
          [ID] => 4160
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 6 - פעילות באתיופיה, אג-טק ויצירת שותפויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-6-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4160
        )

      [616] => Array
        (
          [ID] => 4003
          [post_title] => השלכות משבר הקורונה על ענפי המשק בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%a0%d7%a4%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a7-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4003
        )

      [617] => Array
        (
          [ID] => 4166
          [post_title] => כלכלת החברה החרדית בצל הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4166
        )

      [618] => Array
        (
          [ID] => 4167
          [post_title] => אתגרים והזדמנויות של אוכלוסיות בצל הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%aa%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a6%d7%9c-%d7%94%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4167
        )

      [619] => Array
        (
          [ID] => 4170
          [post_title] => עיני הנפש
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%a4%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4170
        )

      [620] => Array
        (
          [ID] => 4193
          [post_title] => סיפתח: תכנית מנטורינג בתעסוקה לאנשים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4193
        )

      [621] => Array
        (
          [ID] => 4202
          [post_title] => קטבים: ספר שירים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%98%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4202
        )

      [622] => Array
        (
          [ID] => 4210
          [post_title] => פודקאסט יזמות גלובלית פרק 7 - בנקים לפיתוח, מימון והשקעות אימפקט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-7-%d7%91%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4210
        )

      [623] => Array
        (
          [ID] => 4213
          [post_title] => קשר אחר בבית הספר: עיצוב תרבות בית ספרית שונה בעבודה עם תלמידים בסיכון ובהדרה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a9%d7%a8-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a2%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%91-%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4213
        )

      [624] => Array
        (
          [ID] => 4216
          [post_title] => ילדים והורים במרכז: סוגיות מקצועיות בעבודת מרכזי ילדים הורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4216
        )

      [625] => Array
        (
          [ID] => 4219
          [post_title] => לראות את הילדים: מדריך ליצירת סביבה חינוכית מגדלת לתלמידים בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%97%d7%99%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4219
        )

      [626] => Array
        (
          [ID] => 4222
          [post_title] => סביבת חינוך חדשה: אסטרטגיות פעולה של תהליך ההתערבות בבית הספר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%a1%d7%98%d7%a8%d7%98%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%aa%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4222
        )

      [627] => Array
        (
          [ID] => 4229
          [post_title] => לדבר את השתיקה: איתור ילדים ובני נוער נפגעי התעללות והזנחה בשירותי הבריאות בקהילה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a0%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4229
        )

      [628] => Array
        (
          [ID] => 4232
          [post_title] => שלוש דרכים להבין עוני (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%a9-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4232
        )

      [629] => Array
        (
          [ID] => 4233
          [post_title] => שאלות ותשובות על עוני ועל עבודה סוציאלית מודעת עוני (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%95%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%a6%d7%99%d7%90%d7%9c-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4233
        )

      [630] => Array
        (
          [ID] => 4235
          [post_title] => מיניות במרחב בטוח: מסרים לאנשי ונשות מקצוע (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%91%d7%98%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%95%d7%a0%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4235
        )

      [631] => Array
        (
          [ID] => 4237
          [post_title] => מושגים במדידת עוני (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a3%d9%82%d8%b3%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4237
        )

      [632] => Array
        (
          [ID] => 1706
          [post_title] => תדריך סולמות קריירה: מסולם קלסי לסולם רב מימדי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a7%d7%9c%d7%a1%d7%99-%d7%9c%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1706
        )

      [633] => Array
        (
          [ID] => 1752
          [post_title] => ברכה בעסקים: תכנית לעידוד יזמות עסקית במגזר החרדי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%99%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%aa-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1752
        )

      [634] => Array
        (
          [ID] => 4307
          [post_title] => מטפל ביום אחד (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%98%d7%a4%d7%9c-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4307
        )

      [635] => Array
        (
          [ID] => 4310
          [post_title] => מטפל ביום אחד (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => caregiver-in-a-day-russian
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4310
        )

      [636] => Array
        (
          [ID] => 4312
          [post_title] => מטפל ביום אחד (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => caregiver-in-a-day
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4312
        )

      [637] => Array
        (
          [ID] => 4315
          [post_title] => רציתי שיהיה כמו פעם (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%9b%d7%9e%d7%95-%d7%a4%d7%a2%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4315
        )

      [638] => Array
        (
          [ID] => 4317
          [post_title] => המעלית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4317
        )

      [639] => Array
        (
          [ID] => 4319
          [post_title] => המעלית (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4319
        )

      [640] => Array
        (
          [ID] => 4321
          [post_title] => המעלית (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4321
        )

      [641] => Array
        (
          [ID] => 4324
          [post_title] => פרחים (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4324
        )

      [642] => Array
        (
          [ID] => 4326
          [post_title] => פרחים (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4326
        )

      [643] => Array
        (
          [ID] => 4328
          [post_title] => הזנחה מכל הלב (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%a0%d7%97%d7%94-%d7%9e%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%91-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4328
        )

      [644] => Array
        (
          [ID] => 3603
          [post_title] => הבית וסביבתו של המטופל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3603
        )

      [645] => Array
        (
          [ID] => 4331
          [post_title] => The Patient's Home and Environment
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => the-patients-home-and-environment
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4331
        )

      [646] => Array
        (
          [ID] => 4270
          [post_title] => זכותך לדעת: תדריך משפטי ופיננסי לאישה החרדית העובדת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%a2%d7%aa-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a0%d7%a0%d7%a1%d7%99-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4270
        )

      [647] => Array
        (
          [ID] => 4337
          [post_title] => כלי מדיניות כלכלית להתמודדות עם השלכות האתגר בארץ ובעולם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4337
        )

      [648] => Array
        (
          [ID] => 4338
          [post_title] => השלכות כלכליות של הקורונה - השוואה עם משבר 2008
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4338
        )

      [649] => Array
        (
          [ID] => 4333
          [post_title] => הבית וסביבתו של המטופל (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4333
        )

      [650] => Array
        (
          [ID] => 1795
          [post_title] => מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים: מאפיינים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים של הפונים והפעילות במרכזים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%95%d7%a6
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=1795
        )

      [651] => Array
        (
          [ID] => 4363
          [post_title] => Patient Hygiene
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => patient-hygiene
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4363
        )

      [652] => Array
        (
          [ID] => 4365
          [post_title] => היגיינה של המטופל (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%99%d7%92%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%98%d7%95%d7%a4%d7%9c-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4365
        )

      [653] => Array
        (
          [ID] => 3736
          [post_title] => טיפול בהתנהגויות של חולי דמנציה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3736
        )

      [654] => Array
        (
          [ID] => 4369
          [post_title] => Treating Dementia Patients
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => treating-dementia-patients
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4369
        )

      [655] => Array
        (
          [ID] => 4371
          [post_title] => טיפול בהתנהגויות של חולי דמנציה (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4371
        )

      [656] => Array
        (
          [ID] => 4374
          [post_title] => Good Intentions
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => good-intentions
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4374
        )

      [657] => Array
        (
          [ID] => 4377
          [post_title] => כוונות טובות (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4377
        )

      [658] => Array
        (
          [ID] => 4380
          [post_title] => למי אכפת?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%90%d7%9b%d7%a4%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4380
        )

      [659] => Array
        (
          [ID] => 4382
          [post_title] => למי אכפת? (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%90%d7%9b%d7%a4%d7%aa-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4382
        )

      [660] => Array
        (
          [ID] => 4385
          [post_title] => המהפך (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%9a-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4385
        )

      [661] => Array
        (
          [ID] => 4386
          [post_title] => המהפך (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%9a-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4386
        )

      [662] => Array
        (
          [ID] => 4387
          [post_title] => טיפול בניצולי שואה (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a9%d7%95%d7%90%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4387
        )

      [663] => Array
        (
          [ID] => 4388
          [post_title] => Will They or Won't They
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => will-he-come-or-wont-he
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4388
        )

      [664] => Array
        (
          [ID] => 4429
          [post_title] => סדנת עמיתים לאורח חיים בריא לאנשים עם מוגבלות: חוברת למשתתפי הסדנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4429
        )

      [665] => Array
        (
          [ID] => 4432
          [post_title] => סדנת עמיתים לאורח חיים בריא לאנשים עם מוגבלות: חוברת למשתתפי הסדנה בחברה החרדית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4432
        )

      [666] => Array
        (
          [ID] => 4435
          [post_title] => סדנת עמיתים לאורח חיים בריא: ערכה למנחים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%93%d7%a0%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%97-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%97%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4435
        )

      [667] => Array
        (
          [ID] => 4438
          [post_title] => שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים: הערכת התוכנית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4438
        )

      [668] => Array
        (
          [ID] => 4441
          [post_title] => תכנית המנטורים: ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4441
        )

      [669] => Array
        (
          [ID] => 4445
          [post_title] => ورشة عمل لحياة صّحّية لأشخاص مع إعاقة
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%a9%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9%d8%b5%d9%91%d8%ad%d9%91%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b4%d8%ae%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d8%b9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d9%83
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4445
        )

      [670] => Array
        (
          [ID] => 4450
          [post_title] => מרכזים לחיים עצמאיים: הערכת התכנית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4450
        )

      [671] => Array
        (
          [ID] => 4454
          [post_title] => תכנית המנטורים - ליווי אישי לצעירים עם מוגבלות: מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4454
        )

      [672] => Array
        (
          [ID] => 4457
          [post_title] => מיפוי צרכים של אנשים עם תסמונת אספרגר: דו״ח מחקר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%92%d7%a8-%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4457
        )

      [673] => Array
        (
          [ID] => 4391
          [post_title] => לחיות בכבוד (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => to-live-in-dignity
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4391
        )

      [674] => Array
        (
          [ID] => 4498
          [post_title] => לחיות בכבוד (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4498
        )

      [675] => Array
        (
          [ID] => 4499
          [post_title] => אישה קטנה שלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4499
        )

      [676] => Array
        (
          [ID] => 4501
          [post_title] => אישה קטנה שלי (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4501
        )

      [677] => Array
        (
          [ID] => 4502
          [post_title] => דברים שרציתי לומר לך (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%a8-%d7%9c%d7%9a-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4502
        )

      [678] => Array
        (
          [ID] => 4504
          [post_title] => מסע בארץ התרופות (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a1%d7%a2-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4504
        )

      [679] => Array
        (
          [ID] => 4505
          [post_title] => קרוב רחוק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4505
        )

      [680] => Array
        (
          [ID] => 4508
          [post_title] => מקום בשביל אבא (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%90-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4508
        )

      [681] => Array
        (
          [ID] => 4510
          [post_title] => שיר פרידה (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%a8-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4510
        )

      [682] => Array
        (
          [ID] => 4512
          [post_title] => הנושא בטיפול: הטיפול באדם הזקן בביתו (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%95-%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4512
        )

      [683] => Array
        (
          [ID] => 4513
          [post_title] => הנושא בטיפול: הטיפול באדם הזקן בביתו (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%90-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%91%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%a7%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa%d7%95-%d7%a2%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4513
        )

      [684] => Array
        (
          [ID] => 4526
          [post_title] => אני לא ילד קטן (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%a7%d7%98%d7%9f-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4526
        )

      [685] => Array
        (
          [ID] => 4528
          [post_title] => אני לא ילד קטן (גרסה מקוצרת)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%9c%d7%93-%d7%a7%d7%98%d7%9f-%d7%92%d7%a8%d7%a1%d7%94-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a6%d7%a8%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4528
        )

      [686] => Array
        (
          [ID] => 4529
          [post_title] => יום הולדת עם גפילטע פיש (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%92%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%98%d7%a2-%d7%a4%d7%99%d7%a9-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4529
        )

      [687] => Array
        (
          [ID] => 4531
          [post_title] => Birthday with Gefilte Fish
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => birthday-with-gefilte-fish
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4531
        )

      [688] => Array
        (
          [ID] => 4532
          [post_title] => מבט קשוב: הראיה והשמיעה בגיל המבוגר (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8-%d7%a2%d7%a8%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4532
        )

      [689] => Array
        (
          [ID] => 4533
          [post_title] => מבט קשוב: הראיה והשמיעה בגיל המבוגר (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%a7%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2%d7%94-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8-%d7%a8%d7%95%d7%a1
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4533
        )

      [690] => Array
        (
          [ID] => 4534
          [post_title] => מכל הלב (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%91-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4534
        )

      [691] => Array
        (
          [ID] => 4536
          [post_title] => מכל הלב (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%91-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4536
        )

      [692] => Array
        (
          [ID] => 4537
          [post_title] => ירושה (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4537
        )

      [693] => Array
        (
          [ID] => 4538
          [post_title] => A Matter of Dignity
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => a-matter-of-dignity
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4538
        )

      [694] => Array
        (
          [ID] => 4540
          [post_title] => עניין של כבוד (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9f-%d7%a9%d7%9c-%d7%9b%d7%91%d7%95%d7%93-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4540
        )

      [695] => Array
        (
          [ID] => 4606
          [post_title] => דגמים של שיתופי פעולה למטרת קידום שילוב בגיל הרך: חקירה על בסיס הספרות והעשייה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%98%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4606
        )

      [696] => Array
        (
          [ID] => 4608
          [post_title] => חץ לעתיד: מדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%a5-%d7%9c%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4608
        )

      [697] => Array
        (
          [ID] => 4614
          [post_title] => השתקפויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%a7%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4614
        )

      [698] => Array
        (
          [ID] => 4617
          [post_title] => מיפוי ארגוני הלהט"ב בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4617
        )

      [699] => Array
        (
          [ID] => 4638
          [post_title] => I PRO Skills: כישורים לעולם העבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => i-pro-skills-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4638
        )

      [700] => Array
        (
          [ID] => 4644
          [post_title] => עידוד צריכת ירקות ופירות בקרב ילדים: קבצי הדרכה ופעילויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%99%d7%93%d7%95%d7%93-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9b%d7%aa-%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4644
        )

      [701] => Array
        (
          [ID] => 2343
          [post_title] => משפחות בריאות: היישר מההתחלה עם אפשרי בריא לגיל הרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%a8-%d7%9e%d7%94%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%90%d7%a4%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2343
        )

      [702] => Array
        (
          [ID] => 2366
          [post_title] => תדריך שמש - שיקום משפחתי שלם עבור משפחות לילדים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a9%d7%9e%d7%a9-%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%9c%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2366
        )

      [703] => Array
        (
          [ID] => 4706
          [post_title] => יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי ברמלה: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4706
        )

      [704] => Array
        (
          [ID] => 4727
          [post_title] => הזכות להשמיע קול: הנגשת חקירה והעדה באמצעות תקשורת תומכת וחליפית (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a2-%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4727
        )

      [705] => Array
        (
          [ID] => 4729
          [post_title] => הזכות להשמיע קול: הנגשת חקירה והעדה באמצעות תקשורת תומכת וחליפית (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => the-right-to-be-heard
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4729
        )

      [706] => Array
        (
          [ID] => 4736
          [post_title] => חוסן אישי ומשפחתי: התמודדות עם לחץ בשגרה ובחירום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%99-%d7%95%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%a5-%d7%91%d7%a9%d7%92%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4736
        )

      [707] => Array
        (
          [ID] => 4613
          [post_title] => תוכנית הפרילנסרים: מודל ההפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%9c%d7%a0%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4613
        )

      [708] => Array
        (
          [ID] => 4742
          [post_title] => מנהיגים כסנסורים ווסתים קהילתיים: מרגישים, יוזמים ומשפיעים בשותפות רב תרבותית ברמלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%a1%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a8%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4742
        )

      [709] => Array
        (
          [ID] => 4747
          [post_title] => אירגון לומד: איך זה עובד?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%96%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4747
        )

      [710] => Array
        (
          [ID] => 4750
          [post_title] => משחק יחדיו בגיל הרך: מודל של משחקייה לקידום שפה במשפחה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%97%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%91%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%9a-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4750
        )

      [711] => Array
        (
          [ID] => 4755
          [post_title] => איתור ילדים, צעירים ובוגרים עם מוגבלות במצבי סיכון: ערכת מנחה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4755
        )

      [712] => Array
        (
          [ID] => 4761
          [post_title] => אשת חיל: מדריך הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%a9%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4761
        )

      [713] => Array
        (
          [ID] => 2303
          [post_title] => שותפות אחד: ספר התורה - מודל העבודה היישובי לגיל הרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%99%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2303
        )

      [714] => Array
        (
          [ID] => 4816
          [post_title] => המיזם להפחתת תחושת הבדידות בקרב זקנים ולהתמודדות עימה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%99%d7%96%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4816
        )

      [715] => Array
        (
          [ID] => 4820
          [post_title] => המרכזים לחיים עצמאיים: ערכת הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4820
        )

      [716] => Array
        (
          [ID] => 4824
          [post_title] => זירות תקווה ישראלית: חוברת מידע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4824
        )

      [717] => Array
        (
          [ID] => 4833
          [post_title] => JDC and the Ethiopian Immigrants in Israel: Summary
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => jdc-and-the-ethiopian-immigrants-in-israel-summary
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4833
        )

      [718] => Array
        (
          [ID] => 4845
          [post_title] => JDC ISRAEL Activities in Times of National Emergency: 2000-2006
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => jdc-israel-activities-in-times-of-national-emergency-2000-2006
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4845
        )

      [719] => Array
        (
          [ID] => 4849
          [post_title] => JDC ISRAEL Activities with the Haredi Population: Initiatives, Projects and Partnerships
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => jdc-israel-activities-with-the-haredi-population-initiatives-projects-and-partnerships
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4849
        )

      [720] => Array
        (
          [ID] => 4853
          [post_title] => JDC ISRAEL’s Activities in Times of National Emergency: 2006 - 2009
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => jdc-israels-activities-in-times-of-national-emergency-2006-2009
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4853
        )

      [721] => Array
        (
          [ID] => 4857
          [post_title] => Together in Social Action: JDC Israel and its Major Partnerships
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => together-in-social-action-jdc-israel-and-its-major-partnerships
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4857
        )

      [722] => Array
        (
          [ID] => 4861
          [post_title] => יחד בעשייה חברתית: השותפויות המרכזיות של ג’וינט ישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%99%d7%97%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4861
        )

      [723] => Array
        (
          [ID] => 4867
          [post_title] => פעילות ג׳וינט ישראל בקרב עולי אתיופיה: תקציר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%b3%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%90%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4867
        )

      [724] => Array
        (
          [ID] => 4876
          [post_title] => פעילות ג׳וינט ישראל בתקופת החירום: 2006 - 2000
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%b3%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%a4%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-2006-2000
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4876
        )

      [725] => Array
        (
          [ID] => 4883
          [post_title] => פעילות ג'וינט ישראל במגזר החרדי: תכניות, יוזמות ושיתופי פעולה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%92%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8-%d7%94%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4883
        )

      [726] => Array
        (
          [ID] => 4887
          [post_title] => אובדנות בקרב עולי חבר המדינות בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%91%d7%93%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4887
        )

      [727] => Array
        (
          [ID] => 4893
          [post_title] => השתלבות עולי ברית המועצות לשעבר: מחקר תשתית רב תחומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4893
        )

      [728] => Array
        (
          [ID] => 4897
          [post_title] => מסד קליטה: תכנון ופיתוח שירותים לשילוב עולים בחברה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a1%d7%93-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4897
        )

      [729] => Array
        (
          [ID] => 4899
          [post_title] => בתי: שיטות יישומיות לשילוב עולים צעירים מאמריקה הלטינית בגישה בין תרבותית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%aa%d7%99-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4899
        )

      [730] => Array
        (
          [ID] => 4903
          [post_title] => שילוב בין מקצועי של עבודה קהילתית ופיתוח כלכלי מקומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%91-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4903
        )

      [731] => Array
        (
          [ID] => 4906
          [post_title] => JDC's DNA Social Development Model
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => jdcs-dna-social-development-model
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4906
        )

      [732] => Array
        (
          [ID] => 4908
          [post_title] => מודל ה-DNA של הג'וינט לפיתוח חברתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94-dna-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4908
        )

      [733] => Array
        (
          [ID] => 4910
          [post_title] => קורבנות עינויים: תופעת הסחר בבני אדם והשימוש בעינויים ממבט גלובאלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4910
        )

      [734] => Array
        (
          [ID] => 4914
          [post_title] => מדד הנגישות העירוני: 2019
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%99-2019
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4914
        )

      [735] => Array
        (
          [ID] => 4917
          [post_title] => מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: ייזום והקמה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%99%d7%99%d7%96%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4917
        )

      [736] => Array
        (
          [ID] => 4920
          [post_title] => מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: רציונל, פעילות ועקרונות מנחים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%95%d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%a8%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%9c-%d7%a4%d7%a2%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4920
        )

      [737] => Array
        (
          [ID] => 4924
          [post_title] => למידה מהבית: איך נעודד את השתתפות ומעורבות התלמידים?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%a2%d7%95%d7%93%d7%93-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4924
        )

      [738] => Array
        (
          [ID] => 4932
          [post_title] => הנגשת שירותי משפט לאנשים עם מוגבלויות: ממצאי ביניים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4932
        )

      [739] => Array
        (
          [ID] => 4936
          [post_title] => הזדקנות של אנשים עם מוגבלות: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4936
        )

      [740] => Array
        (
          [ID] => 4946
          [post_title] => ברבות הימים: סיפורו של ארגון אשל במלאות יובל לייסודו
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%a9%d7%9c-%d7%91%d7%9e%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4946
        )

      [741] => Array
        (
          [ID] => 4637
          [post_title] => שיוויון והשתלבות של אנשים עם מוגבלות: אוגדן מאמרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%9c%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4637
        )

      [742] => Array
        (
          [ID] => 4966
          [post_title] => בא לי דיגיטלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%90-%d7%9c%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4966
        )

      [743] => Array
        (
          [ID] => 4970
          [post_title] => עברית+: לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בעולם התעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => hebrew-language-skills-program-presentation
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4970
        )

      [744] => Array
        (
          [ID] => 4975
          [post_title] => מדריך למורה להוראת עברית כשפה שנייה - חלק ב'
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4975
        )

      [745] => Array
        (
          [ID] => 4979
          [post_title] => תכנית עברית+: חוברת מלווה לרכז ולמורה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4979
        )

      [746] => Array
        (
          [ID] => 4984
          [post_title] => תעסוקה בעברית: תכנים ומושגים מעולם העבודה והתעסוקה ללומדי עברית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4984
        )

      [747] => Array
        (
          [ID] => 4987
          [post_title] => טעויות נפוצות בקרב הדובר הערבי בעברית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%91%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4987
        )

      [748] => Array
        (
          [ID] => 4995
          [post_title] => שנת הפער בקרב צעירים חרדים וערבים בישראל: סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%a8-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4995
        )

      [749] => Array
        (
          [ID] => 5000
          [post_title] => NEXTU: כיצד ניתן ליצור עתיד טוב יותר עבור הדור הבא?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9b%d7%99%d7%a6%d7%93-%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%98%d7%95%d7%91-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5000
        )

      [750] => Array
        (
          [ID] => 5003
          [post_title] => NEXTU: كيف يمكننا أن نصنع مستقبالً أفضل لألجيال القادمة؟
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86%d9%86%d8%a7-%d8%a3%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%8b-%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%ac%d9%8a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5003
        )

      [751] => Array
        (
          [ID] => 5011
          [post_title] => NEXTU: Skills4Careers (Arabic)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => nextu-skills4careers-arabic
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5011
        )

      [752] => Array
        (
          [ID] => 5014
          [post_title] => מחקר הערכה מלווה לתכנית Skill-Up
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-up-skill
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5014
        )

      [753] => Array
        (
          [ID] => 5019
          [post_title] => מחקר הערכה מלווה לתכנית Skill-Up: הערכת סבב מעסיקים ראשון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-skill-up-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%a1%d7%91%d7%91-%d7%9e%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5019
        )

      [754] => Array
        (
          [ID] => 5026
          [post_title] => תעסוקת מבוגרים בעידן הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5026
        )

      [755] => Array
        (
          [ID] => 5032
          [post_title] => תכנית אמצע הדרך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%94%d7%93%d7%a8%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5032
        )

      [756] => Array
        (
          [ID] => 5038
          [post_title] => תוכנית למרחק: קידום תעסוקה איכותית לצעירים יוצאי אתיופיה (ממצאי מחקר)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%95%d7%9f-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5038
        )

      [757] => Array
        (
          [ID] => 5041
          [post_title] => תכנית למרחק מסכמת חודשיים של משבר הקורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%9e%d7%aa-%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5041
        )

      [758] => Array
        (
          [ID] => 5044
          [post_title] => תכנית למרחק: עכשיו קורונה ומה אחר כך?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%a7-%d7%a2%d7%9b%d7%a9%d7%99%d7%95-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%97%d7%a8-%d7%9b%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5044
        )

      [759] => Array
        (
          [ID] => 5047
          [post_title] => תכנית מנטורינג בתעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5047
        )

      [760] => Array
        (
          [ID] => 5050
          [post_title] => תכנית מנטורינג בתעסוקה: חוברת כלים ודגשים למנטורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%93%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5050
        )

      [761] => Array
        (
          [ID] => 5078
          [post_title] => איך חברות בישראל מקדמות עובדים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5078
        )

      [762] => Array
        (
          [ID] => 5081
          [post_title] => מרכזי הזדמנות: מדריך מקוצר להטמעת התוכנית ברשויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%a6%d7%a8-%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5081
        )

      [763] => Array
        (
          [ID] => 5084
          [post_title] => מרכזי הזדמנות: ארגז כלים למקדם התעסוקה לליווי מרחוק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%94%d7%96%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a8%d7%92%d7%96-%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5084
        )

      [764] => Array
        (
          [ID] => 5087
          [post_title] => קידום בתעסוקה: מאגר ידע וכלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%95%d7%9b%d7%9c%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5087
        )

      [765] => Array
        (
          [ID] => 5091
          [post_title] => רמפה: סרטי סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a8%d7%9e%d7%a4%d7%94-%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99-%d7%a1%d7%98%d7%95%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5091
        )

      [766] => Array
        (
          [ID] => 5093
          [post_title] => סיכום פעילות תכנית רמפה: 2013-2016
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%a4%d7%a2%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%a4%d7%94-2013-2016
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5093
        )

      [767] => Array
        (
          [ID] => 4974
          [post_title] => מדריך למורה להוראת עברית כשפה שנייה חלק א'
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%97%d7%9c-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4974
        )

      [768] => Array
        (
          [ID] => 5112
          [post_title] => בית ספר לקריירה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5112
        )

      [769] => Array
        (
          [ID] => 5115
          [post_title] => חנוך דיגיטל: 120 שניות על עולם העבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 120-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%a2%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5115
        )

      [770] => Array
        (
          [ID] => 5118
          [post_title] => קורס הכנה לראיונות - חנוך דיגיטל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%90%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5118
        )

      [771] => Array
        (
          [ID] => 5124
          [post_title] => עסוקים - פודקאסט על כישורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%93%d7%a7%d7%90%d7%a1%d7%98-%d7%a2%d7%9c-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5124
        )

      [772] => Array
        (
          [ID] => 5129
          [post_title] => מאגר למידה דיגיטלית - חנוך דיגיטל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%90%d7%92%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5129
        )

      [773] => Array
        (
          [ID] => 5133
          [post_title] => חנוך דיגיטל: משימות לפיתוח כישורים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5133
        )

      [774] => Array
        (
          [ID] => 5135
          [post_title] => מרחב לקידום תעסוקה: מדריך הפעלה להטמעת התוכנית ברשויות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5135
        )

      [775] => Array
        (
          [ID] => 5140
          [post_title] => תכנית עברית+: לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בעולם התעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5140
        )

      [776] => Array
        (
          [ID] => 5147
          [post_title] => עסק שווה: היבטים משפטיים בהעסקת עובדים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5147
        )

      [777] => Array
        (
          [ID] => 5111
          [post_title] => סרטון מסלולי קריירה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a1%d7%9c%d7%95%d7%9c%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5111
        )

      [778] => Array
        (
          [ID] => 5053
          [post_title] => תוכנית מנטורינג בתעסוקה: מודל הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a0%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%91%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%94%d7%a4%d7%a2%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5053
        )

      [779] => Array
        (
          [ID] => 5170
          [post_title] => תכנית מרחב לקידום תעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5170
        )

      [780] => Array
        (
          [ID] => 5184
          [post_title] => אוריינות דיגיטלית בירושלים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5184
        )

      [781] => Array
        (
          [ID] => 5187
          [post_title] => שאלון אוריינות דיגיטלית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5187
        )

      [782] => Array
        (
          [ID] => 5173
          [post_title] => מרחב לקידום תעסוקה - משימות ראשונות בתפקיד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%91-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%aa%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5173
        )

      [783] => Array
        (
          [ID] => 5152
          [post_title] => יחידות לימוד בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a1%d7%a7%d7%aa-%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%92%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5152
        )

      [784] => Array
        (
          [ID] => 5198
          [post_title] => סקר השפעות הקורונה על בני 65+ בישראל (תקציר)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%96%d7%a7%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5198
        )

      [785] => Array
        (
          [ID] => 5201
          [post_title] => השפעות הקורונה על ההזדקנות של בני 65+ בישראל (סקר שני)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%96%d7%93%d7%a7%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%91-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%92%d7%a8%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5201
        )

      [786] => Array
        (
          [ID] => 5234
          [post_title] => אתר הידע בדידות בזיקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%93%d7%99%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5234
        )

      [787] => Array
        (
          [ID] => 5237
          [post_title] => שבריריות בזיקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5237
        )

      [788] => Array
        (
          [ID] => 5240
          [post_title] => סוגיות באוריינות דיגיטלית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5240
        )

      [789] => Array
        (
          [ID] => 5242
          [post_title] => מדריך בתחום החברתי: סוגיות בהשתתפות חניך/כה עם מגבלה במכינה קדם צבאית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%a1%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5242
        )

      [790] => Array
        (
          [ID] => 5247
          [post_title] => I PRO 2.0 - מודל כישורים לעולם עבודה משתנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => i-pro-2-0-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5247
        )

      [791] => Array
        (
          [ID] => 5251
          [post_title] => עקרונות חדר הכושר: תדריך יישומי למודל I Pro 2.0
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a8-%d7%94%d7%9b%d7%95%d7%a9%d7%a8-%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-i-pro-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5251
        )

      [792] => Array
        (
          [ID] => 5257
          [post_title] => הספקת אמצעים טכנולוגיים לקידום עצמאות בקרב אנשים עם מוגבלות: סקירה בין לאומית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%aa-%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a7%d7%99%d7%93%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5257
        )

      [793] => Array
        (
          [ID] => 5264
          [post_title] => תדריך לטיול נגיש: השתתפות חניך/כה עם מגבלה במכינה קדם צבאית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%98%d7%99%d7%95%d7%9c-%d7%a0%d7%92%d7%99%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%a0%d7%99%d7%9a-%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5264
        )

      [794] => Array
        (
          [ID] => 5261
          [post_title] => קבלת החלטות נתמכת: היבטים יישומיים, הגנות ופיקוח ותמיכה מיטבית - סקירה בין-לאומית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%aa%d7%9e%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%99%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%92%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5261
        )

      [795] => Array
        (
          [ID] => 5271
          [post_title] => מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על ניידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%99-%d7%a9%d7%9c-%d7%a4%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a6%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a1%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%a2%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5271
        )

      [796] => Array
        (
          [ID] => 5282
          [post_title] => המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להנהגת ארגוני החברה האזרחית בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%93%d7%91%d7%aa-%d7%93%d7%a8%d7%9b%d7%99-%d7%a4%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5282
        )

      [797] => Array
        (
          [ID] => 5287
          [post_title] => Whizz'dm - ספרינט דיגיטלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => whizzdm-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5287
        )

      [798] => Array
        (
          [ID] => 5288
          [post_title] => מדריך לעבודה מרחוק בשלטון המקומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%91%d7%a9%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5288
        )

      [799] => Array
        (
          [ID] => 5289
          [post_title] => סקר ועדים מנהלים 2019
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d-2019
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5289
        )

      [800] => Array
        (
          [ID] => 5297
          [post_title] => עסק שווה: מיון קורות חיים של מועמדים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5297
        )

      [801] => Array
        (
          [ID] => 5300
          [post_title] => עסק שווה: אילו שאלות תשאלו מועמדים עם מוגבלות בראיון עבודה?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%a9%d7%95%d7%95%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%95-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%95-%d7%9e%d7%95%d7%a2%d7%9e%d7%93-%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5300
        )

      [802] => Array
        (
          [ID] => 5309
          [post_title] => FRIENDING: מודל להטמעת תהליך שינוי עמדות בזירות פעולה מגוונות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => friending-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%9e%d7%a2%d7%aa-%d7%aa%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%96%d7%99%d7%a8%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5309
        )

      [803] => Array
        (
          [ID] => 5313
          [post_title] => תכנית הקול השקט - מחקר הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%98-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5313
        )

      [804] => Array
        (
          [ID] => 3477
          [post_title] => איך לדבר עם משפחות על דמנציה מתקדמת - מדריך לאנשי מקצוע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%9e%d7%a0%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%93%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3477
        )

      [805] => Array
        (
          [ID] => 5388
          [post_title] => קרוב רחוק (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%a8%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5388
        )

      [806] => Array
        (
          [ID] => 4507
          [post_title] => חברים (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4507
        )

      [807] => Array
        (
          [ID] => 4541
          [post_title] => של מי הנעליים האלה? (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%99-%d7%94%d7%a0%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4541
        )

      [808] => Array
        (
          [ID] => 3859
          [post_title] => טיפוח שיווי המשקל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a7%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3859
        )

      [809] => Array
        (
          [ID] => 5393
          [post_title] => מי רוצה להיות בריא (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%99-%d7%a8%d7%95%d7%a6%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5393
        )

      [810] => Array
        (
          [ID] => 3258
          [post_title] => מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים בתקופת הסגר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4123
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3258
        )

      [811] => Array
        (
          [ID] => 5401
          [post_title] => ישראל מעבר למגבלות: תכנית עבודה 2021
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => israel-unlimited-multi-year-strategic-plan
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5401
        )

      [812] => Array
        (
          [ID] => 5407
          [post_title] => אתגר ההזדקנות: תוכנית עבודה רב שנתית (תמצית מנהלים)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => eshel-multi-year-strategic-plan-executive-summary
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5407
        )

      [813] => Array
        (
          [ID] => 5410
          [post_title] => אתגר ההזדקנות: תוכנית עבודה רב שנתית 2021-2025
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => eshel-multi-year-strategic-plan
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5410
        )

      [814] => Array
        (
          [ID] => 5404
          [post_title] => בובת הנסיך (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9a-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5404
        )

      [815] => Array
        (
          [ID] => 5424
          [post_title] => בני 100 (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%91%d7%a0%d7%99-100-%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5424
        )

      [816] => Array
        (
          [ID] => 5426
          [post_title] => מדד הנגישות העירוני 2020
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4124
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5426
        )

      [817] => Array
        (
          [ID] => 5440
          [post_title] => תכנית TOV (מיזם לתיקון עולם): דו"ח דו־שנתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4125
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5440
        )

      [818] => Array
        (
          [ID] => 5452
          [post_title] => Information for Family Caregivers, Guardians during the Closure
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4126
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5452
        )

      [819] => Array
        (
          [ID] => 5456
          [post_title] => מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים בתקופת הסגר (ערבית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4127
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5456
        )

      [820] => Array
        (
          [ID] => 5460
          [post_title] => מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים בתקופת הסגר (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4128
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5460
        )

      [821] => Array
        (
          [ID] => 5464
          [post_title] => תבת: תוכנית עבודה תלת-שנתית 2021-2023
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => tevet-multi-year-strategic-plan
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5464
        )

      [822] => Array
        (
          [ID] => 5481
          [post_title] => ג'וינט-אשלים: תכנית עבודה 2021
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => joint-ashalim-strategic-plan-2021
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5481
        )

      [823] => Array
        (
          [ID] => 5499
          [post_title] => הקול שלנו
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4130
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5499
        )

      [824] => Array
        (
          [ID] => 5503
          [post_title] => מידע לבני משפחה מטפלים ואפוטרופסים בתקופת הסגר (אמהרית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4131
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5503
        )

      [825] => Array
        (
          [ID] => 5514
          [post_title] => מטפל ביום אחד: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4132
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5514
        )

      [826] => Array
        (
          [ID] => 5518
          [post_title] => מטפל ביום אחד - האכלה: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4133
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5518
        )

      [827] => Array
        (
          [ID] => 5522
          [post_title] => מטפל ביום אחד - מעברים: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4134
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5522
        )

      [828] => Array
        (
          [ID] => 5525
          [post_title] => מטפל ביום אחד - תקשורת עם בני משפחה: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4135
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5525
        )

      [829] => Array
        (
          [ID] => 5531
          [post_title] => מטפל ביום אחד: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4136
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5531
        )

      [830] => Array
        (
          [ID] => 5535
          [post_title] => מטפל ביום אחד - האכלת המטופל: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4137
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5535
        )

      [831] => Array
        (
          [ID] => 5538
          [post_title] => מטפל ביום אחד - מעברים: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4138
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5538
        )

      [832] => Array
        (
          [ID] => 5529
          [post_title] => מטפל ביום אחד - תקשורת עם בני משפחה: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4139
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5529
        )

      [833] => Array
        (
          [ID] => 5544
          [post_title] => מטפל ביום אחד: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4140
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5544
        )

      [834] => Array
        (
          [ID] => 5548
          [post_title] => מטפל ביום אחד - האכלת המטופל: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4141
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5548
        )

      [835] => Array
        (
          [ID] => 5551
          [post_title] => מטפל ביום אחד - מעברים: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4142
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5551
        )

      [836] => Array
        (
          [ID] => 5555
          [post_title] => מטפל ביום אחד - תקשורת עם בני משפחה: מערך להנחיה ולדיון בעקבות הצפייה בסרט (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4143
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5555
        )

      [837] => Array
        (
          [ID] => 5572
          [post_title] => סרטוני סטודנטים מבצלאל למונחים בזקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4144
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5572
        )

      [838] => Array
        (
          [ID] => 5574
          [post_title] => זקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4145
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5574
        )

      [839] => Array
        (
          [ID] => 5577
          [post_title] => מעגל חיי משפחה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4146
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5577
        )

      [840] => Array
        (
          [ID] => 5579
          [post_title] => הזדקנות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4147
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5579
        )

      [841] => Array
        (
          [ID] => 5581
          [post_title] => הזדקנות מוצלחת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4148
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5581
        )

      [842] => Array
        (
          [ID] => 5583
          [post_title] => קצבת זקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4150
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5583
        )

      [843] => Array
        (
          [ID] => 5585
          [post_title] => אובדן דימוי גוף
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4151
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5585
        )

      [844] => Array
        (
          [ID] => 5589
          [post_title] => תפקוד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4152
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5589
        )

      [845] => Array
        (
          [ID] => 5592
          [post_title] => שבריריות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4153
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5592
        )

      [846] => Array
        (
          [ID] => 5594
          [post_title] => הומאוסטזיס
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4154
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5594
        )

      [847] => Array
        (
          [ID] => 5597
          [post_title] => בדידות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4155
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5597
        )

      [848] => Array
        (
          [ID] => 5599
          [post_title] => בן משפחה מטפל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4156
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5599
        )

      [849] => Array
        (
          [ID] => 5617
          [post_title] => תכנית עבודה אלכא שנת 2021
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => elka-work-plan-2021
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5617
        )

      [850] => Array
        (
          [ID] => 5625
          [post_title] => מנהלת קהילות דיגיטליות: סיכום פעילות ותובנות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4157
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5625
        )

      [851] => Array
        (
          [ID] => 5636
          [post_title] => אוריינות פיננסית: חשבון בנק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4158
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5636
        )

      [852] => Array
        (
          [ID] => 5640
          [post_title] => אוריינות פיננסית: פעילות מקוונת בחשבון הבנק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4159
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5640
        )

      [853] => Array
        (
          [ID] => 5643
          [post_title] => אוריינות פיננסית: הגנה על חשבון הבנק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4160
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5643
        )

      [854] => Array
        (
          [ID] => 5648
          [post_title] => אוריינות פיננסית במרחב הדיגיטלי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4161
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5648
        )

      [855] => Array
        (
          [ID] => 5669
          [post_title] => Strategies for Overcoming Systemic Social Failures
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4165
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5669
        )

      [856] => Array
        (
          [ID] => 5673
          [post_title] => מפת מוביליות חברתית: צעירים 18-35
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4166
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5673
        )

      [857] => Array
        (
          [ID] => 5707
          [post_title] => הכנת מועמדות לתוכנית ההאצה של הכוורת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => hackaveret-acceleration-program
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5707
        )

      [858] => Array
        (
          [ID] => 5724
          [post_title] => מהלך קהילה מיטיבה לקידום מוביליות ואיכות חיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4167
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5724
        )

      [859] => Array
        (
          [ID] => 5732
          [post_title] => קהילה מיטיבה: מהלך אסטרטגי לקידום מוביליות ואיכות חיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => kehila-meitiva
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5732
        )

      [860] => Array
        (
          [ID] => 5737
          [post_title] => קהילה מיטיבה: מהלך אסטרטגי לקידום קהילות מיטיבות במאה ה-21
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4168
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5737
        )

      [861] => Array
        (
          [ID] => 5743
          [post_title] => נעים בכוללים: תוכנית פעילות גופנית לזקנים חרדים 
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4169
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5743
        )

      [862] => Array
        (
          [ID] => 5747
          [post_title] => ותיקים בסביבה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4170
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5747
        )

      [863] => Array
        (
          [ID] => 5750
          [post_title] => תיאום וטיפול משולב לזקנים בקהילה: מדריך לאנשי מקצוע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4171
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5750
        )

      [864] => Array
        (
          [ID] => 5766
          [post_title] => תכנית סל"ב - סל לניצול בבית (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4172
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5766
        )

      [865] => Array
        (
          [ID] => 5779
          [post_title] => טיפוח שיווי משקל בגיל מבוגר (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4173
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5779
        )

      [866] => Array
        (
          [ID] => 5798
          [post_title] => קשר בתנועה: פעילות גופנית מותאמת לזקנים מרותקי בית (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4174
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5798
        )

      [867] => Array
        (
          [ID] => 5806
          [post_title] => דור הסנדוויץ'
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4175
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5806
        )

      [868] => Array
        (
          [ID] => 5846
          [post_title] => פורטרט בינדורי: חקר ויזואלי של שני דורות ומה שביניהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => phototherapy-for-survivors-jerusalem-catalogue
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5846
        )

      [869] => Array
        (
          [ID] => 5849
          [post_title] => פורטרט בינדורי | רעננה: חקר ויזואלי של שני דורות ומה שביניהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => phototherapy-for-survivors-raanana-catalogue
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5849
        )

      [870] => Array
        (
          [ID] => 5852
          [post_title] => Pieces
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => pieces
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5852
        )

      [871] => Array
        (
          [ID] => 5861
          [post_title] => נשמט מזיכרוני - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4176
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5861
        )

      [872] => Array
        (
          [ID] => 5863
          [post_title] => מתחת לעץ - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4177
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5863
        )

      [873] => Array
        (
          [ID] => 5867
          [post_title] => המעלייה - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4178
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5867
        )

      [874] => Array
        (
          [ID] => 5870
          [post_title] => ליווי רוחני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4179
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5870
        )

      [875] => Array
        (
          [ID] => 5871
          [post_title] => ליווי רוחני במצבי אובדן פתאומי ושכול
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4180
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5871
        )

      [876] => Array
        (
          [ID] => 5873
          [post_title] => בשביל הרוח: ליווי רוחני במרחב החינוכי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4181
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5873
        )

      [877] => Array
        (
          [ID] => 5875
          [post_title] => ליווי רוחני לחיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4182
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5875
        )

      [878] => Array
        (
          [ID] => 5877
          [post_title] => עיקרון החסד - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4183
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5877
        )

      [879] => Array
        (
          [ID] => 5880
          [post_title] => 212 - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4184
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5880
        )

      [880] => Array
        (
          [ID] => 5883
          [post_title] => גבי - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4185
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5883
        )

      [881] => Array
        (
          [ID] => 5885
          [post_title] => בובה מייסיס - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4186
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5885
        )

      [882] => Array
        (
          [ID] => 5887
          [post_title] => בניגוד לריינהייטסגבוט - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4187
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5887
        )

      [883] => Array
        (
          [ID] => 5889
          [post_title] => אמא של איה - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4188
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5889
        )

      [884] => Array
        (
          [ID] => 5892
          [post_title] => החלון - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4189
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5892
        )

      [885] => Array
        (
          [ID] => 5895
          [post_title] => בינת הגיל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4190
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5895
        )

      [886] => Array
        (
          [ID] => 3541
          [post_title] => אחרית דבר - סרט סטודנטים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4191
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=3541
        )

      [887] => Array
        (
          [ID] => 5897
          [post_title] => בית חם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4192
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5897
        )

      [888] => Array
        (
          [ID] => 5905
          [post_title] => צעירי הפנסיה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4193
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5905
        )

      [889] => Array
        (
          [ID] => 5907
          [post_title] => שישים שנה ביחד
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4194
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5907
        )

      [890] => Array
        (
          [ID] => 5909
          [post_title] => לתת מעצמך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4195
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5909
        )

      [891] => Array
        (
          [ID] => 5910
          [post_title] => בליינד דייט
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4196
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5910
        )

      [892] => Array
        (
          [ID] => 5913
          [post_title] => בליינד דייט (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4197
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5913
        )

      [893] => Array
        (
          [ID] => 5860
          [post_title] => מודלים להגמשת מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4198
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5860
        )

      [894] => Array
        (
          [ID] => 5918
          [post_title] => אזוריות בהקשרים בינלאומיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4199
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5918
        )

      [895] => Array
        (
          [ID] => 5920
          [post_title] => Regionalism in International Contexts
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4200
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5920
        )

      [896] => Array
        (
          [ID] => 5922
          [post_title] => הרפורמה לקידום אזוריות וביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4201
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5922
        )

      [897] => Array
        (
          [ID] => 5925
          [post_title] => עושים את זה נכון: ביזור בראייה עולמית | מדריך לקובעי מדיניות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4202
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5925
        )

      [898] => Array
        (
          [ID] => 5931
          [post_title] => פורטרט בינדורי | חוף השרון: חקר ויזואלי של שני דורות ומה שביניהם
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => phototherapy-for-survivors-hof-hasharon-catalogue
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5931
        )

      [899] => Array
        (
          [ID] => 5951
          [post_title] => נשים בזיקנה: מחשבות מסלול מחדש
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4203
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5951
        )

      [900] => Array
        (
          [ID] => 5956
          [post_title] => תגידי, אפשר לקרוא לך זקנה?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4204
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5956
        )

      [901] => Array
        (
          [ID] => 5996
          [post_title] => קהילה צומחת (רוסית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4205
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=5996
        )

      [902] => Array
        (
          [ID] => 6002
          [post_title] => נשים בזיקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => women-and-aging
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6002
        )

      [903] => Array
        (
          [ID] => 6025
          [post_title] => מוביליות חברתית-כלכלית | תמונת מצב וסקירה בינלאומית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4206
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6025
        )

      [904] => Array
        (
          [ID] => 6028
          [post_title] => ג'וינט-אשלים בימי הקורונה: דו"ח סיכום פעילות שנתי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4207
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6028
        )

      [905] => Array
        (
          [ID] => 6033
          [post_title] => תוכנית FUTURE: מענה ליזמים בגילאי 45 ומעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4208
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6033
        )

      [906] => Array
        (
          [ID] => 6041
          [post_title] => ג'וינט-אשל מסכמים שנת קורונה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4209
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6041
        )

      [907] => Array
        (
          [ID] => 6045
          [post_title] => ג'וינט-אשל מסכם שנת קורונה (אנגלית)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4210
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6045
        )

      [908] => Array
        (
          [ID] => 6047
          [post_title] => דו"ח שנתי של תכנית יתד - 2020
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4211
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6047
        )

      [909] => Array
        (
          [ID] => 6038
          [post_title] => נושמים לרווחה במרכז עוצמה מסכמים חצי שנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4212
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6038
        )

      [910] => Array
        (
          [ID] => 6076
          [post_title] => המדריך להעמקת שותפויות באשכולות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4213
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6076
        )

      [911] => Array
        (
          [ID] => 6090
          [post_title] => אל העברית חלק ב׳ בעבודה כרך שני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4214
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6090
        )

      [912] => Array
        (
          [ID] => 6092
          [post_title] => אל העברית חלק א׳ בכיתה כרך שני
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4215
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6092
        )

      [913] => Array
        (
          [ID] => 6138
          [post_title] => חוברת בפישוט לשוני: איך מתכוננים למצב של ירי טילים?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4216
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6138
        )

      [914] => Array
        (
          [ID] => 6143
          [post_title] => חוברת בפישוט לשוני: מה יש לעשות בזמן אזעקה או "צבע אדום"?
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4217
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6143
        )

      [915] => Array
        (
          [ID] => 6150
          [post_title] => דוח מחקר: כוחה של מערכת החינוך לפתח חוסן בקרב תלמידים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4218
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6150
        )

      [916] => Array
        (
          [ID] => 6153
          [post_title] => נושמים בעוצמה: הנחיות והמלצות בתקופת משבר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4219
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6153
        )

      [917] => Array
        (
          [ID] => 6157
          [post_title] => היערכות אנשים ונשים עם מוגבלות למצבי חירום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4220
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6157
        )

      [918] => Array
        (
          [ID] => 6161
          [post_title] => Code Red Song Guidebook
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4221
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6161
        )

      [919] => Array
        (
          [ID] => 6178
          [post_title] => יד לתומך - מודל הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4222
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6178
        )

      [920] => Array
        (
          [ID] => 6199
          [post_title] => ליווי רוחני לחיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => spiritual-care
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6199
        )

      [921] => Array
        (
          [ID] => 6202
          [post_title] => מפת מדדים להזדקנות מיטבית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4223
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6202
        )

      [922] => Array
        (
          [ID] => 6205
          [post_title] => מדדים לאומיים לזקנה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4224
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6205
        )

      [923] => Array
        (
          [ID] => 6208
          [post_title] => מניעה בישראל לאור מדדים בינלאומיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4225
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6208
        )

      [924] => Array
        (
          [ID] => 6212
          [post_title] => מניעת התדרדרות תפקודית בקרב בני 65+ בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4226
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6212
        )

      [925] => Array
        (
          [ID] => 6215
          [post_title] => מחקר ומדידה של מהלך בג'וינט-אשל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4227
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6215
        )

      [926] => Array
        (
          [ID] => 6224
          [post_title] => הזדקנות בימי קורונה: סקר צרכים בקרב בני 65+ בישראל
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => covid-19-survey
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6224
        )

      [927] => Array
        (
          [ID] => 6248
          [post_title] => צוותי משימה משותפים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4228
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6248
        )

      [928] => Array
        (
          [ID] => 6252
          [post_title] => מהר וביחד - מפתחות הצלחה לפעולה שיתופית בחירום
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4229
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6252
        )

      [929] => Array
        (
          [ID] => 6290
          [post_title] => תכנית מענא: מודל הפעלה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4230
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6290
        )

      [930] => Array
        (
          [ID] => 6301
          [post_title] => מילכ"א צפון | מודל יישומי לפיתוח כלכלי-אזורי
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => model-for-regional-development
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6301
        )

      [931] => Array
        (
          [ID] => 6305
          [post_title] => Application Model for Regional Economic Development
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4232
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6305
        )

      [932] => Array
        (
          [ID] => 6315
          [post_title] => מחקר הערכה תכנית סינרגיה 2019 | מנהיגות מתנדבת
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4233
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6315
        )

      [933] => Array
        (
          [ID] => 6318
          [post_title] => מפת ידע מוביליות חברתית | מפת פרט לידה עד 18
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4234
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6318
        )

      [934] => Array
        (
          [ID] => 6323
          [post_title] => מפת ידע מוביליות חברתית | אקוסיסטם לידה עד 18
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4236
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6323
        )

      [935] => Array
        (
          [ID] => 6326
          [post_title] => מפת ידע מוביליות חברתית | 18-35
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4237
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6326
        )

      [936] => Array
        (
          [ID] => 6331
          [post_title] => אוגדן הדרכה להפעלת הכשרות מקצועיות מונגשות לאנשים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4239
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6331
        )

      [937] => Array
        (
          [ID] => 6336
          [post_title] => אם יש קמח... מדריך לדורש העבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4240
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6336
        )

      [938] => Array
        (
          [ID] => 6340
          [post_title] => אשת חיל בדקה ה-99
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4241
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6340
        )

      [939] => Array
        (
          [ID] => 6345
          [post_title] => דלת פתוחה לתעסוקה | מושגים מעולם העבודה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4242
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6345
        )

      [940] => Array
        (
          [ID] => 6350
          [post_title] => ארגז הכלים לניהול הגיוון בתעסוקה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4243
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6350
        )

      [941] => Array
        (
          [ID] => 6355
          [post_title] => סדנת הכנה לעולם העבודה | תכנית אפיקים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4244
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6355
        )

      [942] => Array
        (
          [ID] => 6359
          [post_title] => הדרך שלך להצלחה | סטרייב חיפה - צפון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4245
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6359
        )

      [943] => Array
        (
          [ID] => 6363
          [post_title] => העסקת צרכנים נותני שירות | חוברת למעסיק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4246
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6363
        )

      [944] => Array
        (
          [ID] => 6367
          [post_title] => מדריך מנחה לרכז התעסוקה במרכז הצעירים | יעוץ והכוון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4247
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6367
        )

      [945] => Array
        (
          [ID] => 6372
          [post_title] => מודל ליווי תעסוקתי מומחה לצרכנים נותני שירות 2013
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4248
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6372
        )

      [946] => Array
        (
          [ID] => 6380
          [post_title] => הם לומדים מחדש: תכנית התערבות חינוכית לקידום תלמידים בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%9d-%d7%9c%d7%95%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%99%d7%aa-%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6380
        )

      [947] => Array
        (
          [ID] => 6385
          [post_title] => הרבה יותר מטיפת חלב: אחיות יוזמות שינוי, התחדשות ומנהיגות בעבודה עם משפחות בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%94%d7%a8%d7%91%d7%94-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8-%d7%9e%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%aa-%d7%97%d7%9c%d7%91-%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%96%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6385
        )

      [948] => Array
        (
          [ID] => 4107
          [post_title] => الاساءات الجنسية شد الأطفالفي المجتمع العربي: اشكلة والعلاج
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%9c%d7%a4%d7%99-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=4107
        )

      [949] => Array
        (
          [ID] => 2867
          [post_title] => عناصر ثقافية تؤثر على فهم وتشخيص ضحايا العنف والإهمال داخل المجتمع العربي في إسرائيل
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%90%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a8-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2867
        )

      [950] => Array
        (
          [ID] => 6322
          [post_title] => מפת ידע: צעירים בסיכון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4235
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6322
        )

      [951] => Array
        (
          [ID] => 6476
          [post_title] => מפת ידע מוביליות חברתית | "הסיפור הגדול"
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4249
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6476
        )

      [952] => Array
        (
          [ID] => 6479
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 10 - הסכת בארגון
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-10-%d7%94%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%91%d7%90%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6479
        )

      [953] => Array
        (
          [ID] => 6481
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 11 - מישחוק
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-11
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6481
        )

      [954] => Array
        (
          [ID] => 6482
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 12 - קשיבות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-12
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6482
        )

      [955] => Array
        (
          [ID] => 6483
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 9 - כתיבה למוצרים דיגיטליים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6483
        )

      [956] => Array
        (
          [ID] => 6484
          [post_title] => מדריך לבניית כנסים אונליין
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4250
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6484
        )

      [957] => Array
        (
          [ID] => 6487
          [post_title] => מערך פעילות ליזמות עסקית קהילתית במוסדות חינוך
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4251
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6487
        )

      [958] => Array
        (
          [ID] => 6490
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 2 - מצגות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-2-%d7%9e%d7%a6%d7%92%d7%95%d7%aa-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6490
        )

      [959] => Array
        (
          [ID] => 6491
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 3 - קורסים מקוונים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-3-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6491
        )

      [960] => Array
        (
          [ID] => 6492
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 4 - למידה סינכרונית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-4-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%a0
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6492
        )

      [961] => Array
        (
          [ID] => 6493
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 5 - חשיבה עיצובית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-5-%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%99%d7%a6
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6493
        )

      [962] => Array
        (
          [ID] => 6494
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 6 - העברת מסרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-6-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6494
        )

      [963] => Array
        (
          [ID] => 6495
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 7 - לספר סיפור
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-7-%d7%9c%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a1%d7%99%d7%a4%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6495
        )

      [964] => Array
        (
          [ID] => 6496
          [post_title] => טפאס - מנות קטנות של למידה: פרק 8 - למידה עצמית
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%98%d7%a4%d7%90%d7%a1-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%98%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%a7-8-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%a2%d7%a6%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6496
        )

      [965] => Array
        (
          [ID] => 6523
          [post_title] => תוכנית "כולנו אחד" - אתר
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%97%d7%93-%d7%90%d7%aa%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6523
        )

      [966] => Array
        (
          [ID] => 2447
          [post_title] => Seeing the Child: An Assessment of a Psycho Social Teacher Training Approach
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => seeing-the-child-an-assessment-of-a-psycho-social-teacher-training-approach
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2447
        )

      [967] => Array
        (
          [ID] => 2535
          [post_title] => דיאלוג על מצוקה והכלה: הערכת המענה הניתן לצורכי סטודנטים העובדים עם ילדים ונוער בסיכון בתכנית המוסמך לחינוך ולהוראה לתלמידים בהדרה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%93%d7%99%d7%90%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%a0%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2535
        )

      [968] => Array
        (
          [ID] => 2554
          [post_title] => עט השדה גיליון 11: כנס התחלה טובה (חלק א)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-11-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2554
        )

      [969] => Array
        (
          [ID] => 6524
          [post_title] => עט השדה גיליון 11: כנס התחלה טובה (חלק ב)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-11-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6524
        )

      [970] => Array
        (
          [ID] => 6526
          [post_title] => עט השדה גיליון 11: כנס התחלה טובה (חלק ג)
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%98-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%9f-11-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%aa%d7%97%d7%9c%d7%94-%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%97%d7%9c%d7%a7-%d7%92
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6526
        )

      [971] => Array
        (
          [ID] => 2863
          [post_title] => פיתוח קהילתי בין תחומי: מהות, עקרונות וכיווני פעולה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%9e%d7%94%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=2863
        )

      [972] => Array
        (
          [ID] => 6531
          [post_title] => ממצאים עיקריים ותובנות מתוך מחקר הערכה של שלושה מודלים של מרכזים לנוער בסיכון: מית״ר, עירנוער ומונתדא אל שבאב
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%9a-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%9b
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6531
        )

      [973] => Array
        (
          [ID] => 6534
          [post_title] => משפחות במעבר: עבודה קבוצתית עם משפחות בגירושין
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%a8-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6534
        )

      [974] => Array
        (
          [ID] => 6537
          [post_title] => נוער עולה מסיכון לסיכוי: ממצאי מחקר ההערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%9e%d7%a6%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-%d7%94%d7%94%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6537
        )

      [975] => Array
        (
          [ID] => 6540
          [post_title] => תכנית קדמ - קבוצות דיון משפחתיות לנוער עובר חוק: הערכה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%93%d7%9e-%d7%a7%d7%91%d7%95%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%a8-%d7%a2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6540
        )

      [976] => Array
        (
          [ID] => 6544
          [post_title] => עזר לתרגיל מתן שירות מותאם לצעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%a2%d7%96%d7%a8-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%9d-%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6544
        )

      [977] => Array
        (
          [ID] => 6552
          [post_title] => תמצית השירות המשלים למשפחות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%aa%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%97%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6552
        )

      [978] => Array
        (
          [ID] => 6554
          [post_title] => חוברת משחק יחדיו "لنلعب معا"
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => %d7%97%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7-%d7%99%d7%97%d7%93%d7%99%d7%95-%d9%84%d9%86%d9%84%d8%b9%d8%a8-%d9%85%d8%b9%d8%a7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6554
        )

      [979] => Array
        (
          [ID] => 6557
          [post_title] => הזדקנות עם מוגבלות | פרקטיקות טובות בתחום הזדקנותם של אנשים עם מוגבלות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4252
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6557
        )

      [980] => Array
        (
          [ID] => 6561
          [post_title] => הזדקנות עם מוגבלות | בעיני האנשים עצמם: רצונות, צרכים וחסמים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4253
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6561
        )

      [981] => Array
        (
          [ID] => 6568
          [post_title] => הזדקנות עם מוגבלות | תובנות משיחות רקע בנושא אנשים עם מוגבלות שמזדקנים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4254
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6568
        )

      [982] => Array
        (
          [ID] => 6571
          [post_title] => הזדקנות עם מוגבלות | סקירת ספרות
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4255
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6571
        )

      [983] => Array
        (
          [ID] => 6579
          [post_title] => לוח אתיקת המידע
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4256
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6579
        )

      [984] => Array
        (
          [ID] => 6624
          [post_title] => השפעת הקורונה על בני ה - 65+ בישראל – סקר 3 - דוח מלא | אוגוסט-ספטמבר 2021
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4257
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6624
        )

      [985] => Array
        (
          [ID] => 6628
          [post_title] => השפעת הקורונה על בני ה - 65+ בישראל – סקר 3 - תקציר מנהלים | אוגוסט-ספטמבר 2021
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => 4258
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6628
        )

      [986] => Array
        (
          [ID] => 6725
          [post_title] => LOG IN - המדריך להגברת השימוש של מבוגרים במוצרים דיגיטליים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => log-in
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6725
        )

      [987] => Array
        (
          [ID] => 6745
          [post_title] => הכדאיות הכלכלית של השקעה בגיל הרך בישראל - בחינת התועלות החברתיות והכלכליות בהשקעה בילדים בגילאי לידה עד 6
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => economic-viability-yongage
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6745
        )

      [988] => Array
        (
          [ID] => 6760
          [post_title] => זקנים בסיכון- היבטים משפטיים, טיפוליים ואתיים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => elderly-at-risk
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6760
        )

      [989] => Array
        (
          [ID] => 6764
          [post_title] => תדריך הפעלה מוטב יחדיו
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => better-together
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6764
        )

      [990] => Array
        (
          [ID] => 6771
          [post_title] => בתי משפט קהילתיים בישראל- מחקר מלווה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => community-courts
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6771
        )

      [991] => Array
        (
          [ID] => 6780
          [post_title] => תדריך תוכנית פוקוס
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => focus-briefing
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6780
        )

      [992] => Array
        (
          [ID] => 6783
          [post_title] => כלי PDF נלווה לסרטון לאתר באינטייק רמזים להפרעות קשב או לקויות למידה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => focus-hints-pdf
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6783
        )

      [993] => Array
        (
          [ID] => 6786
          [post_title] => סיכום כנס בנושא: "סביבת עבודה רב-תרבותית: מאתגרים לכלים לליווי תעסוקתי ועבודה מול שותפים"
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => multicultural-work-environment
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6786
        )

      [994] => Array
        (
          [ID] => 6798
          [post_title] => סרטון הכרות עם תוכנית פוקוס
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => video-introduction-focus
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6798
        )

      [995] => Array
        (
          [ID] => 6799
          [post_title] => סרטון לרכזי פרט במרכזי הזדמנות לזיהוי משתתפים פוטנציאליים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => video-hints
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6799
        )

      [996] => Array
        (
          [ID] => 6803
          [post_title] => תדריך הפעלה תוכנית למרחק - קידום תעסוקה איכותית ליוצאי אתיופיה
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => remote-operation-guide
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6803
        )

      [997] => Array
        (
          [ID] => 6808
          [post_title] => אנשים עם מוגבלות בישראל 2021 - עובדות ומספרים
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => disabilities-facts-and-numbers
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6808
        )

      [998] => Array
        (
          [ID] => 6819
          [post_title] => People With Disabilities in Israel 2021- Facts and Figures
          [post_type] => digital_library
          [post_name] => facts-and-figures
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=digital_library&p=6819
        )

    )

  [news] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 943
          [post_title] => כך תתמודדו עם חובות בעת משבר הקורונה
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%9b%d7%9a-%d7%aa%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95-%d7%a2%d7%9d-%d7%97%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=news&p=943
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 946
          [post_title] => מהפכת הקורונה הדיגיטלית | ד״ר סיגל שלח, מנכ״לית ג׳וינט ישראל
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%9e%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-%d7%93%d7%b4%d7%a8-%d7%a1%d7%99%d7%92%d7%9c-%d7%a9%d7%9c%d7%97
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=news&p=946
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 948
          [post_title] => שימושי דיגיטל בקרב אזרחים ותיקים
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%99-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%91-%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=news&p=948
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 1548
          [post_title] => אתגרים והזדמנויות לשיקום התעסוקה בחברה הערבית בעקבות משבר הקורונה
          [post_type] => news
          [post_name] => 4
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=1548
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 2133
          [post_title] => 'לייט-אפ': הכוח הנשי העולה בחברה הערבית
          [post_type] => news
          [post_name] => 6
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=2133
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 2308
          [post_title] => השקעה חברתית: עובדי הג'וינט קידמו מענקים בסך של 30 אלף דולר עבור פרויקטים חברתיים
          [post_type] => news
          [post_name] => 7
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=2308
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 2388
          [post_title] => גאווה: מערך מתנדבי בתי המשפט הקהילתיים קיבלו את אות הנשיא להתנדבות!
          [post_type] => news
          [post_name] => 8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=2388
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 2598
          [post_title] => רשות התחרות, ג'וינט-אלכא וועדת התחרות של ה- OECD משיקים את תוכנית "מקדמים תחרות"
          [post_type] => news
          [post_name] => 9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=2598
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 2692
          [post_title] => המיזמים החברתיים של המחר: תכנית ההאצה של הכוורת סוגרת מחזור שלישי
          [post_type] => news
          [post_name] => 10
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=2692
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 2929
          [post_title] => עם בוא הסגר: צפו בכנס הוירטואלי בנושא כוחה של קהילה במשבר ובשגרה
          [post_type] => news
          [post_name] => 11
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=2929
        )

      [10] => Array
        (
          [ID] => 3031
          [post_title] => הכירו: הפתרונות הטכנולוגיים לאתגרים החברתיים של הקורונה
          [post_type] => news
          [post_name] => 12
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=3031
        )

      [11] => Array
        (
          [ID] => 3283
          [post_title] => קריירה היום - במקצועות של המחר
          [post_type] => news
          [post_name] => 13
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=3283
        )

      [12] => Array
        (
          [ID] => 3668
          [post_title] => משתפים את הידע: הדרכות, מחקרים וכלים להתמודדות עם משבר הקורונה
          [post_type] => news
          [post_name] => 14
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=3668
        )

      [13] => Array
        (
          [ID] => 3897
          [post_title] => משתפים את הידע 2.0: הדרכות, מחקרים וכלים במאגר הידע החברתי הגדול בישראל
          [post_type] => news
          [post_name] => 15
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=3897
        )

      [14] => Array
        (
          [ID] => 3912
          [post_title] => אריאל זוואנג נבחרה לתפקיד מנכ"לית הג'וינט העולמי
          [post_type] => news
          [post_name] => 16
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=3912
        )

      [15] => Array
        (
          [ID] => 4020
          [post_title] => הכירו: הזוכים בפרס זוסמן-ג'וינט 2020
          [post_type] => news
          [post_name] => zusman-winners-2020
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4020
        )

      [16] => Array
        (
          [ID] => 4111
          [post_title] => שנתון העמותות: הכירו לעומק את העמותות והחל"צים הפועלות בישראל
          [post_type] => news
          [post_name] => 17
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4111
        )

      [17] => Array
        (
          [ID] => 4300
          [post_title] => יריד "צבע טרי" 2020: מנפצים סטיגמות סביב מיניותם של אנשים עם מוגבלות
          [post_type] => news
          [post_name] => 18
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4300
        )

      [18] => Array
        (
          [ID] => 4493
          [post_title] => גשר לקריירה: מחפשי עבודה הוכשרו ללא עלות בסיילספורס וישתלבו בתעשייה
          [post_type] => news
          [post_name] => 19
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4493
        )

      [19] => Array
        (
          [ID] => 4573
          [post_title] => לשירות המעסיקים: סדנה חינמית למיומנות דיגיטלית ומימון קורסים מקצועיים
          [post_type] => news
          [post_name] => 21
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4573
        )

      [20] => Array
        (
          [ID] => 4664
          [post_title] => הירשמו עכשיו: כנס "ממשלה ומגזר ציבורי אחרי משבר - מרעיונות להטמעה"
          [post_type] => news
          [post_name] => 22
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4664
        )

      [21] => Array
        (
          [ID] => 4749
          [post_title] => הפעימה השניה: קרן המענקים המשותפת ממשלה-פילנתרופיה לתמיכה במגזר החברתי
          [post_type] => news
          [post_name] => 23
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4749
        )

      [22] => Array
        (
          [ID] => 4888
          [post_title] => נגישות לצדק: קורס חדש יחבר בין עולם המוגבלויות לשירות המשפטי
          [post_type] => news
          [post_name] => 24
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4888
        )

      [23] => Array
        (
          [ID] => 4942
          [post_title] => כוחה של קהילה: על סיוע עצמי של קהילות בשגרה ובחירום
          [post_type] => news
          [post_name] => 26
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=4942
        )

      [24] => Array
        (
          [ID] => 5197
          [post_title] => סקר חדש קובע: נמשכת ההידרדרות במצבם של הזקנים בישראל בצל הקורונה
          [post_type] => news
          [post_name] => 30
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5197
        )

      [25] => Array
        (
          [ID] => 5295
          [post_title] => הרשמו: יום עיון בנושא המודל היישובי הרב מערכתי לגיל הרך
          [post_type] => news
          [post_name] => 32
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5295
        )

      [26] => Array
        (
          [ID] => 5306
          [post_title] => צפו: "שיוויון בסלון" - שיחה בין ד"ר סיגל שלח ונטע גנור
          [post_type] => news
          [post_name] => 33
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5306
        )

      [27] => Array
        (
          [ID] => 5319
          [post_title] => בהצדעה: בית הדין המשלב זכה בפרס הרמטכ"ל לחדשנות
          [post_type] => news
          [post_name] => 34
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5319
        )

      [28] => Array
        (
          [ID] => 5492
          [post_title] => קמים מהקורונה: התכנית שתפתח את כישורי העובדים השבים מאבטלה
          [post_type] => news
          [post_name] => 35
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5492
        )

      [29] => Array
        (
          [ID] => 5563
          [post_title] => מובילים דיגיטליים: קול קורא להגשת מועמדות לתכניות הלאומיות בשלטון המרכזי והמקומי
          [post_type] => news
          [post_name] => 36
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5563
        )

      [30] => Array
        (
          [ID] => 5566
          [post_title] => קול קורא: עושים TOV לחקלאות הדיגיטלית באתיופיה
          [post_type] => news
          [post_name] => 37
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5566
        )

      [31] => Array
        (
          [ID] => 5631
          [post_title] => הכירו: האפליקציה שמוודאת שהכול בסדר אצל הוריכם
          [post_type] => news
          [post_name] => 38
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5631
        )

      [32] => Array
        (
          [ID] => 5657
          [post_title] => חדש בשטח: 'טופולא' – קהילת ידע דיגיטלית הגיל הרך בחברה הבדואית בנגב
          [post_type] => news
          [post_name] => 39
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5657
        )

      [33] => Array
        (
          [ID] => 5697
          [post_title] => תכנית סיוע לחיילים בודדים משוחררים לאור משבר הקורונה
          [post_type] => news
          [post_name] => 40
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5697
        )

      [34] => Array
        (
          [ID] => 5726
          [post_title] => הכירו: הזוכים בפרס גליקמן 2021
          [post_type] => news
          [post_name] => 41
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5726
        )

      [35] => Array
        (
          [ID] => 5827
          [post_title] => כבוד: האוניברסיטה הווירטואלית של הג'וינט זכתה בפרס "אנשים ומחשבים"
          [post_type] => news
          [post_name] => 42
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5827
        )

      [36] => Array
        (
          [ID] => 5856
          [post_title] => העתיד כבר כאן: בינה מלאכותית מעצבת את שוק התעסוקה
          [post_type] => news
          [post_name] => 43
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5856
        )

      [37] => Array
        (
          [ID] => 5937
          [post_title] => גאווה: תכנית "הנגשת שירותים משפטיים לאנשים עם מוגבלות" זכתה בפרס ארגון ה-NJHSA
          [post_type] => news
          [post_name] => 44
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5937
        )

      [38] => Array
        (
          [ID] => 5977
          [post_title] => גם אני יכול: סגירת מעגל בנושא המגבלה שלי | מאת עמית לרמן
          [post_type] => news
          [post_name] => 45
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=5977
        )

      [39] => Array
        (
          [ID] => 6018
          [post_title] => הרשמו: זמן עתיד - מובילים את שדה ההזדקנות בישראל
          [post_type] => news
          [post_name] => 46
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6018
        )

      [40] => Array
        (
          [ID] => 6065
          [post_title] => ההרשמה נפתחה: בואו להיות מורים לעברית כשפה שנייה!
          [post_type] => news
          [post_name] => 47
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6065
        )

      [41] => Array
        (
          [ID] => 6078
          [post_title] => משבר הקורונה: ארגון הג'וינט מעניק סיוע חירום להודו
          [post_type] => news
          [post_name] => 48
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6078
        )

      [42] => Array
        (
          [ID] => 6194
          [post_title] => גאווה: הפועל "שווים" תל אביב זכו במגן הכבוד מטעם נשיא המדינה
          [post_type] => news
          [post_name] => 49
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6194
        )

      [43] => Array
        (
          [ID] => 6258
          [post_title] => תרמו: בונים את המשותף | קמפיין גיוס המונים לשיקום הקהילות בערים המעורבות
          [post_type] => news
          [post_name] => give
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6258
        )

      [44] => Array
        (
          [ID] => 6287
          [post_title] => תכנית "מעונות יום ירוקים בחברה הבדואית" יוצאת לדרך
          [post_type] => news
          [post_name] => bedouin-day-care-goes-green
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6287
        )

      [45] => Array
        (
          [ID] => 6512
          [post_title] => סיוע חירום לנפגעי רעידת האדמה בהאיטי
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%a1%d7%99%d7%95%d7%a2-%d7%97%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%a0%d7%a4%d7%92%d7%a2%d7%99-%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%93%d7%9e%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%90%d7%99%d7%98%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6512
        )

      [46] => Array
        (
          [ID] => 6597
          [post_title] => סקר חדש של ג׳וינט-אשל ומכון ERI קובע: החלשים נשארו מאחור
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%98-%d7%90%d7%a9%d7%9c-%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%95%d7%9f-eri
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6597
        )

      [47] => Array
        (
          [ID] => 6636
          [post_title] => ביקור נשיא המדינה בבית המשפט הקהילתי בירושלים
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%aa%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6636
        )

      [48] => Array
        (
          [ID] => 6642
          [post_title] => פרס זוסמן למצויינות חברתית 2021 יוצא לדרך
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%96%d7%95%d7%a1%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-2021
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6642
        )

      [49] => Array
        (
          [ID] => 6736
          [post_title] => השקת מדריך LOG IN - להגברת השימוש של מבוגרים במוצרים דיגיטליים
          [post_type] => news
          [post_name] => %d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-log-in
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=news&p=6736
        )

    )

  [page] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 3
          [post_title] => מדיניות פרטיות
          [post_type] => page
          [post_name] => privacy
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=3
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 12
          [post_title] => הסיפור שלנו
          [post_type] => page
          [post_name] => about_us
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=12
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 30
          [post_title] => הנהלה
          [post_type] => page
          [post_name] => management
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=30
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 136
          [post_title] => יצירת קשר
          [post_type] => page
          [post_name] => contact_us
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=136
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 147
          [post_title] => תנאי השימוש באתר
          [post_type] => page
          [post_name] => terms
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=147
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 168
          [post_title] => עמוד הבית
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=168
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 173
          [post_title] => מפת אתר
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%9e%d7%a4%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=173
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 221
          [post_title] => קולות המומחים שלנו
          [post_type] => page
          [post_name] => blog
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=221
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 790
          [post_title] => קריירה בארגון הג'וינט
          [post_type] => page
          [post_name] => career
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=790
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 794
          [post_title] => פרס סמולר-ג׳וינט לעיתונות
          [post_type] => page
          [post_name] => smolar
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=794
        )

      [10] => Array
        (
          [ID] => 796
          [post_title] => פרס זוסמן-ג'וינט
          [post_type] => page
          [post_name] => zusman
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=796
        )

      [11] => Array
        (
          [ID] => 1204
          [post_title] => שותפות עם הג'וינט
          [post_type] => page
          [post_name] => partnerships
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=1204
        )

      [12] => Array
        (
          [ID] => 1418
          [post_title] => משבר הקורונה
          [post_type] => page
          [post_name] => corona
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?page_id=1418
        )

      [13] => Array
        (
          [ID] => 1505
          [post_title] => הצהרת נגישות
          [post_type] => page
          [post_name] => accessibility_web
          [post_date] => 
          [guid] => http://www.thejoint.org.il/?page_id=1505
        )

      [14] => Array
        (
          [ID] => 6095
          [post_title] => ידע חברתי בחירום
          [post_type] => page
          [post_name] => crisis-knowledge
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?page_id=6095
        )

      [15] => Array
        (
          [ID] => 6264
          [post_title] => تبرعوا: نبني المشترك | حملة تمويل جماهيرية لإعادة تأهيل المجتمعات في المدن المختلطة
          [post_type] => page
          [post_name] => give-arabic
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?page_id=6264
        )

    )

  [post] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 4766
          [post_title] => מהפכת הקורונה הדיגיטלית | מאת ד״ר סיגל שלח, מנכ״לית ג׳וינט ישראל
          [post_type] => post
          [post_name] => corona-digital-revolution
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=4766
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 1184
          [post_title] => חזרה הביתה | מאת רותם פיליפס
          [post_type] => post
          [post_name] => back_home_by_rotem_philips
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?p=1184
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 2212
          [post_title] => התחדשות עירונית: בשורה עבור האוכלוסיות המוחלשות בישראל | מאת יאיר קמייסקי
          [post_type] => post
          [post_name] => urban_renewal_for_social_mobility
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=2212
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 3340
          [post_title] => מוגבלות כמקור כוח | מאת יפעת קליין
          [post_type] => post
          [post_name] => disability-as-power
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=3340
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 4009
          [post_title] => כולנו משלמים את החוב | מאת עדי בלוטנר
          [post_type] => post
          [post_name] => we-all-pay-debt
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=4009
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 4185
          [post_title] => חברים ותיקים: צוות הג'וינט של שנות הארבעים | מאת אילה לוין-קרוס
          [post_type] => post
          [post_name] => old-friends-joint-staff-of-the-1940s
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=4185
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 4778
          [post_title] => 5 מרכיבים ליזמות חברתית מוצלחת בזמן קורונה | מאת גילי סוארי וסעיד דיאבאת
          [post_type] => post
          [post_name] => social-entrepreneurship-during-corona
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=4778
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 5056
          [post_title] => ממשבר להזדמנות: אנשים עם מוגבלות בצל משבר הקורונה | מאת אפרת שטרן
          [post_type] => post
          [post_name] => from-crisis-to-opportunity
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5056
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 5176
          [post_title] => גם לנו יש עוד מה ללמוד על הטיפול בזיקנה | מאת אמנדה קלאר
          [post_type] => post
          [post_name] => elderly-care-retrospective
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5176
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 5276
          [post_title] => מציאות הקורונה של משפחות עם ילדים בגיל הרך | מאת נועה בן-דוד
          [post_type] => post
          [post_name] => covid_reality
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5276
        )

      [10] => Array
        (
          [ID] => 5340
          [post_title] => מסכמים את שנת 2020: בסימן קורונה - ממשבר להזדמנות
          [post_type] => post
          [post_name] => 2020crisis-to-opportunity
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5340
        )

      [11] => Array
        (
          [ID] => 5432
          [post_title] => האם הקורונה זימנה לנו פרישה? | מאת ורדית יצחקי ליבוב
          [post_type] => post
          [post_name] => covid19-as-retirement
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5432
        )

      [12] => Array
        (
          [ID] => 5608
          [post_title] => על אימפקט, תיאוריית שינוי והקשר: נקודות בפיתוח מבוסס מחקר | מאת ד"ר אריאל לוי
          [post_type] => post
          [post_name] => research-based-dev
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5608
        )

      [13] => Array
        (
          [ID] => 5700
          [post_title] => על דבורים, עורכי דין וערכים | מאת אפרת לופו-מוסוקביץ
          [post_type] => post
          [post_name] => the-hub-experience
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5700
        )

      [14] => Array
        (
          [ID] => 5792
          [post_title] => נשים בזיקנה: סוגיה בפני עצמה? | מאת נעמי קרן
          [post_type] => post
          [post_name] => women-2021
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5792
        )

      [15] => Array
        (
          [ID] => 5966
          [post_title] => עכשיו זה הזמן: כוחו של ביקור אחד בשבוע | מאת מגי גד
          [post_type] => post
          [post_name] => the-time-is-now
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=5966
        )

      [16] => Array
        (
          [ID] => 6004
          [post_title] => סטנדרט חדש לעבודה מרחוק | מאת דניאלה ג'אונו
          [post_type] => post
          [post_name] => new_standard_remote_work
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=6004
        )

      [17] => Array
        (
          [ID] => 6057
          [post_title] => לצמוח ביחד: למה כדאי לעבור תפקיד בתוך הארגון? | מאת דניאל קרני
          [post_type] => post
          [post_name] => upskilling_daniel_kerenji
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=6057
        )

      [18] => Array
        (
          [ID] => 6426
          [post_title] => איך ממנפים את ההזדמנויות שמייצרת הטכנולוגיה ליתרון תחרותי לחברה? | מאת ענבל פיש
          [post_type] => post
          [post_name] => workforce-training-and-upskilling
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?p=6426
        )

    )

  [success_stories] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 1112
          [post_title] => ריטה פורגר | משתתפת בתכנית "הפלוס בשישים"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%a8%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%92%d7%a8-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%95%d7%a1-%d7%91%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1112
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 1117
          [post_title] => יהודית שבתאי | משתתפת בתכנית "קפה אירופה"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%aa%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a7%d7%a4%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a4
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1117
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 1119
          [post_title] => שלמה גולדברג | השתתף בתכנית "פרנסה בכבוד"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%a9%d7%9c%d7%9e%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a3-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%a1%d7%94-%d7%91%d7%9b%d7%91%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1119
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 1122
          [post_title] => משה כהן | השתתף בתכנית "בתים חכמים"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%94-%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a3-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%97%d7%9b%d7%9e%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1122
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 1124
          [post_title] => ראד'ה אלעוברה (אלאטרש) | תכנית "איכות החינוך"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%92%d7%90%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%90%d7%9c%d7%90%d7%98%d7%a8%d7%a9-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1124
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 1126
          [post_title] => חנאן חרבאווי | משתתפת בתוכנית "לינק"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%97%d7%a0%d7%90%d7%9f-%d7%97%d7%a8%d7%91%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%aa-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1126
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 1128
          [post_title] => שרון לוי | השתתפה בתכנית "נושמים לרווחה"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%aa%d7%aa%d7%a4%d7%94-%d7%91%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%a0%d7%95%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=1128
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 4176
          [post_title] => נבחרת הדירקטורים החברתית | חיבור דירקטורים לעמותת "מגרש ביתי"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=4176
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 4624
          [post_title] => שגרירים דיגיטליים בחברה הערבית
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => 12-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/?post_type=success_stories&p=4624
        )

    )

)

הג'וינט

אתגרים

ספרייה דיגיטלית

חדשות

עמודים

פוסטים

סיפורי הצלחה

Array
(
  [challenges] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 69
          [post_title] => שיתופיות בין מגזרית
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%a9%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a8%d7%91-%d7%9e%d7%92%d7%96%d7%a8%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/elka/?post_type=challenges&p=69
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 93
          [post_title] => מיצוי משאבים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%9e%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%90%d7%91%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/elka/?post_type=challenges&p=93
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 287
          [post_title] => אזוריות
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=challenges&p=287
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 289
          [post_title] => דיגיטציה
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%a6%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=challenges&p=289
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 292
          [post_title] => איכות השירותים
          [post_type] => challenges
          [post_name] => %d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=challenges&p=292
        )

    )

  [page] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 26
          [post_title] => אודות
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%90%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/elka/?page_id=26
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 82
          [post_title] => השותפים שלנו
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%94%d7%a9%d7%95%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => http://thejoint.org.il/elka/?page_id=82
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 299
          [post_title] => ועד מנהל
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93-%d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=299
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 308
          [post_title] => ועדה מייעצת
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%a6%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=308
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 319
          [post_title] => יצירת קשר
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%a9%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=319
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 320
          [post_title] => ההשפעה שלנו
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%94%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%94-%d7%a9%d7%9c%d7%a0%d7%95
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=320
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 427
          [post_title] => צוותי משימה
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9e%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=427
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 673
          [post_title] => דבר המנכ"ל
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%93%d7%91%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%a0%d7%9b%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=673
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 945
          [post_title] => עמוד הבית
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%aa-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=945
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 1000
          [post_title] => נבחרת הדירקטורים החברתית
          [post_type] => page
          [post_name] => %d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?page_id=1000
        )

    )

  [partners] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 441
          [post_title] => משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%97%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=441
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 447
          [post_title] => משרד האוצר
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%95%d7%a6%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=447
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 448
          [post_title] => משרד ראש הממשלה
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%a9%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=448
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 450
          [post_title] => משרד הבריאות
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=450
        )

      [4] => Array
        (
          [ID] => 500
          [post_title] => המשרד לשיוויון חברתי
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=500
        )

      [5] => Array
        (
          [ID] => 502
          [post_title] => משרד החינוך
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=502
        )

      [6] => Array
        (
          [ID] => 504
          [post_title] => משרד הפנים
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%9d
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=504
        )

      [7] => Array
        (
          [ID] => 848
          [post_title] => בית הנשיא
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a9%d7%99%d7%90
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=848
        )

      [8] => Array
        (
          [ID] => 862
          [post_title] => משרד החקלאות ופיתוח הכפר
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a4%d7%a8
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=862
        )

      [9] => Array
        (
          [ID] => 863
          [post_title] => משרד הדיגיטל הלאומי
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=863
        )

      [10] => Array
        (
          [ID] => 864
          [post_title] => משרד העלייה והקליטה
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%95%d7%94%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=864
        )

      [11] => Array
        (
          [ID] => 866
          [post_title] => משרד הבינוי והשיכון
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%95%d7%94%d7%a9%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9f
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=866
        )

      [12] => Array
        (
          [ID] => 868
          [post_title] => משרד הכלכלה
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%9b%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=868
        )

      [13] => Array
        (
          [ID] => 1109
          [post_title] => מרכז השלטון המקומי
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%94%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96-%d7%9c%d7%a9%d7%9c%d7%98%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1109
        )

      [14] => Array
        (
          [ID] => 1111
          [post_title] => מנהיגות אזרחית
          [post_type] => partners
          [post_name] => %d7%9e%d7%a0%d7%94%d7%99%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%aa
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1111
        )

      [15] => Array
        (
          [ID] => 1151
          [post_title] => משרד המשפטים
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1151-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1151
        )

      [16] => Array
        (
          [ID] => 1209
          [post_title] => הפורום החברתי כלכלי
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1209-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1209
        )

      [17] => Array
        (
          [ID] => 1211
          [post_title] => OPSI
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1211-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1211
        )

      [18] => Array
        (
          [ID] => 1214
          [post_title] => LSE
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1214-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1214
        )

      [19] => Array
        (
          [ID] => 1231
          [post_title] => Armoni Family Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1231-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1231
        )

      [20] => Array
        (
          [ID] => 1251
          [post_title] => Bader Philanthropies
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1251-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1251
        )

      [21] => Array
        (
          [ID] => 1252
          [post_title] => Barnabas Fund
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1252-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1252
        )

      [22] => Array
        (
          [ID] => 1253
          [post_title] => Crown Family Philanthropies
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1253-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1253
        )

      [23] => Array
        (
          [ID] => 1254
          [post_title] => William Davidson Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1254-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1254
        )

      [24] => Array
        (
          [ID] => 1255
          [post_title] => Glazer Philanthropies
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1255-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1255
        )

      [25] => Array
        (
          [ID] => 1256
          [post_title] => The Baron Hirsch Fund
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1256-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1256
        )

      [26] => Array
        (
          [ID] => 1257
          [post_title] => Klarman Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1257-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1257
        )

      [27] => Array
        (
          [ID] => 1258
          [post_title] => Maimonides fund
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1258-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1258
        )

      [28] => Array
        (
          [ID] => 1259
          [post_title] => meyerhoff family foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1259-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1259
        )

      [29] => Array
        (
          [ID] => 1260
          [post_title] => one 8 foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1260-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1260
        )

      [30] => Array
        (
          [ID] => 1261
          [post_title] => פדרציית פאלם ביץ'
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1261-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1261
        )

      [31] => Array
        (
          [ID] => 1262
          [post_title] => רש"י
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1262-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1262
        )

      [32] => Array
        (
          [ID] => 1263
          [post_title] => Sam Spiegel Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1263-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1263
        )

      [33] => Array
        (
          [ID] => 1264
          [post_title] => Schusterman Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1264-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1264
        )

      [34] => Array
        (
          [ID] => 1266
          [post_title] => פדרציית וושינגטון
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1266-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1266
        )

      [35] => Array
        (
          [ID] => 1267
          [post_title] => 
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1267-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1267
        )

      [36] => Array
        (
          [ID] => 1268
          [post_title] => אריסון
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1268-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1268
        )

      [37] => Array
        (
          [ID] => 1368
          [post_title] => שטראוס
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1368-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1368
        )

      [38] => Array
        (
          [ID] => 1375
          [post_title] => מכבי
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1375-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1375
        )

      [39] => Array
        (
          [ID] => 1376
          [post_title] => בנק לאומי
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1376-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1376
        )

      [40] => Array
        (
          [ID] => 1377
          [post_title] => Intel
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1377-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1377
        )

      [41] => Array
        (
          [ID] => 1378
          [post_title] => Cal.
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1378-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1378
        )

      [42] => Array
        (
          [ID] => 1379
          [post_title] => פדרציית ניו יורק
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1379-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1379
        )

      [43] => Array
        (
          [ID] => 1380
          [post_title] => Russel Berrie Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1380-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1380
        )

      [44] => Array
        (
          [ID] => 1381
          [post_title] => Penny & Steve Weinberg
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1381-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1381
        )

      [45] => Array
        (
          [ID] => 1382
          [post_title] => Vivmar Foundation
          [post_type] => partners
          [post_name] => 1382-2
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=partners&p=1382
        )

    )

  [success_stories] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [ID] => 1332
          [post_title] => נבחרת הדירקטורים החברתית | חיבור דירקטורים לעמותת "מגרש ביתי"
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%a0%d7%91%d7%97%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%a7%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%97%d7%91
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=success_stories&p=1332
        )

      [1] => Array
        (
          [ID] => 1437
          [post_title] => אשכולות אזוריים | תפיסה אזורית להבטחת שירותים המשרתים תושבים
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%a4%d7%99%d7%a1%d7%94-%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%aa-%d7%a9
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=success_stories&p=1437
        )

      [2] => Array
        (
          [ID] => 1440
          [post_title] => מובילים דיגיטליים | ביסוס טרנספורמציה דיגיטלית באמצעות סוכני שינוי
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%a1%d7%95%d7%a1-%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%a1%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%a6%d7%99%d7%94
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=success_stories&p=1440
        )

      [3] => Array
        (
          [ID] => 1446
          [post_title] => מובילים שינוי מזרח ירושלים | תכנית לצמצום פערים סוציו-אקונומיים במזרח ירושלים
          [post_type] => success_stories
          [post_name] => %d7%9e%d7%95%d7%91%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%a6%d7%9e
          [post_date] => 
          [guid] => https://www.thejoint.org.il/elka/?post_type=success_stories&p=1446
        )

    )

)

ג'וינט אלכא

אתגרים

עמודים

Partners

סיפורי הצלחה